”Mă vindec de tot trecutul meu întunecat, de toate faptele și gândurile care m-au oprit să evoluez și care m-au îndepărtat de Lumină. Vreau să evoluez în iubire. Eu sunt iubire. Așa să fie!” (în sprijinul cititorului interesat)

Totalul afișărilor de pagină

sâmbătă, 31 octombrie 2015

MEDITAŢII, CONJUNCTURI ASTROLOGICE FAVORABILE şi EVENIMENTE SPIRITUALE din luna NOIEMBRIE 2015

Motto: „Uneori oamenii se împiedică de adevăr, dar numai cei proşti se ridică imediat şi merg indiferenţi mai departe.”
ATENŢIE!!! Fiecare dintre aceste momente benefice, care sunt totodată nişte daruri ascunse ce ne sunt oferite de DUMNEZEU, vă ajută să pătrundeţi şi să savuraţi, la modul spiritual vorbind, TAINELE REZONANŢELOR OCULTE ASTRALE. Prin focalizarea fermă şi continuă a atenţiei asupra lor, aceste momente inefabile ne oferă totodată ocazia de a trăi plenar şi profund MISTERUL MOMENTULUI PREZENT.
Gr. Bivolaru

Duminică, 1 noiembrie, de la ora 21.00 – MEDITAŢIE ÎN SPIRALĂ YANG DE INVOCARE A GRAŢIEI DIVINE, realizată la unison în ţară. În Bucureşti, spirala se va organiza la sala Pipera 1.
Vineri, 6 noiembrie, între orele 5.45-6.30 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Soare în sextil cu Pluto. Efecte: Acest aspect conferă trezirea voinţei, face să apară o stare de aspiraţie spirituală intensă, facilitează înţelegerea superioară a cunoştinţelor ezoterice, conferă încredere mult mărită în forţele proprii, face să se trezească în fiinţă o forţă benefică profund transformatoare, face posibilă revelarea menirii noastre în această viaţă.
Vineri, 6 noiembrie, între orele 15.25-16.10 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Mercur în trigon cu Neptun. Efecte: Trezeşte capacităţile telepatice, intuitive şi pe cele de vizualizare creatoare, dinamizează capacităţile premonitorii, facilitează trezirea capacităţilor de vindecare prin pase biomagnetice.
Duminică, 8 noiembrie, de la ora 17.00 – Întâlnirea GRUPULUI PENTRU APROFUNDARE A RELAŢIEI GHID SPIRITUAL-ASPIRANT, realizată la unison în ţară. În Bucureşti, întâlnirea va avea loc la sala Pipera 1.
Duminică, 8 noiembrie, între orele 19.00-19.45 – Meditaţie de comuniune cu SFINŢII ARHANGHELI MIHAIL şi GAVRIIL.
Duminică, 8 noiembrie, de la ora 21.00 – MEDITAŢIE ÎN SPIRALĂ YANG DE INVOCARE A GRAŢIEI DIVINE, realizată la unison în ţară. În Bucureşti, spirala se va organiza la sala Pipera 1.
Luni, 9 noiembrie/Marţi, 10 noiembrie – SHIVARATRI. Între orele 23.30-1.00, MEDITAŢIE DE COMUNIUNE PROFUNDĂ CU SHIVA CU OCAZIA MOMENTULUI DE SHIVARATRI, realizată în spirală YANG. În Bucureşti, spirala va avea loc la sala Pipera 2.
Marţi, 10 noiembrie, între orele 14.00-14.45 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Mercur în sextil cu Pluto. Efecte: Trezeşte şi favorizează apariţia unui mod rafinat de gândire şi a puterii de pătrundere mentală. Reprezintă totodată o şansă de a descoperi noi modalităţi de depăşire a sferei mentalului prin cultivarea unei stări de abandon în faţa Voinţei lui Dumnezeu Tatăl. Facilitează apariţia unei stări spontane de transfigurare şi totodată conferă un foarte bun control asupra fluctuaţiilor mentale. Amplifică şi susţine aspiraţia către transformare, face posibilă pătrunderea conştientă în sfera subconştientului colectiv, permite depăşirea fobiilor. Este un moment foarte favorabil în vederea învingerii obstacolelor de tot felul; de asemenea, acest aspect trezeşte rapiditatea (abilitatea mentală de a găsi soluţii creatoare benefice) în gândire, asociind-o în acelaşi timp cu forţa de pătrundere mentală, trezeşte energia voinţei individuale, trezeşte şi dinamizează procesul spontan de sublimare a energiilor în sfera mentală, face să se manifeste o mare forţă mentală benefică, face să apară o stare de fermitate de nezdruncinat în ceea ce priveşte convingerile spirituale, trezeşte capacitatea de a ne proiecta (de a călători) la voinţă în lumile astrale.
Miercuri, 11 noiembrie, între orele 4.00-4.45 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Soare în sextil cu Jupiter. Efecte: Acest aspect amplifică starea de expansiune interioară, generozitatea, demnitatea şi bunăvoinţa. Face să se manifeste dragostea de adevăr şi frumos, optimismul, bucuria de a trăi. Trezeşte simţul didactic, favorizează exprimarea calităţilor oratorice, identificarea profundă cu Ghidul spiritual. Oferă şansa de a trezi în fiinţa noastră starea de dăruire conştientă faţă de idealul spiritual, favorizează trezirea sufletului şi capacitatea de a lua decizii pline de înţelepciune.
Vineri, 13 noiembrie, între orele 18.55-19.40 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Venus în sextil cu Saturn. Efecte: Acest aspect trezeşte o stare de maturitate spirituală în sfera afectivă, dinamizează impulsul de manifestare a sentimentelor. Conduce la depăşirea superficialităţii şi facilitează controlul asupra pasiunilor inferioare. Face să se trezească în fiinţă respectul de sine şi fidelitatea în relaţiile de iubire. Favorizează trezirea şi amplificarea stării de abnegaţie. Energia tainică a acestui aspect trezeşte puterea de a percepe în mod spontan frumuseţea interioară şi facilitează atingerea stării de maturitate afectivă, trezeşte responsabilitatea emoţională. Face să apară o stare inefabilă de echilibru între nevoia de exteriorizare şi nevoia de interiorizare, generează o stare de armonie între sfera materială si cea spirituală.
Vineri, 13 noiembrie, între orele 20.00-20.45 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Mercur în sextil cu Jupiter. Efecte: Facilitează exprimarea clară a trăirilor binefăcătoare şi a emoţiilor afective, amplifică răbdarea, perseverenţa şi continuitatea în exprimarea sentimentelor pure şi elevate. Trezeşte capacitatea de cunoaştere profundă, trezeşte şi amplifică respectul faţă de ceilalţi, simţul practic în relaţiile interumane. Favorizează colaborarea rodnică şi armonioasă cu celelalte fiinţe, atât în sfera materială cât şi în cea spirituală. Trezeşte aspiraţia către cunoaşterea spirituală, dinamizează discernământul şi capacităţile mentale superioare. Este un moment tainic favorabil pentru a descoperi adevărul spiritual, pentru a ne debarasa, printr-o stare de detaşare lucidă, de teatralitate precum şi de personalităţile noastre false. Facilitează apariţia stării de expansiune mentală, permite comunicarea pe o cale paranormală cu fiinţele foarte evoluate spiritual, uşurează intuirea şi înţelegerea profundă a legilor spirituale.
Duminică, 15 noiembrie, de la ora 21.00 – MEDITAŢIE ÎN SPIRALĂ YANG DE INVOCARE A GRAŢIEI DIVINE, realizată la unison în ţară. În Bucureşti, spirala se va organiza la sala Pipera 1.
Marţi, 17 noiembrie, între orele 16.35-17.20 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Soare în conjuncţie cu Mercur. Efecte:Trezeşte şi dinamizează o stare armonioasă de solaritate, spiritul de iniţiativă, starea detaşată de competitivitate, claritatea în gândire, simţul practic, eficienţa în acţiunile benefice de natură practică, ingeniozitatea. Totodată, acest aspect amplifică memoria şi puterea intelectului, face să se manifeste din plin curajul şi ne susţine să ducem la bun sfârşit acţiunile benefice pe care le realizăm; facilitează manifestarea capacităţilor oratorice. Tot atunci se amplifică unele procese de purificare la nivelul plexului solar şi este susţinută aspiraţia armonioasă de autodepăşire, cât şi cea de afirmare lucidă şi detaşată. Este facilitată apariţia unei stări de armonie între sfera mentală şi sfera vitală a fiinţei şi trezeşte creativitatea. Acest aspect face să crească fermitatea în ceea ce priveşte exprimarea ideilor benefice. Îmbunătăţeşte atenţia şi puterea de conştientizare. Este un moment favorabil pentru împărtăşirea plină de responsabilitate a cunoştinţelor spirituale acumulate şi pentru studiul rodnic al lucrărilor spirituale. Generează un fenomen pregnant de solarizare în sfera mentală a fiinţei. Este un moment favorabil pentru detaşarea de ideile obsesive.
Miercuri 18 noiembrie, de la ora 12.00 – ÎNTÂLNIREA COMUNĂ a INSTRUCTORILOR DE YOGA, a LECTORILOR DE AYURVEDA și a INSTRUCTORILOR DE ȘIVAISM, la sala Pipera 1. Program administrativ: între orele 10.00-12.00.
ÎNTÂLNIREA LECTORILOR DE AYURVEDA se va desfăşura la sala Pipera 1, de la ora 9.00.
ÎNTÂLNIREA INSTRUCTORILOR DE ȘIVAISM va avea loc la sala Pipera 1 (vestiar), de la ora 10.00.
Duminică, 22 noiembrie, de la ora 21.00 – MEDITAŢIE ÎN SPIRALĂ YANG DE INVOCARE A GRAŢIEI DIVINE, realizată la unison în ţară. În Bucureşti, spirala se va organiza la sala Pipera 1.
Marţi, 24 noiembrie – TRIPURA SUNDARI. Între orele 3.15-4.15: meditaţie de comuniune cu Marea Putere Cosmică Tripura Sundari. Perioada favorabilă de angrenare în cuplu, cu iubire, transfigurare şi continenţă: între orele 19.00 (luni, 23 noiembrie) - 11.00 (marţi, 24 noiembrie). Momentul de maximă influenţă benefică: marţi, 24 noiembrie, la ora 3.44.
Marţi, 24 noiembrie, între orele 7.00-7.45 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Marte în sextil cu Saturn. Efecte: Acest aspect favorizează apariţia spontană a unei stări de echilibru emoţional profund, facilitează transformarea aspectelor rigide ale fiinţei în calităţi cum ar fi: tenacitatea, perseverenţa, încrederea mărită în forţele proprii, umilinţa, discernământul. Totodată sunt trezite disponibilităţile mentale şi senzoriale latente, în acest moment se poate amplifica memoria pe termen lung. Se trezeşte capacitatea de a ne aminti secvenţe care provin din existenţele noastre anterioare. Acest aspect favorizează percepţia spontană a stării de mister copleşitor a lui Dumnezeu Tatăl.
Miercuri, 25 noiembrie, între orele 6.40-7.25 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Mercur în conjuncţie cu Saturn. Efecte: Trezeşte şi amplifică perseverenţa, favorizează apariţia aptitudinilor de conducător, face să apară abilitatea în comunicare, trezeşte şi dinamizează capacitatea de discriminare.
Miercuri, 25 noiembrie, între orele 18.15-19.00 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Mercur în sextil cu Marte. Efecte: Meditaţia asupra energiei subtile benefice a acestui aspect trezeşte şi dinamizează capacităţile mentale intuitive şi dinamizează percepţiile senzoriale benefice. Face să apară aspiraţia de cunoaştere şi de înţelegere profundă a frumuseţilor vieţii, facilitează identificarea extatică cu Natura, facilitează perceperea lui Dumnezeu în ipostaza Sa de Manifestator tainic a forţei subtile a vieţii. Trezeşte capacitatea de a acţiona benefic într-un mod inteligent şi conştient, dinamizează puterea mentală, curajul de a ne exprima în mod ferm ideile. Amplifică puterea de pătrundere mentală, inteligenţa practică, pasionalitatea, romantismul. Conferă posibilitatea de a ne depăşi superficialitatea, frica, îndoielile, în favoarea trezirii forţei mentale şi a spontaneităţii în acţiune, facilitează depăşirea inerţiei, trezirea capacităţii de a găsi soluţii ingenioase, eficiente, face să apară claritatea în exprimare. Dinamizează capacitatea de a transpune ideile benefice în fapte şi facilitează valorificarea practică a percepţiilor mentale. Favorizează creativitatea, competitivitatea, combativitatea, fiind un bun prilej de a ne debarasa de prejudecăţi prosteşti. Ajută la integrarea armonioasă în sfera socială, dinamizează şi amplifică spontaneitatea şi rapiditatea în a lua decizii, trezeşte starea de armonie dintre sfera mentală şi cea astrală.
Joi, 26 noiembrie – LUNĂ PLINĂ. Perioada de influenţă nefastă a Lunii Pline începe miercuri, 25 noiembrie, la ora 6.44 şi se încheie joi, 26 noiembrie, la ora 18.44. Momentul de maximă influenţă a Lunii Pline este joi, 26 noiembrie, la ora 0.44. 
Sâmbătă, 28 noiembrie, de la ora 21.00 – SPIRALĂ YANG DE COMUNIUNE CU SUFLETUL NEAMULUI ROMÂNESC, realizată la unison în ţară. În Bucureşti, spirala va avea loc la sala Pipera 2.   
Duminică, 29 noiembrie, de la ora 17.00 – Întâlnirea GRUPULUI PENTRU APROFUNDARE A RELAŢIEI GHID SPIRITUAL-ASPIRANT, realizată la unison în ţară. În Bucureşti, întâlnirea va avea loc la sala Pipera 1.
Duminică, 29 noiembrie, de la ora 21.00 – MEDITAŢIE ÎN SPIRALĂ YANG DE INVOCARE A GRAŢIEI DIVINE, realizată la unison în ţară. În Bucureşti, spirala se va organiza la sala Pipera 1.
Luni, 30 noiembrie, între orele 2.00-2.45 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Soare în conjuncţie cu Saturn. Efecte: Trezeşte şi amplifică responsabilitatea faţă de toate acţiunile bune şi divin integrate, amplifică încrederea în sine, conferă profunzime în plan relaţional şi capacitatea de a ne angrena în activităţi de lungă durata. Face să se manifeste spiritul organizatoric, cumpătarea, tenacitatea, iscusinţa în execuţia a tot ceea ce ţine de latura practică.
Luni, 30 noiembrie, între orele 19.00-19.45 – Meditaţie de comuniune cu SFÂNTUL ANDREI.

yogaesoteric
30 octombrie 2015

joi, 29 octombrie 2015

Femeia care trăieşte în afara reţelelor de consum de 30 de ani

Faceţi cunoştinţă cu Jill Redwood, o femeie aflată acum la vârsta a treia, care, de 30 de ani, îşi duce viaţa „off grid”, adică în afara reţelelor de consum, trăind autosuficient la marginea unei păduri din East Gippsland, Victoria, SUA.
 
Jill s-a numărat printre pionierii traiului în afara reţelelor de consum din aceste timpuri marcate exact de consumul excesiv de orice, de la alimente la energie. Este scriitoare şi activistă pentru mediu, aşa că stilul de viaţă ales s-a potrivit cu idealurile pentru care militează. Locuieşte într-o casă pe care şi-a construit-o singură din materiale reciclate şi refolosibile (spre exemplu, pereţii sunt din bucăţi de copaci tăiaţi şi bălegar de vacă).
 
 
 
 
 


Femeia detestă supermarketurile, drept urmare mănâncă doar hrană pe care şi-o prepară și cultivă ea însăși, pe terenul din jurul casei sale. Nu este niciodată singură, pentru că are grijă de peste 60 de animale. Nu are telefon mobil şi nici televizor. Nu este conectată la reţeaua de energie, ci se bazează pe energie solară. Cheltuieşte săptămânal aproximativ 80 de dolari pentru a trăi şi pentru întreţinerea gospodăriei. Colectează apă, reciclează tot ce se poate recicla şi, per total, are o existenţă complet auto-suficientă.
  
yogaesoteric
23 octombrie 2015

miercuri, 28 octombrie 2015

OZN - Ipocrizia puterii

Trăim o epocă în care omul, după ce a păşit pe Lună, se gândeşte din ce în ce mai mult la cucerirea planetelor. Astronomii recunosc astăzi că poate exista viaţă inteligentă în multe alte zone ale universului şi, cu toate acestea ne întrebăm de ce existenţa OZN–urilor continuă să fie ignorată oficial, iar cei care se interesează de acest fenomen sunt consideraţi visători. Oare teama că dezvăluirea adevărului ar declanşa o panică generalizată în rândul populaţiei să fie motivul suspectei tăceri a oficialităţilor?
 
„Obiectele Zburătoare Neidentificate constituie cea mai mare problemă ştiinţifică şi internaţională a zilelor noastre” spunea Dr.James E. McDonald în ziua de 5 iunie 1967, adresându-se  domnului U. Thant, pe atunci secretar general al ONU. În acea zi, pentru prima oară, un savant de renume mondial lua în mod deschis poziţie, pronunţându-se fără echivoc în favoarea concentrării eforturilor internaţionale pentru studiul fenomenului OZN.
 
Anii au trecut, omul a păşit pe Lună şi se pregăteşte să cucerească planetele, însă despre fenomenul OZN marele public nu a aflat prea multe. Desigur, pretutindeni în lume au luat fiinţă numeroase echipe de cercetători care şi-au propus să muncească pe cont propriu în această direcţie. Cu surse de finanţare modeste, dar cu mult entuziasm, ei duc o activitate de cercetare mai mult sau mai puţin riguroasă. Prin publicaţiile şi conferinţele lor, încearcă să aducă publicului un plus de informaţie.
 
Câţiva savanţi (unii dintre ei renumiţi) din toate domeniile şi-au manifestat deschis interesul pe care-l acordă fenomenului. Alţii, mai numeroşi, observă şi studiază din umbră, departe de publicitatea stresantă. Însă şi unii şi ceilalţi au în comun faptul că cercetează pe cont propriu. La ora actuală nu există încă un organism ştiinţific oficial care să se preocupe permanent de fenomenul OZN, excepţie făcând Statele Unite ale Americii, unde se află UFO CENTER, condus de Dr. J.Allen Hynek. Asupra acestui subiect vom reveni mai târziu.
 
Fenomenul interesează din ce în ce mai mult instituţiile şi mass-media, însă atitudinea multor ziare, televiziuni sau posturi de radio este de a adăuga unele comentarii...să le spunem ironice, iar a altora de a se eschiva atunci când trebuie să dea un răspuns clar. De exemplu, iată cum a răspuns un înalt reprezentant al bisericii catolice când a fost întrebat ce părere are despre existenţa sau non-existenţa OZN-urilor: „Nu cred că trebuie să dezvălui părerea mea asupra acestei probleme”.
Unul dintre marii fizicieni francezi a declarat şi el, printr-un purtător de cuvânt, că nu doreşte să se pronunţe asupra subiectului. Astfel interviul dat de Robert Gallez în februarie 1974, pe vremea când era ministrul francez al armatei, riscă să rămână un unicat. El a declarat: „În această problemă a OZN-urilor, trebuie să adoptăm o atitudine extrem de deschisă. Nu trebuie să punem la îndoială buna credinţă a martorilor care în mod evident sunt sinceri. În cadrul acestor fenomene aeriene şi vizuale reunite sub denumirea de OZN există ceva ce nu înţelegem, care la ora actuală este relativ inexplicabil.”

Ştiinţa şi oamenii struţ 
 
În cărţile lor, Jacques Vallee şi maiorul Donald E. Keyhoe au meritul de a fi denunţat o conspiraţie a tăcerii care a durat prea mult timp. Într-adevăr, fie că vrem sau nu, este destul de trist să constatăm că în prezent, în timp ce americanii şi ruşii îşi continuă cuceririle spaţiale, fenomenul OZN rămâne la fel de ocultat ca şi până acum. Ce justificare poate avea o asemenea atitudine? Una dintre ele pare a fi din păcate nemăsuratul orgoliu al fiinţelor umane, regăsit din plin în „bisericuţele” ştiinţifice.
 
La Congresul Internaţional al Informaţiilor Publice asupra OZN-urilor, organizatorii au adresat o scrisoare unui foarte cunoscut astronom francez, specialist în OZN-uri. Răspunsul a fost scurt: „Publicul este stupid şi nu are nevoie să fie informat.” Totul subliniat de trei ori, cu cerneală roşie. Suntem consternaţi. Acest astronom nega dreptul publicului de a avea acces la informaţie. Pentru aceste „bisericuţe” ale oamenilor de ştiinţă, fenomenul OZN era un fel de vânătoare privată, la care nimeni altcineva nu avea dreptul să participe. Desigur, este vorba de un caz izolat, nereprezentativ pentru totalitatea mediului ştiinţific. Însă este semnificativ, mai ales că o astfel de atitudine aparţine unor „vârfuri” ale ştiinţei.
Sunt foarte puţini savanţii care nu au ezitat să se pronunţe deschis despre realitatea fenomenului OZN. Cei mai mulţi au ales un anonimat prudent şi poate că nu e cazul să-i condamnăm, având în vedere ce au păţit câţiva dintre confraţii lor. Dacă exemplele în Statele Unite ale Americii sunt numeroase, una dintre marile „victime” din Franţa rămâne fără îndoială Dr. Pages. În cartea sa, „Sfidarea Anti-Gravitaţiei”, Dr.Pages propunea o ipoteză inedită referitoare la propulsia OZN-urilor. Această ipoteză nu a fost niciodată studiată cu seriozitate, în ciuda promisiunilor făcute autorului, deşi un astfel de studiu ar fi răsturnat „sfintele opinii” conformiste.
 
Fenomenul OZN, prin însăşi natura sa, depăşeşte ceea ce poate admite „bunul simţ”. Deci, nu trebuie să ne mirăm atunci când specialişti eminenţi (care pe deasupra mai sunt tradiţionalişti şi exagerat de raţionalişti), fără să se fi aplecat vreodată asupra faptelor, dar agăţându-se de unele informaţii lansate pe ici, pe colo, îl resping din capul locului. Când eşti un savant renumit, admirat, acoperit de glorie şi de onoruri, e greu să recunoşti că există un fenomen pe care totuşi nu-l înţelegi sau care te depăşeşte. E mai simplu să închizi ochii sau să îţi ascunzi capul în nisip precum struţul. De asemenea, aceşti savanţi declară adesea că fenomenul OZN nu poate exista, iar martorii de bună credinţă au interpretat greşit un fenomen astronomic, au fost victime ale unor iluzii optice. Aceasta în caz că nu au făcut abuz de alcool. Cu liniştea interioară redobândită, ne putem întoarce deci la conformismul nostru obişnuit.
 
În faţa acestor declaraţii liniştitoare, făcute de specialişti care „ştiu” despre ce este vorba, publicul se calmează. Înţelegem cu uşurinţă de ce până şi tinerii oameni de ştiinţă preferă să păstreze o tăcere prudentă, căci acesta este cel mai bun garant al „stabilităţii” postului şi al viitorului lor. Însă dacă sunt suficient de deschişi faţă de fenomen, nu vor rămâne acolo şi vor intra în faimoasele „bisericuţe” despre care am amintit mai devreme.

Una dintre aceste grupări este cunoscută sub numele de „Colegiul Invizibil” şi reuneşte în jur de o sută de savanţi din toate specialităţile, iar Jacques Vallée, fost consilier la NASA, este unul dintre membrii cei mai marcanţi. Din păcate, aceste “bisericuţe” sunt particulare şi dacă unele dintre ele se preocupă de viitorul omenirii, munca lor rămâne în continuare ascunsă marelui public. Iar aceasta nu face decât să accentueze, indirect, „ipocrizia” diverselor guverne.
 
Raportul Condon - o minciună uriaşă
 
Ce adevăr se ascunde în spatele acestei „tăceri” oficiale şi al campaniilor de intoxicare? Aşa cum se întâmplă adesea atunci când abordăm subiectul ufologiei, trebuie să ne îndreptăm atenţia spre Statele Unite ale Americii. Vom aminti în primul rând de faimosul „Raport Condon”, de care probabil mulţi aţi auzit deja.
 
În faţa unui nou val de observaţii realizate în Statele Unite, negarea fenomenului devenea din ce în ce mai dificilă. Explicaţiile oferite nu mai satisfăceau. Astfel, s-a creat o comisie de anchetă formată dintr-un grup de savanţi de la Universitatea Colorado, sub conducerea Dr. Edward Condon. Opinia publică putea fi liniştită: savanţi renumiţi, conduşi de unul dintre cei mai eminenţi fizicieni, urmau să studieze cu cea mai mare atenţie imensul dosar referitor la fenomenul OZN. Pentru a-şi face treaba cum trebuie, le-a fost oferită o subvenţie de 300.000 dolari. Câteva luni mai târziu, subvenţia a fost suplimentată cu 210.000 dolari. Dar când afli că, de fapt, rezultatul era stabilit de la bun început, rămâi cu gura căscată! Într-adevăr, la mai puţin de douăzeci şi patru de ore (!) după numirea sa în fruntea echipei, Dr. Condon declara: „Sunt foarte puţine şanse ca aceste obiecte să existe. Ancheta noastră se va concentra în special asupra cauzelor care au determinat ceea ce eu numesc pure halucinaţii.” O asemenea declaraţie era destul de surprinzătoare, mai ales în condiţiile în care, cu câteva zile mai devreme, Dr. Condon promisese să conducă o anchetă imparţială.
 
Pe 9 octombrie 1966, Dr. Condon făcea o nouă declaraţie în „Denver Post”, cotidianul cu cel mai mare tiraj din statul Colorado: „95% din rapoartele despre OZN-uri sunt simplu de demontat. Pentru celelalte, câteva informaţii suplimentare ne vor permite lămurirea acestei teribile aberaţii a publicului.”
 
Ufologii erau de-a dreptul consternaţi. În perioada imediat următoare, temerile lor aveau să se dovedească întemeiate. Un exemplu tipic pentru rigoarea cu care a fost realizat studiul ne este oferit de comentariul făcut Condon pe data de 31 august 1966 pe marginea unui raport al U.S. Air Force (USAF). Acesta se referă la faptele petrecute între 19 si 25 august, la o bază de rachete intercontinentale, situată în Migot, Dakota de Nord. Este vorba de unul dintre silozurile unde sunt depozitate motoarele cu cap termonuclear, mereu gata să se îndrepte spre eventualii agresori. Ne putem imagina sistemul de securitate al acestei baze, precauţiile de tot felul luate pentru a o menţine permanent în funcţiune şi supravegherea atentă la care este supusă. Totuşi, de trei ori la rând, radarele bazei au reperat câteva obiecte la 30.000 m altitudine şi le-au urmărit evoluţia. În două din cazuri a fost vorba de două obiecte. În al treilea a fost vorba de unul singur, care a fost urmărit până la sol, unde a răspândit panica. Reţeaua radio a bazei s-a oprit. Defecţiunea a cuprins tot sistemul, pînă la ultimul nivel al silozurilor, aflat sub treizeci de metri de beton. Obiectul a putut fi observat de foarte aproape, pe când făcea manevre silenţioase la trei metri deasupra solului. Era circular, cu aspect metalic şi a rămas cam un minut. În direcţia lui a fost lansată o patrulă, însă motorul jeep-ului s-a defectat la aproximativ o sută de metri depărtare faţă de obiect. Acesta a dispărut rapid intrând într-un nor. Toate defecţiunile au dispărut imediat, ca prin minune. Martorul cel mai apropiat, un ofiţer de la Informaţii, s-a îmbolnăvit şi timp de câteva zile nu s-a putut ridica din pat.
 
În acea vreme, comisia de anchetă a USAF a clasat cazul ca nelămurit. Comisia Condon a găsit însă o soluţie. „S-a făcut o confuzie, luând steaua Capella drept OZN. A doua lumină ce nu a putut fi lămurită atunci era, de fapt, farul de poziţie al unui avion.” Simplu, nu? Astfel, conform autorilor raportului, radarele, operatorii de la radare, piloţii şi personalul de la sol au fost pur şi simplu păcăliţi de trei ori la rând de o stea. Având  în vedere că era vorba de oameni foarte bine pregătiţi, să recunoaştem că faptul pare deosebit de îngrijorător. Rămâne ca cititorul să aprecieze „obiectivitatea” raportului.
 
De fapt, acum se ştie că acest raport îşi propunea din capul locului să ajungă la concluzia că fenomenul OZN nu există. Raportul rămâne şi astăzi „vârful de lance” al celor ce refuză cu încăpăţânare să recunoască existenţa fenomenului. Orice s-ar spune, e o concluzie „oficială”, adusă de „savanţi”, în urma unei anchete „obiective”. O ironie a sorţii însă este faptul că despre Dr.Condon, care a negat mereu existenţa OZN-urilor se spune că ar fi fost martor la apariţia cîtorva farfurii zburătoare. Evenimentul s-a produs în 1974, cu puţin timp înaintea morţii sale.
 
Pentru a termina cu raportul Condon, trebuie să recunoaştem că scopul său nu a fost atins. Departe de a îngropa subiectul, reacţiile violente pe care le-a generat au dus la o revigorare a cercetării ufologice. Câţiva savanţi eminenţi, printre care şi Dr. J. Allen Hynek, au luat o poziţie deschisă şi clară în favoarea existenţei fenomenului şi a unui studiu „cinstit”.
 
Regulamentul forţelor aeriene ale Statelor Unite
 
Am văzut ce rol au jucat savanţii în formarea acestei „găuri negre” care înconjoară elementele legate de fenomenul OZN. Este cazul să ne îndreptăm acum atenţia asupra rolului nu mai puţin activ al armatei şi mai ales al forţelor aeriene.  Să facem deci cunoştinţă cu regulamentele în vigoare din Statele Unite ale Americii, căci pentru a înţelege cele ce urmează, cunoaşterea acestora este neapărat necesară.
 
Pentru început este vorba de ordinul JANAP 146, care spune că OZN-urile nu trebuie explicate decât ca obiecte sau fenomene obişnuite, iar rolul de identificare şi apreciere a lor revine USAF. Instrucţiunea 102 a JANAP 146 insistă asupra necesităţii de a nu se utiliza rubrica CIRVIS (Communication Instructions for Reporting Vital Intelligence Sightings from Aircraft: Instrucţiuni pentru Comunicarea Rapoartelor de Importanţă Vitală asupra Observaţiilor Realizate la Bordul Aeronavelor). JANAP 146 precizează că orice indiscreţie sau transmitere neautorizată a rapoartelor CIRVIS este considerată activitate de spionaj şi aduce sancţiuni conform legilor respective. Nota AFR 200-2, clasificată mai târziu 80-17 precizează modul în care forţele armate aeriene trebuie să dirijeze anchetele, cine şi cum face declaraţiile publice. Nota stipulează că orice divulgare referitoare la fenomenul OZN făcută de vreun membru al bazelor aeriene reprezintă infracţiune, pedepsindu-se cu amendă de 10.000 de dolari şi cu 10 ani de închisoare. Înţelegem astfel mai bine de ce personalul USAF păstrează o tăcere prudentă. Regulamentele joacă un rol activ în atitudinea USAF şi în crizele interne constatate.
 
Aventura trăită de un pilot experimentat, căpitanul Thomas Mantell, este în acest sens semnificativă, iar explicaţia oferită de el ar fi făcut să râdă şi pe cei mai naivi dacă nu s-ar fi sfârşit cu decesul căpitanului. În ziua de 7 ianuarie 1948, pe la ora 13:45, un obiect rotund, cu diametru de aproximativ 70 m, este semnalat pe cer, deasupra localităţii Madisonville (Kentucky). Poliţia avertizează Fort Knox că obiectul se deplasează în acea direcţie. Numeroşi ofiţeri ai aeroportului disting clar obiectul. Câteva minute mai târziu, comandantul bazei, un colonel ia legătura prin radio cu trei piloţi de vânătoare (care zburau în acel moment pe deasupra Fortului Knox cu avioane de tipul F51), ordonându-le să ia contact cu misteriosul aparat. Urmărirea este condusă de căpitanul Thomas Mantell, aviator cu o remarcabilă experienţă.
 
14:45. Căpitanul  Mantell anunţă că „obiectul” zboară deasupra sa. „Mă apropii pentru a-l observa mai bine”, spune mesajul său. „Obiectul pare făcut din metal şi este ENORM.” Timp de douăzeci şi cinci de minute, căpitanul Mantell şi cele două F 51 care îl însoţeau au încercat zadarnic să se apropie de obiectul misterios.
15:15. Căpitanul Mantell anunţă că nu reuşeşte să prindă obiectul şi dacă nu se va putea apropia mai mult, la altitudinea de 6000 metri va renunţa la urmărire, întrucât nu are mască de oxigen. Acesta a fost ultimul său mesaj. Ceilalţi doi piloţi, după ce şi-au pierdut şeful în stratul de nori, s-au întors la bază.
16:00. Turnul de control anunţă vestea cea tragică: Mantell a murit. Se pare că avionul său s-a dezintegrat în zbor.
Tristul eveniment a făcut multă zarvă în întreaga lume. În special cetăţenii americani aşteptau o explicaţie satisfăcătoare.
 
Aşteaptă şi acum. USAF a expus mai multe cauze posibile. Haideţi să vedem dacă au vreo logică:
- Cele trei F 51 au urmărit, de fapt, un balon-sondă care făcea cercetări asupra razelor cosmice;
- Căpitanul Mantell a urcat la peste 6000 de metri, a fost cuprins de ceea ce piloţii numesc „vălul negru”, a murit asfixiat şi după aceea avionul  s-a prăbuşit;
- Căpitanul Mantell zărise în atmosferă un mic meteor incandescent.
În fine, şi aceasta va fi versiunea oficială (formulată de un astronom din aviaţie): „Căpitanul Thomas Mantell a decedat urmărind planeta Venus” (nu vă miraţi, exact aşa s-a spus). Ne putem imagina ce reacţii a declanşat o astfel de explicaţie.
Doctorul J.Allen HYNEK, deşi în acea vreme era consilier ştiinţific al Forţelor Aeriene, s-a simţit obligat să demonstreze absurditatea explicaţiei, declarând: „Închipuiţi-vă un vârf de ac cu puţin mai strălucitor decît bolta cerului. Cam aşa arăta planeta Venus la acea oră din zi.” Moartea căpitanului Thomas Mantell şi reacţiile pe care le-a suscitat au grăbit formarea unei comisii însărcinată cu studiul rapoartelor de observare a acestor OZN-uri.
 
Astfel, ATIC (Air Technical Intelligence Center – Centrul de Studiu al Informaţiilor Forţelor Aeriene) va avea în sânul său Comisia „Farfurii Zburătoare”, însărcinată cu anchetele OZN. Era anul 1950 şi această comisie nu dăduse nici un rezultat. În 1951 apare un bărbat al cărui nume va rămâne legat de studiul fenomenului. Este vorba de căpitanul Edward J. RUPPELT, ataşat la ATIC în calitate de ofiţer de Informaţii. Până atunci nu se confruntase cu fenomenul OZN. Totuşi, imediat după sosirea sa la Dayton (sediul ATIC), situaţia avea să se schimbe, birourile acestei faimoase comisii fiind vecine cu ale sale.
 
Un nou raport, venind de la aeroportul Sioux-City (Iowa) anunţa o întâmplare insolită trăită de echipajul şi pasagerii unui avion DC 3, la 20 ianuarie 1951. „Un obiect misterios, după ce a evitat în ultimul moment ciocnirea cu un avion DC 3, a zburat împreună cu acesta timp de câteva secunde, înainte de a lua din nou înălţime şi a se îndepărta cu o viteză fantastică.” Printre pasageri se afla şi un colonel care a susţinut mărturia celor doi piloţi. Explicaţia adusă de comisia „Farfurii zburătoare” l-a descumpănit oarecum pe căpitanul RUPPELT, care credea sincer că studiul fusese făcut cu multă seriozitate: „Obiectul zărit în acea seară nu era decât un avion B-36 în zbor...” Noi observaţii au venit să pună în evidenţă superficialitatea membrilor comisiei „Farfurii zburătoare”, ducând în cele din urmă la o reacţie violentă din partea generalului CABELL, directorul Serviciilor de Informaţii ale USAF.
 
În fruntea comisiei a fost numit căpitanul Edward J.RUPPELT, iar sub conducerea sa, comisia a făcut mari progrese şi a devenit un organism autonom, sub numele conspirativ de „Proiectul Cartea Albastră”. Proiectul a supravieţuit până în anul 1969, fiind dizolvat la câteva luni după publicarea „Raportului Condon”.
 
OZN-URI la Casa Albă 
Anul 1952 a fost teatrul unor noi valuri de observaţii, pe întreg teritoriul Statelor Unite ale Americii. Numeroase baze aeriene au fost copleşite de apelurile telefonice. Centrul de la Dayton nu a fost nici el scutit. În zilele de 19 şi 26 iulie mai ales, pe cerul de deasupra Washington-ului s-au produs evenimente stranii care au fost numite mai târziu „caruselul de la Washington”. Timp de câteva ore, o escadrilă de şase Obiecte Zburătoare Neidentificate a fost vizibilă în spaţiul aerian al capitalei federale. Ele s-au jucat de-a v-aţi ascunselea cu proiectoarele şi cu interceptoarele lansate în urmărirea lor. Aceste nopţi memorabile vor rămâne multă vreme în analele istoriei OZN-urilor. Obiectele luminoase au executat diverse manevre incredibile, mergând de la viraje în „ac de păr” fără încetinirea vitezei, până la opriri bruşte urmate de porniri fulgerătoare. Cât despre avioanele Forţelor Armate, acestea au strălucit prin absenţă, ajungând la trei ore de la începerea „festivalului”.
 
Când avioanele au ajuns deasupra Washington-ului, misterioasele lumini au dispărut. Atunci a avut loc cea mai fascinantă partidă de vânătoare văzută vreodată. Judecaţi şi singuri. Avioanele s-au întors la bază; imediat după aceea, obiectele luminoase au reapărut. Avioanele sunt chemate din nou, obiectele luminoase dispar iarăşi. Avioanele pleacă, obiectele luminoase revin. Joaca a durat până în zori. Americanii simt cum neliniştea le pătrunde în suflet, neînţelegând ce înseamnă această violare a spaţiului aerian de deasupra capitalei. Toată lumea se întreabă cum a fost posibilă întârzierea cu care au sosit avioanele de intercepţie. În cadrul Forţelor Aeriene domneşte proasta dispoziţie, accentuată de reluarea evenimentelor, la distanţe de aproximativ o săptămână.
 
Pe 12 ianuarie 1953, un fel de mare juriu se reuneşte la Pentagon. Juriul este format din câţiva savanţi de renume şi din trei membri ai CIA, nu mai puţin cunoscuţi. A rezultat  „Raportul Robertson”, o adevărată perlă în materie: „Obiectele Zburătoare Neidentificate nu ar trebui să constituie deloc o enigmă, pentru că ele se explică prin fenomene naturale. A sosit timpul ca cetăţenii americani să înveţe să deosebească adevărul de minciună, chiar dacă aceasta din urmă ar zbura cu 100.000 km/h.”
 
Orson Welles şi marţienii

Am putea discuta vreme îndelungată despre explicaţiile, unele mai fanteziste decât altele, aduse de USAF la fiecare nou val de observaţii. Am putea discuta, de asemenea, despre crizele determinate de aceste aberaţii în chiar nucleul USAF. Este necesar însă să revenim asupra unor fapte anterioare, care pot explica înverşunarea USAF de a considera toate aceste fenomene fapte naturale, deşi riscă o împotmolire iremediabilă în ridicol.
 
Toată lumea a auzit vorbindu-se, s-a realizat chiar şi un film pe această temă, despre panica generală provocată în 1938 de o emisiune radiofonică a lui Orson Welles. Piesa, o adaptare a romanului Războiul Lumilor de H.G. Wells, a atras atenţia, pe 30 octombrie 1938, a aproape 6.000.000 americani. 1.200.000 dintre ei au crezut că „Marţienii” au invadat Pământul şi că sosise sfârşitul lumii.
 
Familii întregi şi-au părăsit casele pentru a se refugia la munte, la mare, oriunde. Traficul a înregistrat blocaje cumplite în oraşe, pe şosele. Sediile ziarelor, radioului, poliţiei au fost inundate de un val de apeluri disperate. S-au înregistrat numeroase sinucideri. Oamenii au scos armele pentru a se lupta cu invadatorii. America era îngrozită. Un asemenea eveniment te pune pe gânduri. În acea vreme, o „conspiraţie a tăcerii” ar fi fost de înţeles. Însă în anii 50 conspiraţia nu-şi avea rostul pentru că situaţia se schimbase foarte mult.
 
Visul lui Jules Verne s-a realizat. Oamenii au păşit pe Lună. Lupta pentru cuceriri spaţiale continuă, iar sondele americane „Viking” ne-au adus informaţii despre planeta Marte. Astronomii recunosc acum existenţa a miliarde de galaxii, fiecare avînd milioane de planete susceptibile a adăposti viaţa inteligentă, la fel ca şi Pământul. Atunci, ce rost are păstrarea acestei tăceri? Cine are interesul să o întreţină şi de ce? Deşi îi lasă omului libertatea de a visa, nu face decât să accentueze misterul care, pe termen lung, riscă să devină periculos. Dacă publicul ar fi fost informat despre aceată problemă – aşa cum astăzi este informat despre poluare – panica ar fi fost evitată pe vremea emisiunii lui Orson Welles. Omul se teme cel mai mult şi este cel mai uşor de manipulat atunci când nu cunoaşte.
 
yogaesoteric

Locul straniu din Bucegi unde telefoanele mobile se descarcă instantaneu. Misterul «pietrelor calde», imposibil de desluşit

Pasionaţii de fenomenele paranormale care au loc în munţii Bucegi au semnalat că în zona Buşteni – Gura Diham există anumite pietre ce seamănă cu niște lespezi funerare şi că în preajma acestor pietre se produc lucruri greu de explicat. În zonă se înregistrează perturbări ale aparaturii foto şi video, iar oamenii experimentează stări de ameţeală, presiune sau pierderi de echilibru.
Există o foarte bogată literatură de specialitate pe tema misterelor şi a fenomenelor paranormale din Bucegi. Potrivit acesteia, munţii Bucegi ar fi presăraţi de locuri misterioase, zone încărcate energetic, unde aparatura se declanşează singură sau oamenii resimt simptome stranii. Se mai vorbeşte că în Bucegi există portaluri prin care oamenii dispar şi apoi apar în alte locuri, la foarte mare distanţă şi că aceşti munţi sunt traversaţi de tuneluri subterane de zeci de kilometri. Se mai spune că există şi locuri în care oamenii se vindecă miraculos datorită „apei vii” şi a „gurilor de rai”. Unul dintre aceste locuri misterioase ar fi pe un drum forestier care leagă Buşteniul de Gura Diham, unde existenţa unor pietre ciudate dă naştere unor fenomene care nu pot fi explicate.
Cazul a fost semnalat pe site-uri de specialitate de pe internet, iar o echipă de la Lumea misterelor, publicaţie dedicată pasionaţilor de fenomene paranormale, a vrut să se convingă de autenticitatea acestora. Reporterii au plecat în expediţie pe 23 octombrie 2009, iar la aproximativ 4,2 km de Buşteni, pe drumul forestier din stânga cabanei Gura Diham, care duce spre vechiul observator de urși, au găsit o piatră în formă de paralelipiped, care semăna foarte bine cu o lespede funerară. La aproximativ 6 metri mai sus, au descoperit o alta, asemănătoare. „Ne-am oprit lângă piatră la ora 13:25 şi nu am reuşit să facem decât două fotografii, deoarece toţi acumulatorii (opt la număr) s-au descărcat, inclusiv bateria telefonului, încărcat în seara dinaintea plecării. Şi asta într-o fracţiune de secundă! La ora 13:34 am plecat şi, după circa cinci minute, acumulatorii funcţionau normal“, au relatat reporterii de la Lumea misterelor. Persoanele din echipă au acuzat şi simptome fizice: o senzație de parcă ceva sau cineva le golea de energie, ameţeli, pierderi de echilibru şi o apăsare pe piept timp de o oră. La nici câţiva metri mai departe, într-un pâlc de copaci, aceştia au descoperit şi mai multe „pietre calde”, şapte la număr. În zonă aerul era foarte cald, deşi expediţia s-a desfăşurat în luna octombrie. „Ne-am mirat foarte tare, dar, când ne-am uitat mai bine, într-o parte a pâlcului se afla o piramidă de pământ de circa 1,5 - 1,8 m înălţime, cu diametrul de circa trei-patru metri. Acest lucru se petrece numai aici, deşi zona este plină de asemenea pâlcuri”, mai scriu cei de la Lumea misterelor.
Expediţia a fost repetată şi la sfârşitul lunii octombrie 2009, cercetătorii fiind însoţiţi şi de mai mulţi sceptici. „Cum ne-am apropiat de piatră, acumulatorii din aparat, după trei fotografii, au căzut, la fel ca şi bateria de mobil. Acelaşi lucru li s-a petrecut şi celorlalţi. Bineînţeles, toate aparatele şi-au revenit după ce ne-am îndepărtat de piatră. Am scos busola şi am aşezat-o pe piatră, constatând că este orientată perfect spre cele patru puncte cardinale”, a spus unul dintre membrii celei de-a doua expediţii.
 
Una dintre pietrele în jurul cărora se manifestă fenomene ciudate a fost surprinsă într-o fotografie.

De această dată, un aparat foto s-a declanşat singur şi a făcut o fotografie cu bliţul, deşi acesta nu era activat. Mai mult decât atât, fenomenul a fost foarte curios pentru că „Ulterior, am constatat că poza, deşi era făcută din lateralul pietrei, reprezenta piatra încadrată perfect, ca şi cum ar fi fost făcută din faţă“, a povestit un excursionist.
Relatările despre această zonă nu sunt singulare. „Piatra de mormânt”, „Capul de dinozaur”, „Locul de adunare a piticilor” sunt doar câteva dintre numele sub care sunt cunoscute formaţiunile stâncoase de pe drumul spre Gura Diham. Poveştile locale spun că ciobanii din zonă, care îşi duc turmele la păscut, evită să treacă pe lângă „Capul de dinozaur”, pe motivul că acesta îşi cere jertfa şi, de câte ori un păstor îşi duce oile pe acolo, câteva dintre ele mor la scurt timp. De asemenea, „Locul de adunare a piticilor” este format dintr-un număr de scaune de piatră foarte mici, amplasate în cerc, care par destinate unor fiinţe de statură foarte mică. Despre acest loc se spune că este un portal spre o lume feerică, în care sălăşluiesc spiritele pădurii. Aici, cei care urcă pe munte resimt o stare de energizare puternică, iar oboseala dispare ca prin farmec.

Sursa: adevarul.ro  
 yogaesoteric
27 octombrie 2015

Apariţie bizară pe cer!

Pe 13 septembrie, locuitorii unei așezări din Peninsula Kamceatka au fost martorii unui fenomen bizar.
O mulţime de nori cu o formă ciudată au putut fi observaţi.
Fenomenul nu este singular. Adeseori, asemenea formaţiuni noroase au putut fi observate în diferite ţări ale lumii, inclusiv în România. Având în vedere forma neverosimilă a acestor nori, la care se adaugă faptul că în unele cazuri ei nu au fost deloc influenţaţi de vânt, rămânând nemişcaţi chiar şi câteva ore, nu este de mirare că unii parapsihologi au avansat ipoteza că în realitate asemenea „nori” nu ar fi decât o formă de camuflaj pentru anumite nave ce ar putea avea chiar şi o provenienţă extraterestră.
Vă invităm să urmăriţi câteva dintre imaginile înregistrate.


yogaesoteric
26 octombrie 2015

luni, 26 octombrie 2015

Alimente si bauturi de evitat daca suferi de artrita

Medicamentele antiinflamatorii care nu contin steroizi pot ajuta la tratarea diverselor simptome asociate artritei, cum ar fi durerile de articulatii si inflamatia. Este important sa ai grija ce alimente consumi, pentru a evita agravarea problemelor.
artritaNu exista niciun leac pentru artrita sau o dieta specifica pentru tratarea acestei boli. Totusi, exista anumite alimente care inrautatesc simptomele artritei.
Daca suferi de artrita, ar trebui sa nu consumi niciodata urmatoarele alimente si bauturi:
Produsele lactate
Chiar daca produsele lactate sunt bogate in proteine, aceste proteine agraveaza artrita, deoarece au un efect iritant asupra tesuturilor din jurul articulatiilor. Din fericire, exista numeroase legume bogate in proteine, cum ar fi fasolea, spanacul si boabele de soia.
Carnea rosie
Carnea rosie este o sursa buna de fier si de proteine. Insa aceasta contine acizi grasi Omega 6, care agraveaza durerile de articulatii si umflaturile.
Legumele care cresc pe timp de noapte
Legumele care cresc pe timp de noapte, cum sunt cartofii albi, rosiile, vinetele, ardeii rosii si ardeii iuti, chiar daca sunt sanatoase, nu sunt recomandate pentru consum persoanelor care sufera de artrita si de boli autoimune, deoarece provoaca inflamatii.
Alimentele prajite
Daca suferi de artrita, ar trebui sa eviti consumul de alimente prajite, chiar si pe cele prajite in uleiuri vegetale. Uleiurile vegetale sunt bogate in acizi grasi Omega 6, care inrautatesc simptomele artritei. Dintre toate uleiurile vegetale, uleiul de masline contine cea mai redusa cantitate de Omega 6.
Alimentele procesate
Chimicalele care se gasesc in alimentele procesate agraveaza inflamatia si simptomele artritei. Cand mergi la cumparaturi, stai departe de rafturile cu produse procesate si alege doar alimente proaspete.
Cafeaua
Chiar daca este greu sa renunti la cestile de cafea consumate zilnic, aceasta bautura este acida, dand nastere la inflamatii si accentuand simptomele artritei. Consuma ceai verde sau alte tipuri de ceaiuri in loc de cafea.
Bauturile dulci
Desi sunt bune la gust, bauturile indulcite agraveaza simptomele artritei. Bauturile dulci, inclusiv sucurile naturale din fructe care contin zahar natural, pot cauza inflamatii in corp. Opteaza pentru apa plata si ceaiuri din plante. Sucurile naturale din fructe diluate cu cantitati egale de apa pot fi consumate, cu exceptia sucului de portocale.
Bauturile alcoolice
Consumul excesiv de bauturi alcoolice are un impact negativ asupra sanatatii. Alcoolul da nastere inflamatiei, accentuand simptomele artritei. Chiar daca nu suferi de artrita, este indicat sa reduci consumul de alcool pentru a evita riscul de a suferi de guta.

duminică, 25 octombrie 2015

Cătina – «uleiul vieţii»

Ca într-un ritual arhaic, la întâlnirea dintre vară și toamnă în laboratorul naturii apar adevărate miracole tămăduitoare. Unul dintre aceste miracole, pe care farmacia verde ni le oferă pentru a trece cu bine peste încercările ploilor și vânturilor reci ce vor urma, este cătina.
Puţine plante din flora autohtonă şi chiar din cea mondială pot rivaliza cu cătina românească în privinţa calităţilor curative şi multiplelor aplicaţii medicale. Cu fructele sale, ca nişte bobiţe parcă „rupte din soare”, cătina ne oferă un consistent ajutor tuturor, indiferent de vârstă sau probleme de sănătate. Vitaminizantă de excepţie, antioxidantă redutabilă şi neîntrecută stimulatoare a sistemului imunitar, cătina are încă multe valenţe necunoscute publicului larg.
Scurtă carte de vizită
Cunoscută în special sub denumirile populare de cătină albă, cătină ghimpoasă, cătină de râu sau chiar dracilă din cauza spinilor ei, cătina are şi o denumire ştiinţifică pe măsura calităţilor sale. Hippophae, cum au numit-o botaniştii, derivă din termenii greceşti hippos – cal şi phao – eu omor. Denumirea se referă la utilizarea fructelor de cătină în antichitate pentru eliminarea viermilor intestinali la cai.
Cătina prin istorie
Legendele vorbesc despre utilizarea acestei plante magice în vremea Greciei antice, fiind menţionată şi în legendele Olimpului. Cătina apare, de asemenea, și în cronicile despre Ginghis Han şi armatele sale, care o foloseau ca hrană pentru a rezista războaielor şi migrării.
Primele popoare care au descoperit aplicaţiile terapeutice ale cătinei au fost tracii, hinduşii, grecii, chinezii, mongolii, celţii şi slavii. Prima documentare scrisă apare în secolul al VII-lea după Hristos, în tratatul clasic de medicină tibetană Rgyud Bzi care recomanda în mod explicit consumul de fructe de cătină şerpaşilor și celor care călătoreau la mari înălţimi.
Cele patru cărţi fundamentale ale medicinei tradiţionale chinezeşti apărute în decursul dinastiei Tang (907 după Hristos) recomandau cătina pentru tratamentul bolilor de piele şi afecţiunilor tubului digestiv. În Rusia, unde creşte pe suprafeţe foarte mari, cătina a fost numită „ananas siberian” datorită sucului plăcut şi proprietăţilor revigorante, foarte apreciate în condiţiile climei aspre de acolo.
Alţi faimoşi autori antici precum Dioscoride şi Teofrast recomandau hrănirea cailor de curse cu cătină pentru sporirea masei musculare şi a luciului părului.
Virtuţile plantei nu au trecut neobservate nici în perioada modernă, când a fost pentru început utilizată experimental în alimentaţia cosmonauţilor sovietici, deoarece pe lângă celelalte calităţi ale cătinei, oamenii de ştiinţă din Moscova au descoperit că aceasta protejează organismul uman de radiaţiile cosmice. Potenţialul cătinei a determinat introducerea ei ca plantă de cultură în S.U.A., Canada, Germania, Rusia, China şi Ucraina.
Enigmele cătinei nu au fost complet descifrate 
 
Există la nivel mondial numeroase institute de cercetare care studiază şi în prezent tainele acestui adevărat miracol al naturii.
În România, de peste 30 de ani se fac cercetări sistematice asupra cătinei de către Institutul de Cercetare Chimico-Farmaceutic şi de către Institutul de Cercetări Alimentare, care urmăresc valorificarea componentelor chimice din plantă. Conform cercetărilor efectuate de specialişti de prestigiu, cătina care creşte în ţara noastră are un conţinut chimic de excepţie, poate cel mai bogat din întreaga lume.
Nicăieri în lume, nici varietatea naturală de cătină, nici soiurile ameliorate nu conţin atât de multe principii active, vitamine, minerale, microelemente, flavonoizi şi aminoacizi la nivelul celor prezenți în cătina care creşte în România, mai ales în zona subcarpatică.
Ce conţine cătina?
Pentru biologie şi medicină, cătina românească este încă un mister. Efectele sale binefăcătoare aşteaptă să fie descoperite în totalitate, în ciuda deceniilor de cercetări minuţioase. Până în prezent, studiile au confirmat faptul că fructele de cătină constituie cea mai bogată sursă naturală de vitamina A, vitamina E, carotenoizi şi flavonoizi.
Această plantă miraculoasă conţine şi cantităţi mari de vitamina C, vitaminele B1, B2, K, F şi P, alături de microelemente, acizi graşi esenţiali şi fitostenoli. În urma analizelor de laborator a reieşit faptul că fructul cătinei conţine substanţă uscată în proporţie de doar 10-20%, restul compoziţiei constând în zaharuri, acizi organici, pectine, flavonoide, celuloză, proteine, ulei, betacaroten, fosfor, calciu, magneziu, potasiu, sodiu, fier.
În zilele noastre, produsul din cătină considerat cel mai valoros este uleiul. Celebrul şi căutatul ulei de cătină conţine la rândul său, în proporţie de circa 80-90% acizi graşi esenţiali, licopen, tocoferoli şi fitosteroli. Seminţele de cătină sunt și ele bogate în acizi graşi nesaturaţi, iar frunzele şi scoarţa arbustului conţin tocoferol şi sitosterol.
Cum ne alină cătina?
Frunzele, scoarţa, seminţele, dar mai ales fructele de cătină au rezultate extraordinare atât în scop medical, cât şi alimentar. Foarte apreciat este uleiul de cătină, fiind utilizat cu un succes deosebit chiar şi în cazuri grave de arsuri termice şi chimice sau afecţiuni ale pielii determinate de expunerea la iradieri. Merită amintit un caz relatat de ing. Ştefan Manea, referitor la un accident de muncă grav petrecut în anul 1985 la Combinatul Chimic Giurgiu.
Accidentul respectiv s-a soldat cu şase victime, cu arsuri de gradele III şi IV pe suprafeţe de peste 50% din piele. Trei dintre bolnavi au fost diagnosticaţi fără şanse de supravieţuire şi au rămas internaţi la Spitalul Judeţean Giurgiu în aşteptarea fatidicului deznodământ.
Ing. Ştefan Manea a apelat atunci urgent la profesorul universitar Ioan Brad, unul dintre cei mai mari experţi în cătină la nivel mondial. Acesta a fost adus de urgenţă cu elicopterul de la Facultatea de Medicină din Târgu Mureş, unde pe atunci era profesor. Ioan Brad a venit cu ulei de cătină cu care le-a uns şi pansat rănile celor trei muribunzi. Rezultatul a fost de-a dreptul miraculos. Cei trei ingineri nu au intrat în blocaj renal în faza următoare, așa cum se așteptau medicii, iar arsurile s-au vindecat.
Uleiul de cătină este folosit şi în tratamentul ulcerului gastric şi duodenal, diareei, urticariei şi stărilor alergice, reumatismului, afecţiunilor circulatorii şi hepatice, anemiei, asteniei şi chiar stresului. În geriatrie, utilizările cătinei au dat rezultate spectaculoase, iar cercetările recente o recomandă şi în oncologie.
Un antioxidant de excepţie
O componentă importantă a uleiului de cătină este licopenul (pigmentul natural care dă culoarea fructelor), care are proprietăţi antioxidante, de scădere a colesterolului, antitumorale. Licopenul este indicat în prevenirea şi tratarea cancerului mamar, uretral, cervical şi de prostată. În fructele de cătină se găseşte de asemenea quercitina, o substanţă antioxidantă, analgezică, antiastmatică, antibacteriană, care dă rezultate bune în cazul cataractei, gastritelor, faringitelor, obezităţii.
Datorită proprietăţilor antioxidante ale betacarotenului (provitamina A), cătina este utilă în tratarea bolilor cronice pulmonare, radiculitelor, psoriazisului, acneei, în prevenirea cancerului. Betacarotenul creşte rezistenţa organismului şi are un rol deosebit în tratarea tulburărilor de vedere, în tratarea depigmentării sau pigmentării pielii cauzate de boli de ficat sau bătrâneţe, în creşterea rezistenţei sistemului osos, în hipertiroidism.
În plus, în cătina albă se găsesc substanţe cu efect hormonal prin ele însele şi substanţe care reprezintă precursori ai anumitor hormoni.
 
În uleiul de cătină sunt prezente prostaglandinele (acestea sunt considerate hormoni celulari, respectiv modulatori ai activităţii hormonale care stimulează musculatura netedă), precum şi acizi graşi nesaturaţi cu două sau trei duble legături care sunt precursorii prostaglandinelor. Aceste substanţe protejează celulele de radicalii liberi şi toxine, iar lipsa lor provoacă îmbătrânirea prematură a pielii.
Adjuvant în bolile psihice 
 
Administrarea regulată a cătinei măreşte în timp nivelul de serotonină din creier, afirmă cercetătorii din Germania şi Statele Unite. Serotonina este un neurotransmiţător care induce o stare de curaj și calm, foarte util celor care se confruntă cu depresii sau stări de teamă. Creşterea nivelului serotoninei prin tratamentele cu cătină micşorează simţitor numărul recidivelor bolilor psihice, sinuciderilor şi al actelor antisociale.
Adjuvant în alcoolism şi tabagism
Studii făcute în Rusia, ţară în care tabagismul şi mai ales alcoolismul sunt un adevărat flagel, au pus în evidenţă că tratamentul cu cătină face mai uşoară dezobişnuirea de aceste droguri şi ajută la îndepărtarea sechelelor intoxicaţiilor cu ele. De pildă, s-a constatat la alcoolicii care au făcut tratament cu cătină în timpul curei de dezintoxicare că probleme cum ar fi tremuratul mâinilor, nervozitatea, ieşirile violente sunt mult estompate faţă de cei care nu urmează acest tratament.
 
Aspecte inedite despre cătină
Cătina este un arbust tufos care suportă foarte bine atât gerul cât şi seceta. Rezistența sa la intemperii reflectă o mare capacitate de adaptabilitate sau, cu alte cuvinte, puterea sa de a alchimiza situațiile exterioare dificile. Administrată intern constant şi cu măsură, cătina ne poate oferi și nouă această calitate deosebită, pe lângă numeroasele principii active și vitamine pe care le conține.
Ideal, cătina se consumă proaspătă, sub formă de suc natural preparat cu miere, sau uscată, sub formă de pulbere, care se ține sublingual timp de 15 minute.
 yogaesoteric
25 octombrie 2015