”Mă vindec de tot trecutul meu întunecat, de toate faptele și gândurile care m-au oprit să evoluez și care m-au îndepărtat de Lumină. Vreau să evoluez în iubire. Eu sunt iubire. Așa să fie!” (în sprijinul cititorului interesat)

Totalul afișărilor de pagină

joi, 26 februarie 2015

Cartea cea sfântă a lui Raziel (SEPHER RAZIEL)

de Iulia Bontaş

„Arhanghelul Raziel a primit de la DUMNEZEU misiunea de a le revela oamenilor anumite taine divine esenţiale, precum şi unele mistere ale Universului, el fiind acela care a fost trimis la începuturi de DUMNEZEU să-i reveleze omului primordial, sau altfel spus  lui Adam, anumite taine iniţiatice şi tot el este acela care le permite celor pregătiţi, de îndată ce au ajuns să fie suficient de puri şi suficient de elevaţi din punct de vedere spiritual, să aibă acces dincolo de vălul iluziei divine sau altfel spus dincolo de vălul lui MAYA, în conformitate cu viziunea spirituală indiană.
Cu ajutorul său fiinţele umane pregătite pătrund în felul acesta în sacralitatea pură şi sublimă a lui DUMNEZEU şi au în felul acesta acces la viaţa divină. Referitor la toate acestea există o legendă faimoasă ce menţionează că Arhanghelul Raziel i-a dăruit omului primordial, Adam, atunci când acesta se afla încă în Grădina Edenului, înainte de căderea lui Adam în tentaţia dualităţii şi a diferenţierii, o misterioasă carte în care erau prezentate anumite mistere ale Universului, iar această carte este cunoscută de cei iniţiaţi sub numele de Cartea cea sfântă a lui Raziel (în ebraică Sepher Raziel).”
Gregorian Bivolaru > Prezentarea Arhanghelului Raziel
Legenda spune că, dacă ni-L imaginăm pe DUMNEZEU aşezat pe tronul Său, atunci îl vom vedea cu siguranţă şi pe Arhanghelul Raziel pentru că acesta se află atât de aproape de tronul lui DUMNEZEU, încât aude toate tainele despre care DUMNEZEU vorbeşte. Se mai spune că, din iubire şi compasiune pentru oameni, Raziel (Misterul cel teribil al lui DUMNEZEU) a consemnat întreaga cunoaştere divină într-o carte pe care a oferit-o lui Adam, omul primordial. 
Pierdută şi regăsită de mai multe ori, Sepher Raziel Hamalach este o carte misterioasă şi plină de forţă prin cunoaşterea pe care o cuprinde. Se spune că ea a aparţinut, în perioadele în care omenirea a avut acces la ea, unor patriarhi plini de merite divine precum Enoh, Noe, Solomon şi că secretele conţinute în ea sunt atât de profunde încât pot fi înţelese doar cu ajutorul Arhanghelului Raziel.

În legendă se povesteşte că Adam, întâiul om creat de DUMNEZEU, a înălţat timp de trei zile şi trei nopţi rugăciunea sa plină de umilinţă către DUMNEZEU, implorându-I graţia şi compasiunea prin care să-i reveleze cunoaşterea şi înţelepciunea divină.
La sfârşitul celor trei zile DUMNEZEU L-a trimis pe îngerul Său Raziel la Adam, pentru a-i spune: „Nu te teme şi nu te mai plânge, căci rugăciunile tale au fost ascultate. Am venit să-ţi dau învăţătură limpede şi de adâncă înţelepciune. Cuvintele acestei cărţi sfinte te vor ajuta să devii înţelept. Ele revelează totul până în ziua morţii.” (...) „Toate generaţiile viitoare vor fi călăuzite de această carte sfântă în drumul lor către desăvârşire. Fii umil în spirit (RUOCH). Împărtăşeşte tot ceea ce este scris în ea. Vei cunoaşte tot ceea ce se va petrece în fiecare lună, în fiecare zi şi în fiecare noapte.(...)”
Adam a venit mai aproape şi a ascultat, învăţând cum să se lase îndrumat de această carte sfântă. 
Îngerul Raziel a deschis cartea şi a citit cuvintele din ea. Auzind cuvintele acestei cărţi sfinte din gura îngerului Raziel, Adam a căzut la pământ tremurând de spaimă. Raziel i-a spus: „Ridică-te şi fii puternic. Preţuieşte puterea lui DUMNEZEU. Ia cartea din mâinile mele şi învaţă din ea. Înţelege adevărul. Fă-l cunoscut tuturor acelora care sunt puri. Aici este cuprins tot ceea ce se va petrece în toate timpurile.” Adam a luat cartea, în timp ce îngerul Raziel s-a înălţat la cer învăluit în foc.
Cele trei mistere, cele trei tipuri de adorare a Divinului şi cele trei tipuri de ofrande
„Supreme taine ale cunoaşterii şi înţelepciunii divine ne sunt astfel dezvăluite nouă, tuturor celor care, într-un singur cuget, aspirăm cu tot sufletul către Bunul DUMNEZEU. Spre Tine Doamne cu nespusă adoraţie, iubire şi recunoştinţă înălţăm din inimile noastre adâncă şi neîncetată mulţumire.
Binecuvântaţi sunt cei înţelepţi de misterele izvorând din înţelepciunea divină. Cartea sfântă este oferită cu iubire pentru a-i învăţa pe oameni adevărul. Omagiind puterea şi gloria divină, onoraţi SHEKINETHOV (Puterea Supremă a lui DUMNEZEU, sau SHAKTI a lui Dumnezeu, echivalent al lui PARASHAKTI din tradiţia indiană, n.n.). Atât puterea lucrărilor celor mai înalte, cât şi a celor mai de jos este fundamentul gloriei lui ELOHIM. Cuvântul secret este precum laptele şi mierea pe limbă. Fie doar al tău. Învăţăturile nu îţi sunt străine. Această carte arată secretul lui Raziel, dar numai celui umil. Rămâi în lumina din miezul zilei, fără cereri şi fără aşteptări. Învaţă să-l cinsteşti pe ELOHIM adorându-L. Întoarce spatele răului şi mergi pe calea cea dreaptă. Secretul este venerarea lui DUMNEZEU. Doar cei merituoşi au acces direct la secret. Este scris, revelează secretul lui EL (Eli – DUMNEZEU) doar pentru a sluji profeţilor.”
În Cartea cea sfântă a lui Raziel, numită şi Cartea sfântă a profeţilor, sunt descrise trei tipuri principale de mistere, în care se încadrează toate celelalte şi care la rândul lor sunt cuprinse în prima poruncă: iubirea faţă de DUMNEZEU. Adorarea lui DUMNEZEU este considerată înţelepciunea primordială, întâia şi cea mai importantă, integrând cele trei forme de cunoaştere: „Este scris, bucură-te de înţelepciunea exterioară şi construieşte casa înţelepciunii cu ajutorul secretului fundaţiei. Fii înţelept deschizându-ţi inima în faţa misterului.”
Cele trei tipuri de mistere sunt: 
* misterul lui MERKABAH (vehiculul–carul; termenul MERKABAH este folosit pentru a descrie HEKHALOTH – sau cel de-al şaptelea hol paradisiac al palatului lui DUMNEZEU prin care fiinţa se deplasează cu ajutorul unui car), 
* misterul lui BERASHITH (BERASHITH; este numele primei cărţi a Vechiului Testament şi, de asemenea, şi primul cuvânt al cărţii, la începutul Genezei), şi 
* misterul poruncilor (Legilor) lui DUMNEZEU (marea majoritate a oamenilor este familiarizată cu tablele conţinând cele zece porunci ce i-au fost înmânate lui Moise pe Muntele Sinai după eliberarea evreilor din Egipt. Totuşi în Vechiul Testament (Exod 20:2-23:19) sunt peste şaizeci de porunci ce i-au fost date de DUMNEZEU lui Moise.)
Există trei tipuri de adorare a Divinului:
* adorarea lui DUMNEZEU, 
* adorarea lui SHADDAI (DUMNEZEU privit ca Tot Suprem) şi 
* adorarea lui ELOHIM (aspectul personal al lui DUMNEZEU). 
În Carte se consideră că adorarea lui DUMNEZEU înseamnă să iubeşti Numele lui DUMNEZEU şi să slujeşti cu (şi în) iubire. Este scris, omul este fericit să-L slujească, adorându-L, pe DUMNEZEU.” 
Nu este scris aici (ci ulterior, n.n.) despre adorarea lui ELOHIM, ci doar despre adorarea lui DUMNEZEU, iar în porunci este scris despre servirea în iubire.
„(...) Este scris, vei ştii să-L venerezi pe ELOHIM. Vei ştii din iubire. Cunoaşterea a fost instaurată, iar omul se bucură că nu mai este dominat de slăbiciune. De aceea este scris, omul este fericit să–L adore pe DUMNEZEU. Arată veneraţie Divinului neîncetat. Păstrează iubirea în inimă. Venerarea Divinului este realizată în inimă întotdeauna, ea este adorarea Purităţii supreme a lui DUMNEZEU. Cei care-L venerează sunt iubiţi de DUMNEZEU. Este extrem de valoros să trăieşti în puritate. Scaldă-te în gloria luminii lui ELOHIM. Mergi din întuneric în lumină, separându-te de cei care se rătăcesc. Din iubire, înţelegerea a apărut din iubire şi adoraţie. O mie de generaţii au venit după aceea din iubire.”
În Midrash (Cartea sfântă) sunt descrise trei tipuri de ofrande. Acestea sunt ofrandele destinate a fi arse (A’AVOLAH), ofrandele pacifice (SHELOMIM sau ofrada recunoştinţei) şi ofranda păcatului (CHETATH). Ele sunt în corespondenţă cu cele trei categorii de lucruri drepte: iubirea, rugăciunea şi veneraţia. Ofrandele destinate focului corespund iubirii. Ofrandele pacifice corespund rugăciunii. Ofrandele păcatului corespund veneraţiei. Ofranda arsă este un sacrificiu realizat doar pentru gloria lui DUMNEZEU. Ofrandele pacifice şi cele ale greşelilor (păcatelor) sunt realizate pentru fiinţa aflată în viaţă.
„Faceţi să transpară iubirea din rugăciune şi rugăciunea (cererea) din veneraţie.  Din iubire Îl veţi servi pe DUMNEZEU în adevăr. Acordaţi gloria şi onoarea doar Impărăţiei Cereşti înaintea tuturor lucrurilor. În Bunătatea sa nesfârşită DUMNEZEU a creat Universul prin cuvânt, nu prin muncă. DUMNEZEU (HALOVEH), şi Tată şi Împărat, este atotputernic şi înţelept, bun şi plin de compasiune. El tolerează toate lucrurile, percepând totul, atât ceea ce este cel mai înalt, cât şi ceea ce este cel mai de jos, susţinând totul, începând cu planurile cele mai înalte şi dând naştere tuturor creaturilor. El revelează misterele Universului, cunoaşterea binelui şi răului. Tolerează slăbiciunea de dragul restabilirii. Priveşte, tot binele este acordat celor drepţi care Îl iubesc pe DUMNEZEU. Omagiaţi şi lăudaţi lucrările alese. Ofranda arsă este sacrificiu. Prin rugăciune, serviţi în locurile sacre, binecuvântată este ea. Stăruiţi în cerere şi rugăciune. Cererea pentru tot ceea ce este benefic este spre beneficiul fiinţei. Acesta este fundamentul înţelepciunii, înţelegerea cunoaşterii. Din aceasta, aduceţi lumină zilelor. (...) Rugaţi-L pe DUMNEZEU mai presus de orice, acest sacrificiu este ofranda păcii.”
Adorarea lui DUMNEZEU este cea mai mare înţelepciune
„Veneraţi-L pe DUMNEZEU şi serviţi-L cu mare respect.(...) 
Înţelepciunea primordială este venerarea lui DUMNEZEU şi iubirea Paradisului. Inima celui drept arde precum flăcările focului. Respectaţi poruncile din veneraţie faţă de DUMNEZEU. Aceasta este ceea ce Domnul doreşte. Să nu aşteptaţi recompense pentru iubire şi veneraţie. (Venerarea lui DUMNEZEU nu aduce gloria prin ea însăşi, ci prin respectarea poruncilor).
(...) Domnul este pretutindeni şi în tot. El observă binele şi răul în fiecare loc. Cel merituos Îl venerează pe DUMNEZEU în adevăr. Lucraţi de dragul Cerurilor. Fiecare parte este creată din binecuvântări. Stabiliţi-vă în inimă. Este scris, mulţumiţi-L pe DUMNEZEU. El este etern şi, prin aceasta, recunoscut.

(...) Nu Îl veneraţi pe DUMNEZEU de dragul salvării Universului sau pentru a deveni eterni. Doar veneraţi-L, altfel nu veţi fi perfecţi înaintea lui DUMNEZEU în iubire.
 (...) Valoarea înţelepciunii nu poate fi măsurată şi nici înţeleasă prin cunoştinţe. De asemenea, nu există măsură pentru valoarea secretelor scrise aici, aşa cum au fost revelate de ELOHIM.
Precum forţa focului, toată căutarea este interioară. Precum guvernatorul Paradisului, toată căutarea este interioară. Pomul vieţii este susţinut, păstrat şi protejat, precum mărul (fructul oprit) de privire. 
Prin venerarea lui DUMNEZEU gloria este obţinută. Dobândiţi gloria pentru a dobândi viaţa. Prin înţelegere, obţineţi înţelepciunea. 
Prin eliberare, îndepărtaţi-vă de moarte. 
Prin trezirea sufletului, stabilizaţi-vă în consacrare. 
Prin putere, fiţi întăriţi de adorarea lui DUMNEZEU. 
Prin învăţare şi cunoaştere, înţelegeţi şi umpleţi-vă inima de înţelepciune.
ELOHIM preţuieşte veneraţia. DUMNEZEU a umplut întreg Pământul de glorie, la fel precum în Paradis unde este stabilit Tronul Său. Nu există măsură pentru glorie. (...)
Cei merituoşi se apropie de lumina ascunsă. Cele mai profunde secrete sunt revelate. Revelaţiile sunt clare, nu învăluite în întuneric. Nu există nimic comparabil în întregul Univers.
(...) În sfinţenie şi puritate realizaţi acţiunile voastre. Cu umilinţă şi modestie veţi avea succes în toate lucrările. Deveniţi înţelepţi prin spiritul înţelepciunii.
(…) Din dorinţa pentru DUMNEZEU, inima arde în aspiraţia ei de a se ridica la DUMNEZEU. Urmând această iubire şi aspiraţie, ridicaţi-vă la DUMNEZEU. Fiinţa este menţinută în puritate şi sfinţenie prin iubire.”

yogaesoteric
13 decembrie 2011

luni, 23 februarie 2015

AMINTIȚI-VĂ CINE SUNTEȚI.

Mesaj de la Hathori
(16 feb. 2015; by annamerkaba)
Traducerea Const. Mihăilescu


Înălțarea ființelor împreună cu corpul lor fizic s-a dovedit a fi, într-adevăr, o provocare pentru multi dintre voi. Și încă aceasta este pentru fiecare dintre voi acordul și alegerea pe care ați făcut-o pentru a vă folosi de puterea și abilitățile care vi s-au dat de la crearea sufletului vostru. Cu multă vreme în urmă, folosindu-vă de propria voastră putere și determinate, ați coborât în abisurile planetei pentru foarte multă vreme și acolo ați aflat de existența pustiului și dezolării. (Nota C.M.: se referă la faptul că majoritatea sufletelor au pornit de la stadiul de elementali, ridicându-se în eoni pâna la suprafața planetei, pentru a întâlni Lumina. Amănunte puteți afla din cărțile dictate de Dumnezeu lui Jacob Lorber, printre care, „Pământul și Luna”).
Căci prin propriile acorduri ați ales să evoluați din traptă în treaptă, acumulând experiență care v-a ajutat să evoluați de la ființele cele mai simple la minunatele ființe luminoase care sunteți acum. Ați plecat de ACASĂ pentru a cutreiera Creația, cu scopul de a vă îmbogăți cunoașterea și a vă exersa abilitățile, pentru ca, după alți eoni să reveniți ACASĂ, încărcați cu darurile cunoașterii pe care să le depuneți la picioarele Creatorului. Voi sunteți conștiința Pământului.
Vârstele voastre au acumulat înțelepciunea și smerenia. Înaltele structuri interplanetare, galactice și universale au îndrumat ființele spre devenirea lor și amintirea că ele sunt scântei din Dumnezeu, părți ale Giganticei Ființe Divine. Cu adevărat, voi sunteți dumnezei căci sunteți plămădiți din Ființa și Înțelepciunea Sa. Sunteți ființe puternice de lumină, purtând nu numai amprenta Creatorului dar făcând parte chiar din Ființa Sa. Trebuie să credeți în divinitatea voastră și să vă amintiți că voi dețineți cheile sacre ale labirintului planetei Pământ, care începe în adâncuri și ajunge până la Lumină.
Activați-vă ființa chiar acum! Pentru aceasta, lucrați pentru revigorarea chakrei plexului vostru solar și a celorlalți centri de forță.
Este momentul să acționați căci pentru aceasta v-ați pregătit de-a lungul eonilor. Cei care sunt rezidenți pe Pământ nu sunt, în majoritatea lor, conștienți de acest adevăr, din cauza dimensiunii 3D, caracterizată de joasele frecvențe. Însă, la nivelul subconștientului, fiecare ființă umană știe acest lucru și, chiar dacă, pentru o perioadă din existența sa, a rătăcit drumul, dispune de tot ce-i trebuie pentru a regăsi calea spre înaltele dimensiuni. Ați purtat pantofii incomozi ai dimensiunii 3D care v-au făcut drumul dificil și v-au forțat la dese popasuri. Cu toate acestea, v-ați continuat căutarea și ați folosit toate ocaziile pentru a regăsi calea de întoarcere ACASĂ. Mai toți o cunoașteți, căci harta o aveți depozitată în ființa voastră, gata să fie folosită atunci când trezirea se va înfăptui. Sinele voastre creatoare vă vor purta prin toată împărăția pentru a primi ovațiile care vi se cuvin.
O nouă înțelegere vă va arăta glorioasele voastre înfăptuiri. Schimbări iminente în gândirea și psihicul vostru sunt gata să se producă, căci procesul acesta al devenirii voastre a fost deja dat pe „repede înainte”.
Noile energii care s-au ciocnit cu cele vechi, au făcut să apară o nouă cale pentru umanitate, pentru toți rezidenții planetei Pământ. Mama Gaia v-a primit sufletele și v-a dat trupurile, în conformitate cu „ ceea ce ați cerut și ați comandat” înainte de a ajunge în grija ei. Curând, marea majoritate a voastră își va aminti originea sa divină. Toți veți căuta și veți identifica portalul prin care trebuie să treceți pentru a ajunge la destinație.
Fiecare dintre voi se află acum în această viață pe Pământ pentru a ajuta la deschiderea căii care duce spre mult mai multă Lumină. Sunteți în procesul transformării și metamorfozării ființei voastre în așa fel încât să deveniți capabili să asimilați înaltele vibrații ale Luminii Divine.
Voi cei care vă aflați la suprafața planetei, cei care pășiți pe această minunată planetă, voi care scrieți istoria umanității și planetei, sunteți chemați acum să faceți încă un pas foarte important în edificarea unei ființe umane evoluate și unei planete curate, capabilă să ofere prosperitate și fericire.
Capitolul pe care-l scrieți acum în istoria voastră va arăta care sunt opțiunile speciei umane pentru prezent și pentru viitor. Voi vă pronunțați acum asupra a ceea ce vreți să se întâmple cu sufletele voastre, în secvențele de viață care vor urma. Prin alegerile voastre, veți arăta cum trebuie apreciată lumea voastră și cât de mult și de avantajos ați utilizat facilitățile conjuncturale ale acestui sfârșit de ciclu cosmic.
În deciziile voastre, nu uitați că sunteți fii ai Creatorului, că voi înșivă aveți puteri nelimitate pe care le puteți folosi spre binele umanității, sistemului vostru planetar , sistemului solar, galaxiei și universului căruia-i aparțineți.
Nu-i judecați pe alții, dar opriți-i să vă zădărnicească eforturile; faceți ceea ce simțiți că trebuie făcut pentru ființa voastră și a celorlalte ființe, creații ale lui Dumnezeu. 
Recunoașterea contribuției voastre nu va rămâne necunoscută. Renunțați la ideea comodă: „nu este treaba mea, nu mă vizează pe mine, sunt prea mic și neînsemnat pentru a conta”. 
Fiecare dintre voi contează, fiecare este important, contribuția fiecăruia este necesară.
Vă aplaudăm pentru tot ceea ce ați făcut și veți face. Noi am fost și vom rămâne alături de voi, împreună cu foarte multele civilizații înaintate care cunosc ceea ce vă lipsește și așteaptă să le fie invocat ajutorul.

SURSA: https://sacredascensionmerkaba.wordpress.com/vineri, 20 februarie 2015

Pelasgia, leagănul civilizației românești și al Europei

de Daciana Matei
Cât de bine cunoaștem trecutul îndepărtat al țării noastre? Nu atât de bine pe cât am fi tentați să credem. Rădăcinile noastre pe aceste meleaguri par să fie mult mai adânci decât am învățat la școală. Nenumărate dovezi arheologice atestă existența unei civilizații foarte vechi – în urmă cu aproximativ 10.000 de ani înaintea erei noastre – care își avea zona de origine pe pământurile actualei Românii. Patrimoniul românesc abundă de monumente, opere de artă, artefacte, documente vechi ce sunt mărturii ale unei epoci pline de glorie, cu o civilizație foarte înaintată față de cea a altor populații ce existau pe pământ în acele vremuri.
Majoritatea istoricilor consideră că primele civilizații de pe glob s-au născut în Mesopotamia, Egipt, valea Indusului, Shang (Valea fluviului Galben) și Mezoamerica și Anzii sud-americani. Însă civilizația pelasgă, care s-a format în jurul bazinului Dunării, pare să fie cu mult anterioară tuturor civilizațiilor care au înflorit în aceste cinci zone geografice.


Vechea Civilizație Europeană 
Una dintre cele mai vechi civilizaţii ale lumii, dacă nu chiar cea mai veche – după unii cercetători – este civilizaţia pelasgă, sau dacogetică. Ea ar fi apărut între anii 10.000 – 8.000 î.e.n., și s-a întins de-a lungul mai multor milenii, până în anul 106 e.n., transformându-se ulterior în civilizaţia daco-românească.

Civilizaţia dacogetică înregistează trei perioade distincte, numite: arhaică (aprox. 8.000 î.e.n – aprox. 3.500 î.e.n.), medie (aprox. 3.500 î.e.n. – aprox. 1.600 î.e.n.) şi zalmoxiană (aprox. 1.600 î.e.n. – 106 e.n.).


Pelasgia (Dacogeția) și-a aflat originea în zona bazinului fluviului Dunăre, expansionându-se și cuprinzând în aria sa ținuturi ce aparțin în zilele noastre Ucrainei (cele din dreapta Niprului), Basarabiei (Moldovei dintre Prut şi Nistru), României, Bulgariei, Serbiei, Macedoniei, Muntenegrului, Herţegovinei şi Bosniei, Croaţiei, Sloveniei, Albaniei, Greciei, Turciei, Ungariei, Austriei, Cehiei, Slovaciei, Elveţiei (partea răsăriteană), Italiei, Germaniei (partea sud-estică), Poloniei, extremitatea sudică fiind marcată de insulele Sicilia, Creta, Cipru etc., dar şi de părţile anatoliano-egeiene, de la vestul Ankarei.


Marija Gimbutas (1921-1994), profesor de arheologie europeană la Universitatea californiană din Los Angeles (UCLA), a fost prima care a enunțat ideea de Vechea Civilizație Europeană sau „Vechea Europă”. Gimbutas desemna prin aceasta complexul cultural european din neolitic şi epoca cuprului înainte de infiltrarea vorbitorilor de idiomuri indo-europene dinspre stepa eurasiatică, începând cu cca. 4.200 şi până la 2.800 î.e.n. Alături de Romulus Vulcănescu, a fost unul dintre cei mai perseverenţi cercetători ai civilizaţiei europene de dinaintea venirii indo-europenilor. Vom cita deseori în acest articol din scrierile doamnei Marija Gimbutas, deoarece sunt lucrări de referință în acest domeniu.


Cultul „mirabilei semințe”
 

România actuală își are originile în perioada Vechii Civilizații Europene. Această entitate culturală, cuprinsă între anii 6.500 şi 3.500 î.e.n., a avut o structură socială bine consolidată, chiar „civilizată”, în care rolul predominant în societate îl avea femeia. „Absenţa reprezentărilor privind o societate războinică sau condusă de bărbaţi reflectă o structură socială în care femeile aveau rolul principal şi în care atât bărbaţii, cât şi femeile activau în mod egal întru binele comun. A fost o perioadă de reală armonie, în deplin acord cu energiile creatoare ale naturii.” susține Marija Gimbutas.
Unele dintre caracteristicile esenţiale ale acestei civilizaţii străvechi sunt: egalitatea membrilor săi, spiritul paşnic, organizarea societăţii în comunităţi, dezvoltarea tehnologiei pentru producerea ceramicii şi a prelucrării metalului, credinţe religioase ce se bazau pe adorarea divinităţilor feminine cosmice, dezvoltarea scrierii. Toate acestea au pus bazele unui centru european dezvoltat şi complex. „A devenit evident că această străveche civilizaţie europeană precede cu câteva milenii pe cea sumeriană”, afirmă Marija Gimbutas. Tot ea scoate în evidență rolul predominant al femeii, ce era de tip religios, sacru, principiul feminin fiind considerat creator și etern în civilizația pelasgă.
În acea perioadă au fost ridicate temple pe pereții cărora erau pictate forme spiralate și simboluri sacre străvechi, așa cum se poate vedea la templul de la Căscioarele, jud. Călărași, o așezare insulară pe un lac din apropierea Dunării. Pe insula din mijlocul lacului, numită Ostrovelul, au fost descoperite vestigii foarte vechi: un medalion de lut ars pe care era gravată o spirală roșie; o coloană cu înălțimea de doi metri pe care erau gravate 22 de linii verticale paralele, de-a lungul cărora erau șapte rânduri orizontale a câte șapte perechi de triunghiuri.

 

Templele din această perioadă erau închinate unor divinități feminine, centrate în jurul Zeiței Mamă. Divinitățile erau venerate ca fiind creatoare ale vieții, și nu în ipostaza de contrapărți ale zeităților masculine. Din această cauză, întreaga organizare a vieții era direcționată spre bunăstare, atât materială, cât și spirituală, spre dezvoltarea agriculturii, a olăritului și a prelucrării metalelor, dacogeții ducând o viață liniștită, în comuniune cu natura. Civilizația era paşnică, ţărănească, democratică. Pelasgii dispuneau de bogate zăcăminte minerale, păduri, peșteri și câmpuri agricole.
În Dacogeția s-a dezvoltat de timpuriu o civilizație autohtonă, care a iradiat, influențând populațiile din jur.

Invaziile și migrațiile
 
Începând cu anul 4400 î.e.n., Vechea Europă a început să fie invadată de populația kurgan (cunoscută și sub denumirea de populația indo-europeană), în trei valuri succesive. Poporul kurgan era un popor de războinici violenți, ce venerau zei ai cerului și ai războiului.

Prima invazie indo-europeană a avut un impact foarte puternic asupra locuitorilor așezărilor civilizate pelasge. O parte din populație a migrat în Peninsula Italică și dincolo de Alpi, în Europa Occidentală. Cu toate acestea, civilizația dacogetică a supraviețuit datorită caracterului compact al comunităților din care era constituită, primul val de kurganieni fiind asimilați în poporul dacogetic. Populația kurganiană avea o ideologie de castă, unde rolul predominant în societate îl avea bărbatul. Această influență s-a răsfrânt și asupra populației dacogetice, producându-se o amalgamare treptată a celor două componente ideologice, cea autohtonă și cea indo-europeană, ducând progresiv la cristalizarea civilizației europene. Această nouă civilizație a dat naștere unui nou popor, gata să-și apere ținuturile în fața unor eventuale invazii.A doua invazie a apărut la aproape o mie de ani după prima, aproximativ în anul 3.400 î.e.n., tot din stepele nord-pontice. Al doilea val al populației kurgan a fost urmat la scurtă vreme de un al treilea val de invazie, de data aceasta al populației Iamna, în jurului anului 3000 î.e.n. În urma impactului cu aceste două invazii ale popoarelor migratoare, o parte a populației pelasge a cunoscut exodul, ajungând în zona Peninsulei Italice dincolo de Alpi și dincolo de Pirinei. După al treilea val, toate aceste popoare migratoare au fost și ele asimilate de imensul popor dacogetic, de la Nipru până la Alpi, ori chiar dincolo de lanţul Alpilor şi Pirineilor, de la Marea Baltică până la Marea Mediterană şi Marea Neagră. Spațiul civilizației pelasge se dezintegrează treptat, iar „așezările urbane ale Vechii Europe, cu templele lor, cu altare rafinate, vase rituale, trepiede şi sculpturi (figurine) au dispărut”, afirmă Marija Gimbutas. Odată cu apariția acestor popoare războinice pe teritoriile dacogetice are loc și răspândirea metalurgiei bronzului, în special a armelor de luptă (pumnale, halebarde, securi, buzdugane etc.).

 


Sfârșitul civilizației Vechii Europe 
Dezintegrarea Vechii Europe a început după anul 3.500 î.e.n, exceptând zona de munte și de coastă, a insulelor din Marea Egee și Marea Adriatică. Apogeul acestei dezagregări a avut loc în jurul anului 2.200 î.e.n. În toată această perioadă au apărut foarte multe modificări în structura religioasă, socială și culturală a civilizației nou create. Dacă Vechea Civilizație Europeană era mai degrabă sedentară, bazată pe agricultură și horticultură, fiind egalitari și pașnici, având o ideologie axată pe aspectele creației, ale morții și regenerării, centrate în jurul Zeiței Mamă (Mater Creatrix), simbolizând principiul feminin, civilizația kurganiană era mobilă, având o structură războinică, cuceritoare. Ei erau patriarhali, iar ideologia culturală era axată pe forța virilă, pe zei războinici, eroi ai cerului senin și ai tunetului. Dacă populația dacogetică folosea calul și căruța pentru îndeplinirea îndeletnicirilor lor, odată cu venirea kurganienilor, calul și carul devin elemente esențiale în organizarea militară și, de asemenea, se inițiază ritualurile de sacrificiu animal și uman. „Calul, carul, jugul, pumnalul şi lancea, patriarhatul, precum şi noi zei şi imagini mitice – tipice mitologiilor indo-europene – au fost introduse ori s-au impus. Vechea Europă a fost transformată, dar nu exterminată.” (Marija Gimbutas) 
Poporul dacogetic 
Herodot descrie în lucrarea sa Istoriile că poporul dacoget era „cel mai mare dintre toate popoarele” Europei și că vorbea o limbă unică în toată aria sa, dacogetica sau tracogetica, purtând „multe nume, fiecare după ţinutul în care locuieşte, dar toţi au, în toate, obiceiuri asemănătoare”, de la cele religioase până la cele războinice.


 În cadrul unui Congres în 1980, profesorul Iosif Constantin Drăgan a prezentat rezultatele cercetărilor sale, conform cărora poporul trac (dacogetic) s-a dezvoltat în jurul Dunării Carpatice și a avut centrul în „Corona montium” (Transilvania actuală), fiind cel mai numeros popor din antichitate. Generalul N. Portocală, în lucrarea Din preistoria Daciei și a vechilor civilizații, ajunge la concluzia că ,,prima civilizație a primului mare popor al lumii s-a întemeiat în Dacia”.

Ion Pachia Tatomirescu scrie în cartea sa Mihai Eminescu și mitul etnogenezei dacoromânești despre organizarea administrativ-teritorială a imensului popor daco-getic, ce era împărțit în provincii, fiecare având un conducător de arme. Aceste provincii împreună cu conducătorii lor erau subordonate centrului administrativ-religios aflat la Sarmizegetusa sau, după vechea denumire, Cogaion. Acolo își avea reședința regele-zeu și tămăduitor Zalmoxis, cunoscut și sub numele de Salumos, Salmos sau Zalmos, Zalmoxe. Acest rege-zeu era considerat ca fiind Mesagerul Celest, care se afla în legătură tainică cu Tatăl-Cer și avea cele mai mari puteri de pe pământ și care era nemuritor. Tot el, Zalmoxis, „dirija puternicele confrerii războinic-religioase ale lupachilor – din aria cucuteniană (moldoveană), ale gaeţilor – din Câmpia Nord-Dunăreană de Jos, ale moesilor (moşilor) – din Câmpia Sud-Dunăreană, de la nord de Balcani, ale ursinilor – din Ardeal, din cel mai important şi dezvoltat centru metalurgic al Europei Antice, ale daoilor (dacilor) – din Panonia (Hercinia), ale sighinilor – din Dalmaţia (Illyricum), ale maramarisienilor, ale masagaeților etc., bineînţeles, în acţiuni de apărare a teritoriilor cu sanctuarele supremului zeu Salumos”.


Așa cum am arătat anterior, odată cu apariția popoarelor migratoare, în Dacogeția încep să apară tendințele politeiste, fiind venerați zei, precum Tatăl-Cer și Soarele-Războinic (Sol-Ares), fiul Tatălui-Cer. Apar totodată confreriile războinice, se dezvoltă producția de arme, apar construcții de fortificare plasate în cercuri concentrice, de jur-împrejurul Sarmizegetusei. Aceste organizații au dublu rol, atât războinic, cât și religios, ducând la apariția primei religii monoteiste din istoria spiritualității universale, denumită zalmoxianism, în jurul anului 1600 î.e.n. Această nouă religie aduce un suflu cu totul nou, creând o adevărată revoluție religioasă în lumea antică, prin care ființa umană s-a eliberat de frica morții inevitabile, inițiată fiind în știința de a deveni nemuritoare.

 

Fundamentul doctrinei zalmoxianismului rezidă „în armonizarea Părţii în Întregul Sacru”, așa cum afirmă Ion Pachia Tatomirescu în Mihai Eminescu și mitul etnogenezei dacoromânești. Această nouă religie s-a impus în întregul bazin al Dunării, de la Alpi la Marea Neagră şi la Nipru; de la nordul Carpaţilor, de la izvoarele Vistulei, până la sudul lanţului muntos Balcanic-Dinaric. Un aspect foarte important în cadrul acestei renașteri culturale l-a constituit evoluția scrierii arhaice spre alfabetul dacogetic de 23 de litere, dar numai în cadru inițiatic, așa cum se arată în Cosmografia lui Aethicus Dunăreanu (aprox. 370 – 435 e.n).

În cartea Dacia preistorică, Nicolae Densușianu vorbește despre străvechea civilizație pelasgă care, în viziunea sa, a dat naștere întregii civilizații europene.

„Înainte de civilizaţiunea gracă şi egipteană, o civilizaţiune mult mai veche se revarsă asupra Europei. Aceasta a fost civilizaţiunea morală şi materială a rasei pelasge şi care a deschis un vast câmp de activitate a genului omenesc. (...) Influenţele acestor trei culturi pelasge au fost decisive, pentru soarta muritorilor de pe acest pământ. (...) Pelasgii au fost adevăraţii fondatori ai stării noastre actuale (...) Pelasgii ne apar după vechile tradiţiuni istorice ca una şi aceeaşi populaţie cu neoliticii, cari introduc în Europa cele dintâi elemente ale civilizaţiunii, animale domestice, cultura cerealelor şi o artă industrială mai progresată.”

„Pelasgii ne apar în fruntea tuturor tradițiunilor istorice, nu numai în Elada și în Italia, dar și în regiunile din nordul Dunării și ale Mării Negre, în Asia Mică, în Asyria și în Egipet. Ei reprezintă tipul originar al popoarelor așa numite arice, care a introdus în Europa cele dintâi beneficii ale civilizațiunii.

Pentru poporul grecesc, pelasgii erau cei mai vechi oameni de pe Pământ. Rasa lor li se părea atât de arhaică, atât de superioară în concepțiuni, puternică în voință și în fapte, atât de nobilă în moravuri încât tradițiunile și poemele grecești atribuiau tuturor pelasgilor epitetul de «divini», dioi, adecă oameni cu calități supranaturale, asemenea zeilor, un nume, ce ei întru adevăr l-au meritat prin darurile lor fizice și morale. Grecii își perduse de mult tradițiunea, când, cum, și de unde au venit ei în ținuturile Eladei; însă, ei aveau o tradițiune ca înainte de dânșii, a domnit peste pământul ocupat de ei un alt popor, care a desecat mlaștinile, a scurs lacurile, a dat cursuri noi râurilor, a tăiat munții, a împreunat mările, a arat șesurile, a întemeiat orașe, sate și cetăți, a avut o religiune înălțătoare, a ridicat altare și temple zeilor și că aceștia au fost pelasgii.

Arcazii, popor pastoral și viteaz, cei mai vechi locuitori în Elada, povesteau, după cum ne spune Pausania, că cel dintâi om născut pe Pământ a fost Pelasg, un bărbat care se distingea prin mărimea, prin puterea și frumusețea figurei sale și care întrecea pe toți ceilalți muritori prin facultățile spiritului său.”
 

Înafara istoricilor și cerecetătorilor menționați mai sus, și alți autori au făcut referiri în scrierile lor la vechea civilizație pelasgă, care s-a dezvoltat pe teritoriul țării noastre.

„Civilizaţia şi istoria au început acolo unde locuieşte azi neamul românesc.” – W. Schiller, arheolog american

„Eu sunt Pelasg, fiul lui Palaechtin (Marte), născut din Terra (Gaea), domnul acestei țări, și după mine regele său s-a numit cu drept cuvânt, gintea pelasgilor ce stăpânește acest pământ.” – Eschil, Supplices

„Locul acesta unde este acum Moldova şi Ţara Muntenească este drept Dacia, cum şi tot Ardealul şi Maramureşul şi cu Ţara Oltului. Aste nume mai vechi decât acesta, Dacia, nu se află, în toţi câţi sunt istorici.” – M. Costin, De neamul Moldovenilor

(va urma)

miercuri, 18 februarie 2015

SFATURI CONTRA GRIPEI


Vine primăvara!
Dacă nu v-ați vaccinat și nu vreți să o faceți, iată sfatul meu, verificat timp de peste 3 ani :
-  pentru a evita gripa și răcelile, muiați vata unui bețișor de curățat urechile în miere de albine lichidă (necristalizată) și ungeți nările în interior, cât de adânc suportați; stați întins cu fața în sus, pentru ca mierea să pătrundă cât mai profund, până la gât.. „Tratamentul” este încheiat când simțiți gustul mierii în gură.
Imunitatea față de virușii gripali se menține 24 de ore, după care operațiunea trebuie repetată.
Mierea hidratează si astupă fisurile fine din nas unde se cuibăresc virușii.

Evident, trebuie să fie miere veritabilă, nu cea din comerț care, de obicei, nu este naturală sau a fost trecută prin procese termice de peste 55 grade C.
Suplimentar, se poate folosi și un spray cu propolis lichefiat (tinctură) care se pulverizează spre fundul gurii (a doua cale de pătrundere a virușilor)

 Ambele tratamente sunt valabile si dacă deja ați răcit; răceala (gripa) trece in 24 ore, dacă repetați dezinfecția mai des.
Eu am fost o persoană sensibilă, făcând gripă de 3-4 ori pe an. Au trecut trei ani de când nu am mai suportat rigorile gripei, la care eram „abonat”.
De menționat că atunci când sunteți perfect sănătoși, ungerea nărilor cu miere nu este deloc dureroasă. În caz contrar, timp de cca 10 minute veți avea niște dureri suportabile, ca rezultat al luptei corpului cu microbul.
Sănătate maximă să aveți!

(primit pe net)

marți, 17 februarie 2015

Noam Chomsky: 10 strategii de manipulare a populației aplicate zi de zi

Noam Chomsky, renumit lingvist american, profesor emerit în cadrul Instititului de Tehnologie din Massachusetts, este totodată cunoscut pentru activitatea sa politică, în special pentru criticile severe la adresa politicii externe a Statelor Unite, dar și împotriva guvernelor altor mari puteri. Una dintre vocile clasice de disidență intelectuală în ultimul deceniu, Chomsky a întocmit o listă a celor mai utilizate – și totodată eficiente – zece strategii de manipulare a populației.

De-a lungul timpului, mijloacele media s-au dovedit extrem de eficiente în modelarea opiniei publice, puterea politică folosindu-le abil pentru a-și urma agendele ascunse. Cu ajutorul unei propagande asidue în mass-media au fost create sau distruse mișcări sociale, au fost justificate războaie, au fost influențate crize financiare, stimulate unele curente ideologice, și chiar media a fost utilizată pentru a construi „realitățile” dorite în psihicul colectiv. Populației îi sunt induse certitudini false și i se abate atenția de la căutarea adevărului, în timp ce i se creează iluzia că este pe deplin informată despre tot ceea ce se petrece. Încurajarea și promovarea prostiei, a unor sentimente puternice de vinovăție, de frică, distragerea atenției sau construirea unor probleme artificiale și apoi oferirea unor soluții „magice” pentru rezolvarea lor sunt doar câteva dintre tacticile folosite în acest sens.

Noam Chomsky a identificat și a expus aceste „strategii de diversiune” aplicate zi de zi prin intermediul mass-media de „elitele” conducătoare. Aceste metode perfide au fost sintetizate în ceea ce este cunoscut ca Decalogul Chomsky, pe care vi-l prezentăm în continuare.


1. Strategia distragerii atenției

Poporul trebuie să aibă mereu mintea ocupată cu altceva decât cu problemele lui adevărate. Pentru aceasta, atenția publicului este permanent distrasă de la problemele importante și de la măsurile adoptate de cei care dețin puterea politică și economică, fiind direcționată către subiecte minore, printr-un potop de știri și informații nesemnificative.

Strategia distragerii atenției este, de asemenea, intens utilizată pentru a împiedica interesul populației asupra unor cunoștințe esențiale din domeniile științei, economiei, psihologiei, neurobiologiei, ciberneticii.

Atenția publicului trebuie să fie deturnată și menținută departe de problemele sociale reale, captivată de subiecte fără importanță. Păstrați publicul ocupat, ocupat, ocupat, fără să aibă timp pentru a gândi, înapoi la fermă și la alte animale.” – menționează un document zguduitor descoperit în 1969, intitulat „Arme tăcute pentru un război silențios”.

2. A crea mai întâi problema și apoi a oferi soluția

Această strategie mai este denumită și „problemă – reacție – soluție”.
Poporul trebuie să perceapă conducătorii drept salvatori ai națiunii. Și pentru aceasta se creează o problemă, o situație care generează reacții puternice în populație, astfel încât soluția „providențială” oferită de autorități este acceptată chiar dacă presupune o limitare a drepturilor firești ale cetățenilor. De exemplu, se inventează false amenințări, este lăsată să se manifeste sau chiar este încurajată violența urbană, ori sunt organizate atentate sângeroase pentru ca însăși populația să solicite instituirea unor măsuri sporite de securitate și a unor politici care le restricționează libertatea. Sau, un alt exemplu, este creată o criză economică pentru a accepta ca pe un rău necesar retragerea unor drepturi sociale și desființarea unor servicii publice.

3. Strategia graduală

Pentru a impune măsuri inacceptabile, politici dure, antipopulare, acestea sunt aplicate gradat, pas cu pas, de-a lungul a mai multor ani. În acest mod au fost impuse noile condiții socio-economice radicale (neoliberalismul) în anii ’80 și ’90: statul minimal, privatizarea, precaritatea situației sociale, necesitatea unei mari flexibilități, lipsa de garantare a unui venit decent, salariile, șomajul masiv – multe schimbări care ar fi provocat proteste masive în rândul populației dacă ar fi fost aplicate dintr-o dată.

Poporul trebuie permanent pregătit pentru mai rău. Pentru aceasta, toate mecanismele de propagandă, atât cele „albe”, oficiale, cât și cele „gri” (parțial asumate de guvern) și cele „negre” (niciodată asumate) trebuie să promoveze imaginea unui guvern în permamență preocupat pentru ameliorarea condiţiilor tot mai sumbre ale viitorului.

4. Strategia amânării

Un alt mod de a implementa măsuri economice dure este de a le prezenta ca „dureroase dar necesare”, obținând acordul de moment al poporului pentru aplicarea lor în viitor. Poporul trebuie să creadă că și ceea ce guvernele îi pregătesc spre a trăi mai rău este tot pentru binele său.

Necesitatea unor sacrificii viitoare este mai ușor de acceptat decât adoptarea unora imediate. În plus, la nivelul maselor există tendința de a considera în mod naiv că „mâine va fi mai bine”, iar sacrificiile propuse este posibil să nu mai fie necesare în viitor.  Odată cu trecerea timpului, oamenii se obișnuiesc cu ideea și apoi înghit tot cu resemnare, când timpurile anunțate vor veni.

5. Adresarea către populație ca și cum te-ai adresa unor copii

Majoritatea mesajelor directe adresate către publicul general folosesc discursuri, argumente și în mod particular intonații infantile ca și cum publicul ar fi alcătuit din copii sau deficienți mintali. În acest fel masele sunt manipulate să adopte o gândire infantilă, superficială și să înghită pe nemestecate intoxicările informaționale. Poporul trebuie să aibă o gândire care să nu îi permită sesizarea legăturii dintre cauze și efecte.

Această strategie este prezentată și în textul manualului Arme tăcute pentru un război silențios: „În cazul în care vă adresați unei persoane ca și cum aceasta ar avea 12 ani sau mai puțin, datorită sugestiei, ea va tinde cu o anumită probabilitate să răspundă sau să reacționeze mimetic, cu simțul critic al unui copil de 12 ani sau mai puțin.”

6. Utilizarea laturii emoționale mai mult decât rațiunea

Apelarea sistematică la sentimente este o modalitate clasică de a scurt-circuita analiza rațională și implicit capacitatea individului de a aprecia critic situațiile. Poporul trebuie dezobișnuit să problematizeze realitatea și determinat să acționeze sub impulsul emoțiilor. În acest fel este mult mai ușor de manipulat.

În plus, prin declanșarea unor reacții emoționale, se deschide poarta subconștientului pentru a implanta idei, dorințe, frici și neliniști, compulsiuni, sau pentru a induce anumite comportamente.

7. Menținerea populației în ignoranță și mediocritate

Poporul trebuie obișnuit să se mulțumească cu satisfacții ieftine, care să îi ocupe timpul și să îl facă să uite sau să nu se preocupe de atingerea unor idealuri superioare. El trebuie să fie incapabil să înțeleagă tehnologiile și metodele folosite de „elite” pentru a-l controla și a-l înrobi.

Un sistem de învățământ corupt și nefuncțional este instrumentul ideal de a ține cetățenii în ignoranță și de a manipula opiniile colective după bunul-plac. „Calitatea educației oferită claselor sociale inferioare trebuie să fie cât de slabă și mediocră se poate, astfel încât nivelul de cunoaștere al claselor superioare să fie și să rămână imposibil de atins de clasele de jos, datorită ignoranței în care este plănuit ca acestea să fie menținute.” – Arme tăcute pentru un război silențios

8. Promovarea unor ființe mediocre, ca model pentru public

Pentru a determina populația să fie satisfăcută cu mediocritatea, sunt încurajate financiar acele mijloace de comunicare în masă care îndobitocesc masele și le țin legate de emisiuni și seriale vulgare, ce trag inteligența în jos. Mai mult, publicul este făcut să creadă că de fapt este la modă să fii stupid, vulgar, needucat.

9. Inducerea și întărirea unui sentiment de auto-culpabilizare

Oamenii sunt făcuți să se blameze pe ei înșiși pentru nenorocirea în care se află, atribuind aceasta în mod eronat unui eșec al inteligenței, al abilităților sau al eforturilor lor. Prin stimularea sentimentelor individuale de culpă, de fatalitate și neputință, oamenii ajung să fie deprimați, nu mai au impulsul de a acționa și de a se revolta împotriva sistemului socio-economic aberant. În acest fel ei se transformă într-o turmă ușor de controlat.

10. Cunoașterea oamenilor mai bine decât se cunosc ei înșiși, ceea ce permite aplicarea strategiilor și mijloacelor de manipulare

În ultimii 50 de ani, progresul accelerat al științei a generat un decalaj tot mai mare între cunoștințele publicului și cele deținute și folosite de „elite”. Datorită descoperirilor din domeniile biologiei, neurobiologiei și psihologiei aplicate, „sistemul” s-a bucurat de o înțelegere tot mai complexă a ființelor umane, atât din punct de vedere fizic cât și psihic. Apelarea la toate cuceririle științei pentru a cunoaște punctele slabe din psihologia individului și a mulțimilor, le-a permis sforarilor să dezvolte strategii și mijloace tot mai eficiente de manipulare și control al populației. În același timp, aceste informații sunt discreditate în mass-media, astfel încât poporul să nu creadă în existența mijloacelor și strategiilor statale de manipulare. Ceea ce nu este foarte dificil atâta timp cât oamenii se cunosc mai puțin pe ei înșiși decât îi cunosc cei care dețin puterea.yogaesoteric
17 februarie 2015

joi, 12 februarie 2015

Cea mai simplă metodă de prevenire a Alzheimer-ului !


Cercetatorii Lawrence Katz si Mamung Rubin au descoperit ca este necesar sa stimulam cealalta emisfera cerebrala pentru a preintampina topirea creierului datorata rutinei (care ne scuteste de efort in executarea unor activitati intelectuale). 

Din anul 2000, sus-numitii au creat Neurobionica care subliniaza necesitatea efortului suplimentar impus creierului.

Sunt recomandate niste exercitii-eforturi de biciuire a celeilalte emisfere (cea dreapta  dirijeaza miscarile partii stangi a corpului si invers):
 - Puneti ceasul la mana cealalta,
 - Spalati dintii cu cealalta mana,
 - Mergeti spre casa si de acasa spre obiectivul propus pe alt drum,
 - Mergeti in casa cu spatele (chinezii faca asta zilnic in cadrul exercitiilor efectuate în parcuri),
 - Priviti cu ochii stransi,
 - Priviti fotografiile  tinandu-le cu susul in jos sau cu capul aplecat,
 - Stimulati cerul gurii cu arome foarte diferite,
 - Priviti ora ceasului in oglinda,
 - Miscati mausul cu cealalta mana,
 - Spalati-va partile intime cu cealalta mana,
 - Mancati tinand tacamul in cealalta mana,
 -Taiati painea cu cealalta mana, - Faceti orice alte exercitii ,conform cu imaginatia fiecaruia,care sa contravina rutinei zilnice.
Incepeti aceasta activitate chiar acum, trimițând mesaj către prieteni. 

 (pentru conf. C.M.)


miercuri, 11 februarie 2015

Transformarea alchimică a carbonului 12 în carbon 7 – o poartă spre înălţare


Premiile Nobel în anul 2010, pentru chimie şi fizică au fost acordate pentru cercetările legate de atomul de carbon. Premiul Nobel pentru chimie a mers la trei oameni de ştiinţă, pentru dezvoltarea unui set de instrumente privind modificarea atomilor de carbon, în timp ce premiul pentru fizică a fost primit de doi fizicieni ruşi pentru studiul lor asupra proprietăţilor remarcabile ale graphenelor - un element structural de bază a unor carboni alotropi, inclusiv grafit. 
În timp ce se anunţa Premiul Nobel pentru fizică, Academia Regală Suedeză de Ştiinţe a declarat: „Atomii de carbon, baza tuturor formelor de viaţă cunoscute pe pământ, ne-au surprins din nou.

Ei nu-şi dau seama cât de importantă este declaraţia lor; pentru că ceea ce am văzut în graphene este doar o mică parte din minunile de care este capabil carbonul.
În special ceea ce ne aşteaptă în viitorul foarte apropiat! 

Înainte de a dezvălui forma de carbon care va modifica fiecare aspect al vieţii noastre, atât de complet şi atât de drastic, trecem în revistă câteva aspecte semnificative.

Recent a existat un val de îngrijorare în cercurile ştiinţifice cu privire la descoperirea influenţei Soarelui asupra dezintegrării elementelor radioactive pe Pământ. S-a constatat că un anumit tip de emisii ciudate ale Soarelui produce mutaţii pe Pământ. Influenţa sa asupra ratelor de dezintegrare ale unor elemente cum ar fi Carbon-14, a fost deosebit de îngrijorătoare şi neaşteptată.

Atomii de carbon sunt componenta de bază a vieţii, aşa cum o ştim; iar Carbon-12 este forma cea mai abundentă de carbon pentru aproximativ 99% dintre toate formele cunoscute de carbon. 
Acesta este izotopul de carbon, care constă din 6 protoni, 6 electroni şi 6 neutroni. 
După oxigen, al doilea element cel mai abundent din corpul uman este Carbon-12. Prin incinerare corpul uman se întoarce în starea sa, de Carbon-12. După hidrogen, heliu şi oxigen, care sunt toate gaze, Carbon-12 este cel mai abundent element din Univers.

Carbon-12 este, de asemenea, unul dintre cele 5 elemente care compun ADN-ul uman.Astfel,Carbon-12 este într-adevăr elementul cel mai important în ceea ce priveşte viaţa, aşa cum o ştim astăzi. Aceasta este, probabil, ceea ce se scria în Apocalipsă cu privire la numărul 666, care era număr de om (sau numărul fiarei). Acesta este numărul lui Carbon-12 care este baza trupului omului în legătură cu Universul fizic. Acest aspect este deosebit de semnificativ dacă înţelegem ce se aşteaptă prin această transmutaţie de Carbon-12, care va conferi Omului puteri supraomeneşti şi care va face să apară un progres cu totul aparte.

Fiecare lucru are timpul său: un timp pentru a descoperi, un timp pentru a sărbători. Acum este timpul pentru a descoperi aceste secrete ale tuturor secretelor, cum ar fi Secretul Alchimic al Pietrei Filozofale, care transformă, în sens simbolic, totul în aur. Secretul Elixirului Vieţii. Secretul Ambrosiei, ce este nectarul nemuririi! Până la urmă, Secretul Ascensiunii, deoarece funcţia sa principală este de a ajuta la înălţare şi la formarea unui Portal spre dimensiunile superioare. 
Secretul Carbonului 7 
Izotopul de Carbon 7, nedescoperit până în prezent, are 6 electroni, 6 protoni şi doar 1 neutron.Este un element echivalent al sistemului energiei KUNDALINI, precum şi cubului lui Metatron.
Ca şi elementul fier, care are capacitatea de a susţine un câmp magnetic în jurul lui, Carbon-7 are capacitatea stranie de a crea câmpuri hiperdimensionale, cum ar fi câmpurile mentale. Astfel, se pot amplifica gândurile, multidimensional, la fel cum Fierul şi Cuprul pot amplifica într-un transformator câmpurile magnetice. Firesc, acest aspect survine şi în creierul adepţilor spirituali atunci când aceştia au experienţe în afara trupului sau în timpul realizării altor fenomene supranaturale, cum ar fi bilocaţia, materializarea etc. În timp se formează o strălucire, un halou (nimb de lumină) în jurul fiinţelor extrem de evoluate, iar aceasta se datorează producerii în exces de neutroni, atunci când Carbon-12 se transmută în Carbon-7, în interiorul creierului lor. Cu toate acestea, Carbon-7 se descompune foarte rapid în alte forme de materie; prin urmare, este aproape imposibil de detectat acest element Carbon-7, direct în trupul uman.
Istoria, yoga şi religia ne-au oferit mai multe indicii cu privire la identitatea acestui minunat element, prin notaţii criptice, simboluri şi texte enigmatice. Această ocultare a fost necesară pentru protejarea cunoaşterii, deoarece, ajunsă în mâini greşite, ar fi putut duce la distrugerea acestei planete. Aceasta este puterea sa!
Aceste riscuri predomină şi acum, însă există două motive principale pentru revelarea acestei cunoaşteri în momentul de acum: 
1. Suntem în pragul celei mai mari şi importante transformări prin care umanitatea a trecut vreodată. A venit timpul ca toate secretele să fie descoperite, implicit acest secret care a fost păstrat o lungă perioadă de timp. Natura a vorbit, prin diferite semne, anunţând că timpul pentru ca acesta să fie dezvăluit, a sosit. 
2. Deşi structura atomică şi proprietăţile acestui element minunat sunt revelate aici, este extrem de dificil de a sintetiza Carbon-7 într-un laborator, în afară de scumpele acceleratoare de particule.

În sistemul Kundalini yoga, această configuraţie 6-6-1 este reprezentată de iubiţii de sex masculin şi feminin, prin cele 6 CHAKRA-e inferioare plus a 7-a CHAKRA, SAHASRARA, care este neutră.
În iudaism, arhanghelul Metatron, care este considerat a fi mediator al lui Dumnezeu, este adesea reprezentat printr-un cub format din 13 cercuri, din care 1 cerc central, înconjurat de 6 interioare şi 6 exterioare.
În creştinism, Da Vinci, în Cina cea de Taină, înfăţişează un moment înainte de răstignirea lui Hristos şi, ulterior Învierea şi Înălţarea, înfăţişată de o reprezentare simbolică a configuraţiei 6-6-1, adică cei 6 apostoli aşezaţi de fiecare parte a lui Iisus Hristos.

Este interesant de remarcat faptul că atât energia KUNDALINI cât și arhanghelul METATRON sunt într-o anumită măsură vehicule ale Maicii Domnului, chiar dacă fac parte din sisteme spirituale diferite.

Toate acestea sunt ştiute de civilizaţiile avansate de dincolo de planeta noastră, care au fost uitate de noi, peste milenii. Răspândirea acestor informaţii, în acest moment, este de asemenea menită să accelereze „Divulgarea Secretului”.
Această cunoaştere are puterea de a dinamiza mintea umană şi va face ca toate progresele tehnologice şi ale sistemelor economice să devină complet redundante (adică să conţină informaţii identice în mai multe părţi ale aceluiaşi sistem de informaţii), deoarece în timpul de manifestare al Abundenţei care ne aşteaptă după 2015, tehnologia şi banii nu vor mai avea nicio valoare.

În perioada post „Divulgare”, mintea colectivă a Omului va suferi o transformare cuantică expansivă. O masă critică a omenirii va trece de la o viaţă egocentric-materială la o viaţă în care egoul va fi transcens, plină de iubire şi spiritualitate.

Sursa: www.esoterism.ro

yogaesoteric
10 februarie 2015

vineri, 6 februarie 2015

RETETA NATURISTA


Consumand acest preparat zi de zi, medicul tau va uita de existenta ta

Trebuie sa recunoastem faptul ca organismul nostru este unul acid, ca rezultat tipic al dietei noastre "moderne" care este alcatuita in principal din alimente procesate, inclusiv sare, zahar, cofeina si alcool. Mediul prea acid in organism prezinta anumite semne, cum ar fi oboseala, dureri de cap, dureri abdominale si un sistem imunitar slabit, ceea ce va conduce cu siguranta la aparitia bolilor cronice (cancer, diabet, boli de inima).

Stim foarte bine ca aciditatea si alcalinitatea sunt masurate in functie de valoarea pH-ului. Apa simpla are un pH de 7 si este considerata a fi neutra. Fiecare valoare a pH-ului sub 7 este acida, iar valorile mai sus de 7 sunt considerate a fi alcaline.

Cand esti sanatos, pH-ul sangelui variaza intre 7.35 - 7.45 (usor alcalin). Corpul tau mentine echilibrul in cea mai mare parte prin rinichi si plamani. Cu toate acestea, dezechilibrul cronic epuizeaza puterea corpului tau, acela fiind momentul in care se poate declansa aparitia diverselor boli.

Pentru a impiedica aparitia acestui dezechilibru, vin in ajutorul vostru cu prezentarea unui preparat miraculos, usor de facut, preparat pe care oricare dintre voi sunt sigur ca vi-l puteti face singuri chiar la voi acasa, exact cum il fac si eu.

Citeste mai jos reteta care te va face sa uiti de existenta medicilor, intrucat nu vei mai avea nevoie de ei :
Vei avea nevoie de :

1 pahar de apa plata (200 de ml)

2 felii subtiri de lamaie

1 sfert de lingurita de
sare de Himalaya

1 sfert de lingurita de
ghimbir macinat

Mod de preparare :

In prima faza trebuie sa incepeti seara, combinand apa cu lamaia si cu sarea de Himalaya. Lamaia nu trebuie stoarsa ci pur si simplu pusa in apa. Dupa ce le-ati combinat, le amestecati usor, fiind necesar sa lasati preparatul sa stea circa 7-8 ore (pe timpul noptii).

Dimineata, cand va veti trezi, nu trebuie decat sa scoateti lamaia din pahar, si veti avea in fata o
apă alcalina.

Dupa ce v-ati asigurat ca aveti o apa alcalina, inainte de consum, trebuie sa adaugati ghimbirul, si gata, preparatul este tocmai bun pentru consum.

Cum se consuma :
Acest preparat se consuma dimineata pe stomacul gol, în totalitate. „Tratamentul” se face pe o perioada nelimitata.

Consumand zi de zi acest preparat, organismul dv. nu va deveni niciodata unul acid, datorita apei alcaline care va echilibra practic pH-ul. 

Ghimbirul este o super-planta ce contine vitamine precum retinol, vitamina B3, B5, A, C, E, tocoferol, acid ascorbic, dar si minerale precum fier, magneziu, fosfor, mangan, siliciu, potasiu si zinc.

Combinatia dintre apa alcalina si ghimbir, va deveni una extrem de puternica, asigurându-vă starea de sănătate. 

Principalele indicații
- prevenirea aparitiei cancerului, diabetului si bolilor cardiovasculare,
- ameliorarea tulburarilor digestive,
- tratarea tulburarilor respiratorii,
- grabirea vindecarii racelilor,
- in cazul in care suferiti de cancer, acest preparat va preveni efectele secundare ale chimioterapiei,
- imbunatatirea circulatiei sanguine,
- reglarea nivelului de zahar din sange,
- combaterea infectiilor si inflamatiilor,
- tratarea reumatismului,

- ingrijirea pielii si combaterea caderii parului.

Rugăminte: nu tineti secretul unei vieti sanatoase doar pentru voi, incercati sa-l faceți cunoscut și altora. Toti vom avea de câștigat.

Sanatate maxima va doresc!


Apendice: 
Sarea este esentiala pentru viață. Cu toate acestea, cei mai multi dintre noi pur si simplu nu realizam ca exista diferențe enorme intre sare de masă rafinată, iodată, de gatit si sarea naturală.
Această sare pură, de culoare roz, ce poarta numele "de Himalaya", s-a format din depozitele fosile marine, in urma cu 250 de milioane de ani. 

Desi consumul de sare ar trebui pastrat la un nivel minim, exista multe beneficii pentru sanatate de la aceasta sare destul de roz, in comparatie cu sare de masa traditională. 
Muntele Himalaya se intinde de-a lungul Asiei, trece prin China, Nepal, Pakistan, Afganistan si India. Cei mai multi oameni asociaza Himalaya cu Muntele Everest, cel mai inalt varf de pe aceasta planeta, dar acum este din ce in ce mai renumit datorita acestei atribuiri cu sarea roz. Milioane de ani in urma, straturi de sare de mare cristalizate, acum adanc cufundate in Himalaya, au fost acoperite de un strat protector de lavă. Zona a fost, de asemenea, inconjurat de zapada si gheata in fiecare an. Acest strat protector de lava se crede ca a fost motivul pentru care sarea a rămas nepoluata de lumea moderna, multi experti sustinand ca sarea "de Himalaya" este cea mai pura sare care se poate gasi pe pamant. Variatele nuante de roz, rosu si alb sunt un indicator al continutului de fier si minerale, responsabile de starea de energie indusa organismului.
Cele mentionate mai sus au condus la utilizarea ei pe scara largă. Prin consumul de sare de Himalaya aveti acces la puterea ascunsa a acestor minunate cistale naturale. In această sare naturala, elementele sunt disponibile in particule fine, de dimensiuni coloidale, care pot fi absorbite şi metabolizate uşor de corpul uman intrucat contin 84 dintre cele 92 minerale de care are nevoie organismul pentru a functiona normal.

Iata cateva dintre beneficiile consumului de Sare de Himalaya
Mai putin sodiu consumat pe portie: sare Himalaya este facuta din aceleasi componente ca sare de masă, dar din moment ce structura de cristal este mai mare decat cea de la sarea rafinata, prin urmare, cristalele de sare ocupa mai putin spatiu pe o lingurita decat sarea extrem de rafinata.

Digestia: Aceasta sare poate ajuta la absorbtia de substante nutritive vitale prin peretii intestinelor. Sansele de a dezvolta pietre la rinichi, precum si pietrele vezicii biliare sunt foarte reduse.

Tine sub control Tensiunea Arterială: S-a demonstrat faptul ca ajuta la scaderea tensiunii, in acelasi timp stimuland circulatia deoarece este absorbit in sange mult mai eficient.

Sănatatea oaselor: Aceasta sare exotica contine de fapt, peste 80 de minerale naturale, care sunt esentiale pentru sanatatea si dezvoltarea oaselor.

Echilibrează pH-ul: Sarea de culoare roz poate ajuta la mentinerea unui pH sanatos in interiorul celulelor din corpul nostru, conducand la prevenirea bolilor si la aducerea unui aport de energie.

Retentia de apă: Consumul de sare de Himalaya va poate ajuta sa mentineti in mod natural nivelurile de apa din organism,aceasta fiind o alegere mult maisanatoasa decat multe alte forme de sare.

Imbătrânirea: Tot mai multe voci sustin ca un consum regulat de Sare de Himalaya va incetini procesul de imbatraniere.

Alte beneficii: Ajuta la mentinerea sanatatii inimii, mentinerea unui nivel de zahar din sange in limite normale, ajuta la calmarea crampelor musculare, un libido sanatos, un somn mai bun, previne reumatismul, prevenirea gutei si sanatatea sinusurilor.

Un articol de Cristian Iacov - Secretele.com - See more at: http://www.secretele.com/2014/06/de-ce-sare-de-himalaya-si-nu-sare-de.html#sthash.E1zo6K1E.dpuf
 

miercuri, 4 februarie 2015

SRI – un cumplit «dirijor» din umbră al «caracatiței» oculte care urmărește din răsputeri să acapareze în totalitate Justiția din România?


de profesor yoga Nicolae Catrina

De curând, a fost publicat pe site-ul yogaesoteric.net mesajul revelator al unui lucrător al Serviciului Român de Informații (SRI) care, la adăpostul anonimatului, urmărește să prevină școala de yoga MISA cu privire la unele acțiuni de culise ale SRI, ce se exercită în sensul influențării din culise a actului de justiție și al condamnării pe nedrept, printr-un alt abuz în justiție, a profesorului de yoga Gregorian Bivolaru și, eventual, chiar și a altor yoghini și membri MISA care sunt acuzați (de asemenea pe nedrept) în dosarul – fabricat la comandă politică – ce se judecă actualmente la Secția Penală a Tribunalului Cluj-Napoca.
Așa cum știm cu toții, nu este prima oară când la redacția yogaesoteric au sosit astfel de mesaje ce s-au adeverit ulterior. Reamintim faptul, deosebit de semnificativ, că un mesaj similar a fost trimis de aceeași persoană (și în aceleași condiții de anonimat) chiar înainte de finalizarea procesului de la Înalta Curte de Casație și Justiție al profesorului yoga Gregorian Bivolaru. Atunci, spre uimirea noastră, mesajul respectiv a anticipat cu exactitate deznodământul acelui proces: condamnarea lui Gregorian Bivolaru de către „completul negru” care, în frunte cu judecătorul Ionuț Matei, nu s-a dat în lături de la nicio ilegalitate sau abuz. La vremea respectivă, am descris și am dezvăluit pe larg acele abuzuri, ce sunt cu totul incredibile pentru o țară membră a Uniunii Europene. Tocmai de aceea, având în vedere faptul că în scurt timp (mai precis, în data de 4 februarie anul acesta) urmează ca instanța să se pronunțe în procesul de la Cluj, în care mai mulți yoghini din cadrul școlii de yoga MISA au fost puși sub acuzația absurdă și halucinantă de „trafic de persoane”, avem toate motivele să acordăm acestui mesaj importanța pe care o merită.
Mesajul respectiv menționează [sublinierile ne aparțin]: „Aşa cum am anticipat în intervenţiile mele anterioare, iată că unitatea care se ocupă de cazul MISA a smuls o victorie semnificativă prin condamnarea definitivă a d-lui Bivolaru în cazul (pe atunci) minorei Mădălina Dumitru. Prin influenţarea directă a completului de judecată s-a reuşit ceea ce deja se comandase: anularea tuturor judecăţilor realizate în instanţele inferioare şi condamnarea liderului MISA într-o speţă în care nici fapta, nici victima nu există.”
Iar cu referire directă la procesul de la Cluj, mesajul precizează: „Din câte am aflat prin colegii care se ocupă de acest caz, în acest proces se exercită mari presiuni asupra completului pentru a se obţine măcar o condamnare a d-lui Bivolaru şi poate chiar a mai multor lideri ai mişcării care sunt prinşi în acest dosar.” În mod evident – mai subliniază mesajul citat – „presiunile ce se aplică în acest caz sunt foarte mari. Se dorește consolidarea imaginii de infractor a d-lui Bivolaru pentru că o nouă condamnare ar face exact acest lucru.”
Este însă foarte important să menționăm aici faptul că fostul instructor de yoga Claudiu Trandafir a avut și el, inițial, calitatea de inculpat în acest dosar. Cu toate acestea, imediat ce el s-a intors în țară (când, totodată, el a părăsit în mod oficial școala de yoga MISA), calitatea de inculpat i-a fost brusc retrasă și chiar a fost scos complet din acest dosar (și din orice formă de urmărire penală), în ciuda faptului că anterior acuzațiile la care el era încadrat erau mai numeroase și chiar mai grave decât ale celor mai mulți dintre foștii săi colegi yoghini care au rămas mai departe inculpați în dosarul respectiv! CUM A FOST OARE POSIBIL, NE PUTEM ÎNTREBA PE BUNĂ DREPTATE, CA ÎN CAZUL LUI TRANDAFIR SĂ SE ADMITĂ, IMPLICIT, DE CĂTRE INSTANȚĂ, CĂ TOATE ACUZAȚIILE LA ADRESA ACESTUIA NU AU AVUT ABSOLUT NICIUN TEMEI (TOCMAI DE ACEEA EL FIIND COMPLET SCOS DIN ACEST DOSAR), ÎN TIMP CE PENTRU TOȚI CEILALȚI DIN ACELAȘI DOSAR (ȘI CARE, REPETĂM, AU ÎN GENERAL ÎNVINUIRI CU MULT MAI PUȚINE ȘI MAI NEIMPORTANTE DECÂT ACELEA CE I-AU FOST ADUSE LUI CLAUDIU TRANDAFIR) ACEEAȘI INSTANȚĂ A CONSIDERAT CĂ EI TREBUIE SĂ FIE MAI DEPARTE INCULPAȚI?!!
În mod evident, această veritabilă „scamatorie” judiciară, ce sfidează nu doar bunul simț, ci și cea mai elementară logică, a fost realizată ca urmare a unor influențe „de culise” care au fost exercitate asupra judecătorilor (precizăm că la vremea respectivă dosarul nu fusese încă strămutat la Cluj), scoaterea lui Claudiu Trandafir din acest dosar fiind realizată tocmai din cauza faptului că el se hotărâse deja să părăsească MISA. Iar un alt aspect cu totul bizar (și totodată ilegal!) în acest caz a fost faptul că, deși Claudiu Trandafir nu mai figurează deloc în dosarul respectiv, toate acuzațiile împotriva lui fiindu-i retrase, toate proprietățile ce figurau pe numele său au rămas mai departe sub sechestru!!! 
Pentru toți cei care, fie din naivitate, fie din necunoașterea „dedesubturilor” Justiției din România, încă mai au unele îndoieli referitoare la influența directă a serviciilor secrete române (în special SRI) în tentativa de distrugere a școlii de yoga MISA și a mentorului acesteia, profesorul Gregorian Bivolaru, dovada implicării masive a Serviciului Român de Informații (SRI) în întreaga acțiune de opresiune, de persecuție, de linșaj mediatic și de încercare de distrugere a școlii de yoga MISA și de condamnare a lui Gregorian Bivolaru este oferită în mod clar și fără echivoc de ancheta Procuraturii Militare, ce a fost realizată de generalul Dan Voinea. Această anchetă, deranjantă pentru structurile puterii, a dezvăluit faptul că persoanele implicate în represiunea brutală a yoghinilor (represiune ce a început odată cu descinderile din 18 martie 2004) erau membri ai Serviciului Român de Informații, ai Ministerului de Interne, ai Institutului Medico-Legal și ai Parchetului.
Pentru noi este însă profund semnificativ faptul că raportul lui Dan Voinea precizează cu claritate: „principalul supraveghetor al școlii de yoga MISA, principalul coordonator al polițiștilor, jandarmilor și chiar al procurorilor erau anumite cadre ale SRI, care de fapt erau provenite din fosta Securitate”. „Acești ofițeri – adaugă raportul citat – au continuat să-și facă treaba la fel ca și înainte de '89, deci pe ei nu i-a deranjat nimeni. Au continuat să investigheze aceleași dosare pe care le-au construit tot ei, înainte de '89, împotriva acelorași persoane.”
Poliția politică a fost însă foarte vigilentă și a reacționat prompt la dezvăluirile deranjante ale generalului Voinea. Astfel, imediat după aceste afirmații publice ale lui Dan Voinea, atât el cât și echipa cu care lucra la acest caz au fost atenționați de anumite persoane din conducerea Ministerului Justiției și a Parchetului General asupra direcției – nedorite de ei – în care se îndrepta ancheta. Ulterior, deoarece Dan Voinea și-a continuat cu mult curaj și netulburat cercetările în scopul aflării adevărului, a fost – în mod bizar – demarată o anchetă disciplinară împotriva sa și, întrucât presiunile stranii la care era supus erau tot mai mari, el a fost în cele din urmă nevoit în final să părăsească instituția respectivă! 
Prin ancheta îndrăzneață, corectă și obiectivă pe care a întreprins-o, se poate spune că generalul Dan Voinea a fost și a rămas până în prezent singurul reprezentant al structurilor oficiale ale puterii care a dezvăluit (chiar dacă numai parțial, dată fiind graba cu care Ministerul Justiției și Parchetul General au făcut totul ca să-i „închidă gura”) gravele abuzuri, gravele discriminări și marile nedreptăți la care a fost supusă de-a lungul a peste 20 de ani atât Școala de yoga MISA, cât și profesorul de yoga Gregorian Bivolaru. Cu toate acestea însă, PÂNĂ ÎN PREZENT, ABSOLUT NICIO INSTITUȚIE A STATULUI ROMÂN NU A MIȘCAT NICI MĂCAR UN DEGET ÎN CEEA CE PRIVEȘTE SUTELE DE ABUZURI – UNELE DINTRE ELE GRAVE – CE AU FOST SĂVÂRȘITE DE-A LUNGUL TIMPULUI, ATÂT ÎN CAZUL MISA, CÂT ȘI ÎN CAZUL LUI GREGORIAN BIVOLARU!
Chiar simplul fapt că Gregorian Bivolaru a primit azil politic într-o altă țară membră a Uniunii Europene (Suedia) este de natură să pună oricărui om ce este plin de bună credință un serios semn de întrebare cu privire, dacă nu la acuzațiile ce i-au fost aduse profesorului de yoga, măcar la erorile flagrante de procedură și la ilegalitățile uriașe care au fost săvârșite împotriva acestuia. Ca să nu mai vorbim de însăși situația în mod evident paradoxală că două instanțe din România constataseră deja, înainte de procesul de la ÎCCJ, nevinovăția lui Gregorian Bivolaru cu privire la toate acuzațiile și învinuirile care i-au fost aduse!
După cum ne amintim foarte bine toți cei care am trăit în vremurile dictaturii comuniste, sinistra Securitate veghea în chip draconic tot ce se petrecea în țară, iar teroarea politică se împletea cu cea ideologică. Atunci, ființa umană era privită doar ca o „rotiță” dintr-un mare mecanism social, într-un dispreț fără de limite pentru autenticele preocupări etice și spirituale, iar manipularea și delațiunea erau aproape omniprezente. După Revoluţia din 1989, Securitatea ceauşistă a devenit (după ce a fost în prealabil abil „cosmetizată” astfel încât să dobândească o aşa-zisă „faţă umană”) Serviciul Român de Informaţii (SRI). Prin urmare, în nou-înfiinţatul SRI au rămas cam aceiaşi oameni care activau şi înainte de 1989, la fel cum în structurile juridice au rămas cam aceiaşi procurori şi cam aceiaşi judecători care activau şi în perioada comunistă!
Toţi aceşti funcţionari publici – care sunt plătiţi (cu multă generozitate) din banii populaţiei (inclusiv ai zecilor de mii de yoghini de la MISA!) – şi-au păstrat aceleaşi mentalităţi, aceleaşi opinii şi aceleaşi prejudecăţi aberante, printre acestea persistând (la unii dintre ei) şi ura furibundă, înverşunată împotriva profesorului Gregorian Bivolaru şi a şcolii spirituale pe care el a fondat-o. Spre exemplu, nu este deloc o întâmplare că unul dintre „capii” operaţiunii „Christ” din martie 2004, procurorul Grigore-Anton Chaborschi, îl mai anchetase (împreună cu colegii săi torţionari din structurile Securităţii) pe Gregorian Bivolaru şi în vremea dictaturii comuniste! Iată de ce procurorii implicaţi în „operaţiunea Christ” – în contextul căreia „Christ” (Gregorian Bivolaru) trebuia cu orice preț să ajungă după gratii iar şcoala spirituală întemeiată de el, MISA, să fie distrusă – au căutat din răsputeri să-şi justifice această imensă acţiune (de o anvergură uriaşă, deocamdată unică – atât ca fonduri ce au fost investite în ea cât şi ca număr de oameni implicaţi, ori ca logistică etc. – pentru România post-revoluţionară) şi să arate (indiferent prin ce mijloace: inclusiv prin minciună, inclusiv prin încălcările de procedură sau chiar nenumărate ilegalităţi) că Gregorian Bivolaru… este „vinovat”!
În acest sens, Asociaţia Pentru Apărarea Drepturilor Omului din România – Comitetul Helsinki (APADOR-CH), preciza, în urma studierii atente și profunde a cazului MISA-Bivolaru: „Raidul din 2004 al forţelor de Poliţie, a Procuraturii şi a Jandarmeriei în casele membrilor MISA a fost în mod cert o încercare de a distruge MISA. Ceea ce se petrece acum provine din faptul că cei responsabili pentru represiunea din 2004 vor să-şi acopere abuzurile pe care le-au comis – acesta este răspunsul lor la situaţia pe care ei înşişi au creat-o. Încălcarea Drepturilor Omului în cazul MISA a fost cea mai agresivă acţiune realizată împotriva libertăţii în România după anul 1989. Numărul oamenilor implicaţi şi nivelul de încălcare a drepturilor lor ne permite să susţinem aceasta. Pentru a-şi acoperi greşelile, toate instituţiile şi politicienii implicaţi au trebuit să se coalizeze împotriva adevărului, împotriva legii, împotriva procedurilor, împotriva observatorilor străini. Din acest punct de vedere se poate spune că nu putem avea un sistem de justiţie normal în România, că nu putem avea o democraţie normală în România fără a rezolva cazul MISA”.
La rândul lor, marea majoritate dintre canalele mediatice din România sunt aservite pe ascuns unor grupuri de interese profund ostile sistemului yoga și spiritualității în general. Chiar și în momentul de față, cei mai mulți dintre conducătorii acestor grupuri de interese sunt foști securiști sau ofițeri și agenți ai forțelor represive din vechiul regim comunist, inclusiv unii care au fost printre cei mai îndârjiți în direcția reprimării oricărei forme de yoga în România comunistă. Oferim, în legătură cu aceasta, un pasaj deosebit de interesant și clarificator din cartea profesorului Gabriel Andreescu, „MISA – radiografia unei represiuni”:
Specificul sistemului instituțional românesc rămâne și astăzi solida mezalianță dintre instituțiile care domină ordinea publică. Interconectarea organelor de stat dincolo de lege poate fi considerată partea de continuitate a regimului comunist în trecerea de la totalitarism la democrație; arată ce a rămas după demantelarea unui regim pentru care unitatea dintre liderii politici, Securitate și justiție reprezenta însăși esența sa.
Arborele gigantic ce leagă, prin trecut, justiția și serviciile de informații de astăzi intră în osmoză cu rețeaua foștilor ofițeri de Securitate care au putere în spațiul media. Cazul cel mai reprezentativ este cel al fostului director al Direcției 1 [a Securității], care a condus reprimarea mișcării yoga în anii '80, colonelul Gheorghe Rațiu, devenit consilier al imperiului mediatic al lui Sorin Ovidiu Vântu. Proprietarul celuilalt amplu trust mass-media, Dan Voiculescu, a fost conducătorul firmei de operațiuni speciale [a Securității], Crescent. Dacă în spațiul mediatic cei doi magnați au și interese opuse, la apărarea și valorificarea resurselor umane ce provin din fosta Securitate, fidelitățile lor nu pot fi decât comune. Această imagine de coșmar a ascensiunii oamenilor de bază ai represiunii din perioada regimului comunist în conducerea instituțiilor de putere din România rezultă din solidaritatea lor în evenimentele ce au urmat Revoluției, iar ea implică solidaritatea instituțiilor pe care le conduc. Așa se explică formidabila [lor] capacitate de a manipula opinia publică.”
Reamintim în acest context o altă dovadă elocventă a adâncii implicări a Serviciului Român de Informații (SRI) în întreaga tentativă de distrugere a școlii de yoga MISA și de condamnare a lui Gregorian Bivolaru: așa-zisele „probe” care au fost oferite prin interceptarea ILEGALĂ a unor convorbiri telefonice ale lui Gregorian Bivolaru. Astfel, deși dosarul lui Gregorian Bivolaru de la ÎCCJ avea ca obiect niște așa-zise infracțiuni de drept comun, cu toate acestea Parchetul a depus ca „probă” convorbiri telefonice interceptate în anii 2002-2003 în baza unei legi privitoare la siguranța naţională! Mai mult decât atât: procurorii (care au primit direct de la SRI aceste „probe”) au menționat chiar ei în instanță că respectivele mandate de interceptare fuseseră emise cu mult înainte de începerea urmăririi penale din acest dosar. Prin urmare, conform prevederilor legii, această probă era ilegală!!! Și este important de precizat, referitor la aceasta, că CEDO a sancționat în mod repetat România pentru situații similare, pe care le consideră ca fiind o gravă violare a dreptului la viața privată.
În fața unui astfel de abuz strigător la cer, Gregorian Bivolaru a făcut mai multe plângeri, a depus inclusiv o cerere la SRI pentru dezvăluirea persoanelor care au decis acele interceptări și a motivării acestora (altfel spus, a solicitat să i se comunice pe ce bază s-au făcut acele interceptări și, mai ales de ce, dacă au fost cu adevărat motivate de „siguranța națională”, după aceea respectivele înregistrări au fost ulterior introduse într-un dosar de drept comun). Nici până în ziua de azi însă SRI nu a oferit niciun răspuns la aceste cereri, iar toate plângerile respective au fost (contrar legilor țării) complet ignorate!
După cum au semnalat numeroși observatori atât din țară cât și din străinătate, independența Justiției este încă foarte fragilă în România, iar unul dintre cele mai importante obiective strategice al reţelelor mafiote uriașe, ce cuprind și numeroși magistrați (iar în această direcție, este foarte semnificativ că însuși George Bălan, procurorul de caz al întregii „Operațiuni Christ”, operațiune care a mobilizat un număr record de efective ale Poliției, Jandarmeriei și Procuraturii în vederea distrugerii școlii de yoga MISA și a mentorului ei spiritual, profesorul Gregorian Bivolaru, a fost ulterior dovedit ca fiind un membru activ al acestor rețele mafiote!!!) este acapararea controlului asupra Justiţiei, prin desfiinţarea, convertirea sau pervertirea unor instituţii „incomode” pentru aceste rețele, cum ar fi DNA şi ANI.
Cu toate acestea, un aspect care la prima vedere pare cu totul incredibil, el fiind totodată de-a dreptul cutremurător prin consecințele pe care le are la scara întregii națiuni este implicarea profundă și chiar coordonarea, din umbră, a „caracatiței” mafiote care controlează într-o imensă măsură justiția românească, de către Serviciul Român de Informații (SRI)! Iată spre exemplu ceea ce dezvăluia cu mult curaj, în această direcție, într-un articol publicat în „Cotidianul” în data de 19 iulie 2009, ziaristul Daniel Vighi [sublinierile ne aparțin]:
Știu din surse de la fața locului că justiția românească este și acum prizoniera serviciilor secrete. O să mă întrebați cine o ține în captivitate! Am un răspuns pe care mi l-a dat un judecător: SRI! Este inadmisibil, este josnic și umilitor ca un judecător să fie încă amenințat de spectrul noilor dosare de informator sau, mai abitir, de ofițer acoperit. Nu pot accepta ideea ca magistrații să fie cozile de topor ale serviciilor secrete și astăzi. Dacă ieri erau, pentru că așa cerea regimul comunist, astăzi menținerea lor în șerbia nimicitoare a unor vinovății există doar pentru a perpetua răul public al controlului ascuns al magistraturii românești și, implicit, al dreptății. Repet ceea ce am aflat din interiorul magistraturii, și anume faptul că se condiționează avansarea în sistem de apartenența la SRI. Sunt indignat și mărturisesc că nu am posibilitatea de a dovedi această gravă încălcare a independenței justiției, nu am nimic decât acea mărturie înfricoșată care se teme pentru scaun.
De fapt, mi se pare logic ca fostele structuri de Securitate, care au jefuit țara în anii '90, să caute prin toate mijloacele să pună sub control justiția. Astăzi putem spune că, dacă a fost cândva o revoluție, aceea s-a întâmplat cu tot cu morții ei tineri pentru ca asasinii lor să poată jefui în libertate.”
Într-adevăr, unul dintre cele mai grave aspecte ale acaparării justiției de către structurile fostei Securități îl constituie faptul că marea majoritate a vechilor colaboratori (sau altfel spus, „turnători”) la Securitate au fost menținuți în cadrul puterii judecătorești. Această situație este agravată și de faptul că nu există nici până în ziua de azi o lege clară care să stabilească incompatibilitatea dintre statutul de magistrat și colaborarea cu vechile servicii secrete comuniste. Spre exemplu, cum ar putea fi imparțial un judecător de la Curtea de Apel București care a fost dovedit că era un informator al Securității, în a judeca dosarul fostului ministru al justiției (din perioada lui Adrian Năstase), Rodica Stănoiu, de colaborator al Securității?! Este de asemeni notoriu cazul lui Ioan Ionescu, judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție: în perioada 1964-1967 el a fost ofițer de Securitate în cadrul Direcției a III-a, după care a lucrat la Securitatea Municipiului București, parcurgând gradat toate treptele magistraturii, ajungând și rămânând în final la ÎCCJ, până când, recent, și-a dat singur demisia.
La toate acestea, mai trebuie să fie adăugate influențele din culise și presiunile exercitate asupra Justiției românești din sfera politicului. Implicarea insidioasă a politicului până la cel mai înalt nivel în actul de justiție este o realitate inadmisibilă, a declarat în acest sens fostul președinte Traian Băsescu, care în anul 2013 a concluzionat cu luciditate că justiția din România se află încă „la un standard minimal de activitate, comparativ cu standardele Uniunii Europene”. De asemeni, în data de 17 ianuarie 2013, mai multe agenții de știri au transmis un comunicat de presă de-a dreptul uluitor: Magistraţii reclamă în unanimitate implicarea politicului în justiţie! În cadrul acestui comunicat oficial de presă, secţia pentru Judecători ai Consiliului Superior ai Magistraturii cerea, nici mai mult nici mai puțin ca întreaga clasă politică să nu se mai implice în problemele din justiție!
La rândul ei, societatea civilă a luat în repetate situații atitudine împotriva acestor ingerințe inadmisibile ale politicului în justiție (sau altfel spus, împotriva „justiției la ordin”). Spre exemplu, Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a atras atenția asupra faptului că numeroasele cazuri de blocaje și derapaje în justiție care au fost atât de mediatizate în ultimii ani probează subordonarea justiției în fața politicului și evidențiază încălcarea flagrantă a independenței acesteia. Ori, justiţia ce acţionează la ordin, pe baza unor comenzi secrete, „de culise”, nu este în realitate decât o jalnică mascaradă sau, altfel spus, o „farsă juridică”.
Tocmai pentru că sunt binecunoscute în lume problemele legate de corupţie şi gravele carenţe de obiectivitate şi de independenţă ale justiţiei din România, mai multe ţări occidentale au solicitat, după cum se ştie, pentru ca România să fie acceptată în spaţiul Schengen, crearea unui Mecanism de Cooperare şi Verificare (MCV) a justiţiei româneşti. De asemeni, de-a lungul timpului au fost formulate multe critici dure la adresa sistemului român de justiţie, inclusiv din partea Comisarului European pentru drepturile omului, dl. Thomas Hammarberg. Spre exemplu, referindu-se chiar la cazul Gregorian Bivolaru, Thomas Hammarberg menţiona în mesajul său oficial, care a fost adresat în data de 5 martie 2012 ministrului român al Justiţiei: „Nu există nicio îndoială că modul în care sistemul judiciar [românesc, n.n.] este administrat îl expune gravului pericol al imixtiunilor politice, cu consecinţe serioase în ceea ce priveşte respectarea drepturilor umane ale inculpaţilor”.
Desigur că toate aceste aspecte foarte grave nu puteau și nu pot trece neobservate de către elita intelectualității românești. Însă, așa cum sublinia recent filosoful și scriitorul Gabriel Liiceanu într-un articol deosebit de pertinent și de realist, există deja la dispoziția „caracatiței” cripto-securiste o puternică forță mediatică represivă și manipulatoare, care are de fiecare dată ca obiectiv distrugerea ori discreditarea oricui îndrăznește să o demaște:
Cum de i s-a răpit la noi adevărului forța devastatoare a rostirii lui răspicate? De ce, oricât de bine rostite, adevărurile nu mai pot interveni în mersul evenimentelor și au devenit «vorbe-n vânt»? Ce a făcut puterea de la noi ca să amuțească cuvintele? Două tehnici diferite. Una dintre ele presupune blocarea canalelor (televiziuni, ziare) prin care cuvintele neconvenabile ajung la urechile oamenilor. A doua, care este mult mai eficace, lasă cuvintele să circule în voia lor, dar astupă urechile oamenilor.
Prima tehnică a fost folosită cu succes în «epoca Năstase». Câţiva dintre ziariştii care înainte de 2000 erau tare vehemenţi, atunci, în epoca Năstase, au tăcut mâlc vreme de patru ani, de teama că ziarele lor nu-și vor mai primi cota din banii de reclame ce fuseseră comandate de două-trei ministere. Ce ingenios! Cu banii noştri erau mituite ziarele. Iar ziariștii care nu s-au lăsat cumpărați în felul acesta au fost intimidați și amenințați.
A doua tehnică este mai sofisticată și ține direct de metodele de intoxicare și dezinformare ale fostei Securități, adaptate la un nou context istoric. Ea are două componente: prima lucrează asupra adevărului rostit, a doua asupra emițătorului lui.
Prima componentă e bine exprimată de zicala franceză «să îneci peștele în apă», ceea ce, în cazul nostru, înseamnă: «să îneci cuvintele în cuvinte». Pe scurt, adevărul este înecat, prin tehnici de mistificare profesionistă, într-o imensă masă de minciuni. Dacă nu-l mai poți cenzura, ca înainte de 1990, dacă nu-l mai poți mitui, ca între 2000 și 2004, atunci poți să-l faci să se piardă în bruiajul public al minciunilor celor mai extravagante. Cine mai poate distinge Adevărul în qui pro quo-ul acestui travesti organizat?
A doua componentă presupune distrugerea rostitorului. Cei care formulează adevărurile trebuie discreditați ca persoane și împiedicați să devină repere. Cea mai eficace metodă e «lupta împotriva elitelor». Trebuie amuțit respectul, această calitate prin care o societate se articulează și își măsoară gradul de civilizație. Așadar: Maculați-i! Bălăcăriți-i! Scuipați-i! Și chiar așa s-a întâmplat. Astăzi avem o elită în zdrențe. Ziariști de vârf, magistrați de vârf, intelectuali umaniști de vârf – toți supuși linșajului executat de televiziuni și de ziare gestionate de foști lucrători sau colaboratori ai Securității. Ce popor e acela, care scuipă pe «aurul cenușiu» pe care-l are, cum îi plăcea lui Noica să numească mințile alese ale unei națiuni? Dar accentul culpei, aici, cade nu pe prostia celor manipulați prin prestigiul imaginii televizate și al cuvântului tipărit, ci pe cei care pun în operă manipularea, calomnia și meșteșugul linșajului. Și, desigur, pe cei care privesc toate aceste grozăvii, unii cu voluptate, alții în tăcere.
În încheiere, revenind la mesajul – îngrijorător pentru noi – care a fost trimis redacției yogaesoteric de acel cadru al SRI, considerăm că este esențial să realizăm cu toții și chiar să demascăm apoi cu mult curaj imundele manevre de culise și presiunile uriașe la care sunt supuși judecătorii onești, atunci când (întocmai precum în cazul MISA – Gregorian Bivolaru) există anumite interese chiar foarte mari pentru ca – vinovat sau nu, aceasta nu are pentru ei nicio importanță – „inculpatul” să fie condamnat cu orice preț (indiferent de abuzurile flagrante ce vor fi necesare pentru aceasta – iar cazul judecătorului Ionuț Matei, prin amploarea și chiar stridența abuzurilor pe care el le-a instrumentat în procesul lui Gregorian Bivolaru de la ÎCCJ, este deja edificator în această direcție).
Tocmai din această cauză, mesajul respectiv conchide cu multă prudență și luciditate: „Însă chiar şi în cazul în care [în pronunțarea Instanței Tribunalului Cluj-Napoca, n.n.] va învinge moralitatea şi dreptatea, vă sfătuiesc să nu deschideţi încă sticlele de şampanie pentru că această presiune asupra instanţei de judecată se va redirecţiona asupra instanţei de recurs.” 
Textul integral al mesajului ce a fost trimis redacției yogaesoteric de un angajat din Serviciul Român de Informații:
Presiuni îndârjite pentru a se obţine o altă condamnare abuzivă a lui Gregorian Bivolaru şi noi strategii pentru a diminua importanţa MISA

 yogaesoteric
2 februarie 2015