”Mă vindec de tot trecutul meu întunecat, de toate faptele și gândurile care m-au oprit să evoluez și care m-au îndepărtat de Lumină. Vreau să evoluez în iubire. Eu sunt iubire. Așa să fie!” (în sprijinul cititorului interesat)

Totalul afișărilor de pagină

vineri, 28 februarie 2014

Discurs Godfrey Bloom Parlamentul European

La noi, in parlament, ar avea cine sa susțină un astfel de discurs?!?!?  

Accesați:

Ayurveda-ştiinţa şi arta vindecării (2)Prezentarea acestei ştiinţe tradiţionale în cadrul cursurilor de Ayurveda din România permite o abordare care este în acelaşi timp simplă şi uşor accesibilă mentalităţii occidentale. Ayurveda este simplă pentru că utilizează principii generale, sintetizate în urma unei îndelungate practici directe. Simplitatea Ayurvedei se datorează faptului că această ştiinţă a ajuns la esenţe şi nu poate fi considerată din acest motiv ca fiind simplistă sau reductionistă. 
Sistemul tradiţional Ayurveda constituie, în egală măsură, atât  ştiinţa precisă şi foarte bine fundamentată (incluzând noţiuni şi categorii generale, precum şi modalităţi terapeutice care au fost atent verificate de-a lungul a mii de ani, printr-o experienţă directă), cât şi o veritabilă artă a vindecării. O astfel de „artă a vindecării” nu ar fi putut să fie practicată decât de acele fiinţe umane deosebite, cărora realizarea spirituală le-a putut conferi puterea de a insufla viaţă în toate actele de vindecare în care se angrenau.
Urmând în mod consecvent cursul de Ayurveda, fiecare va putea să descopere în scurt timp ca Ayurveda reprezintă mult mai mult decât o ştiinţă şi o artă a vindecării. Ayurveda reprezintă în realitate un veritabil mod de a trăi sau, cu alte cuvinte, un mod de viaţă profund spiritual, simplu şi firesc, care restabileşte armonia deplină a oricărei fiinţe umane atât cu ea însăşi, cât şi cu tot ceea ce o înconjoară, permiţându-i astfel să descopere armonia tainică ce există între om şi Dumnezeu. Privind lucururile din această perspectivă vom putea înţelege de ce Ayurveda constituie într-adevăr „Ştiinţa vieţii”.           
Domeniile ştiinţei tradiţionale Ayurveda

Tradiţia milenară a sistemului Ayurveda cuprinde opt părţi principale (ramuri sau specialităti) numite ANGA-uri. Această structurare tradiţională a sistemului Ayurveda în opt ramuri principale (ASTHANGA) este următoarea:
1. KAYACIKITSA (ştiinţa vindecării principalelor tulburări şi boli ale omului);
2. SHALYATANTRA (ştiinţa tradiţională a chirurgiei);
3. SHLAKYATANTRA (ştiinţa modalităţilor terapeutice pentru afecţiuni supra-claviculare);
4. BHUTAVIDYA (ştiinţa factorilor invizibili, psihici şi mentali);
5. KAUMARABHRITYA (pediatria traditţonala indiană);
6. AGADATANTRA (ştiinţa evitării substanţelor dăunătoare omului);
7. RASAYANA (ştiinţa folosirii reîntineritoarelor şi tonicelor);
8. VAJIKARANA (ştiinţa folosirii substanţelor afrodiziace).
Acest sistem alcătuit din opt ramuri principale a fost păstrat în tradiţia indiană până în epoca modernă. Începând cu cea de-a doua jumătate a mileniului, diferite evenimente importante au determinat extinderea domeniului de cunoaştere şi, astfel, au condus la restructurarea sistemului Ayurveda.
În secolul al XIX-lea are loc în colegiile medicale din India o întrepătrundere între ştiinţa medicală modernă şi tradiţia milenară a sistemului Ayurveda, astfel încât alte 9 ramuri sau specializări (ANGA-uri) sunt adăugate celorlalte 8 ramuri tradiţionale existente:
1. MAULIKA-SIDDHANTA (ştiinţa care prezintă principiile fundamentale ale sistemului Ayurveda);
2. SHARIRA (ştiinţa care se ocupă cu studiul alcătuirii fiinţei umane);
3. DRAVYAGUNA (ştiinţa care se ocupă cu studiul calităţilor, proprietăţilor, acţiunilor şi clasificării substanţelor naturale care prezintă valoare terapeutică);
4. BHESHAJAKALPANA (ştiinţa preparării, păstrării şi administrării remediilor naturale);
5. RASASHASTRA (ştiinţa proprietăţilor esenţiale ale remediilor naturale);
6. ROGAVIJNANA (ştiinţa care studiază cauzele şi simptomele bolilor);
7. SVASTHAVRITTA (ştiinţa care studiază modalităţile prin care fiinţa umană poate ajunge la o cât mai bună integrare în mediul natural şi social, menţinându-se mai mereu armonioasă şi sănătoasă);
8. MANASAROGA (ştiinţa care se ocupă cu studiul tulburărilor psihice şi mentale);
9. PRASUTITANTRA  (ştiinţa care se ocupă de fiziologia şi patologia sarcinii şi a naşterii, asistenţa naşterii şi problemele aparatului genital feminin).

SURSA: http://www.yogaesoteric.net/content.aspx?lang=RO&item=4268
(pentru conf.C.M.)

miercuri, 26 februarie 2014

Introducere în Ayurveda (1) Nota C.M.: în unele dintre articolele publicate pe blogurile mele, am făcut referire la AYURVEDA. Presupun că datorită acestui fapt, mai mulți cititori mi-au cerut să scriu câte ceva despre această tehnică. Preiau articolul de mai jos (și, poate, alte câteva, pe această temă.) din yogaesoteric.net, care  face o descriere, oricum, mai bună decât aș face-o eu)

Ayurveda reprezintă un sistem complex de vindecare naturală care provine din India. În limba sanscrită, cuvântul Ayurveda înseamnă „Ştiinţa vieţii”. „Ayus” înseamnă „viaţă” şi se referă la energia fundamentală a vieţii, iar „Veda” înseamnă cunoaştere sau, altfel spus, ştiinţă. Ayurveda reprezintă prin urmare un inestimabil tezaur de cunoştinţe teoretice şi practice care ne ajută să aflăm care sunt cele mai bune indicaţii pentru îmbunătăţirea stării vieţii fiinţei umane. Sistemul tradiţional Ayurveda a apărut şi a fost practicat în mod curent în India, încă de acum 5000 de ani. Sursele scrise ale acelor timpuri atestă faptul că Ayurveda reprezintă cea mai veche ştiinţă tradiţională de vindecare şi de menţinere a stării de sănătate. Cunoscută şi răspândită mult dincolo de spaţiul geografic al Indiei, Ayurveda a oferit, de-a lungul timpului, baza teoretică şi practică pentru construirea celorlalte sisteme tradiţionale de vindecare, cunoscute în prezent ca ramuri ale medicinii alternative.

La ora actuală, Ayurveda reprezintă cel mai cuprinzător şi totodată cel mai uşor de înţeles sistem de vindecare naturală. Aceasta a făcut ca în ultimul timp, în majoritatea ţărilor din Occident, cunoaşterea Ayurveda-ei să trezească un viu interes, simultan cu o preocupare din ce în ce mai mare pentru aplicarea practică a metodelor terapeutice revoluţionare pe care această ştiinţă milenară le include. Tocmai de aceea, în prezent, unele lucrări contemporane afirmă despre Ayurveda ca va putea în scurt timp să devină, datorită simplităţii şi accesibilităţii sale, medicina naturală a acestei planete.

În Ştiinţa milenară a Ayurveda-ei, starea de sănătate a fiinţei umane reprezintă o stare de echilibru şi de armonie care se stabileşte atât între diferitele forţe subtile vitale care animă fiinţa umană, cât şi între Microcosmosul fiinţei umane şi ambianţa exterioară (macrocosmică) în care ea trăieşte. În viziunea înţelepciunii milenare a sistemului Ayurveda, echilibrul individual şi armonia fiinţei umane cu Universul (Macrocosmosul) prezintă atât o dimensiune verticală, ascendentă şi evolutivă, cât şi o dimensiune orizontală, de interacţiune. Starea de sănătate reprezintă o condiţie dinamică a fiinţei umane. Ea este o expresie a echilibrului şi armoniei trăite la toate nivelurile fiinţei. Or, pentru fiinţa umană care aspiră din toată inima către atingerea stării de comuniune extatică cu Dumnezeu, care presupune o deplină libertate interioară, echilibrul şi armonia reprezintă condiţiile de manifestare a acesteia. Este prin urmare uşor de înţeles de ce pentru fiinţa umană care urmăreşte în mod sincer să trăiască în mod plenar starea de libertate spirituală, este atât de necesară atingerea şi menţinerea unei cât mai bune stări de sănătate. O stare de sănătate fizică, psihică şi mentală cât mai bună decondiţionează fiinţa umană şi îi oferă o viziune clară asupra Realităţii lui Dumnezeu. Înţeleasă astfel, ca expresie a echilibrului interior şi a armoniei cu exteriorul, starea de sănătate reprezintă condiţia de bază pentru atingerea perfecţiunii spirituale şi a fuziunii ultime cu Dumnezeu Tatăl.

În acest sens, una dintre lucrările celebre de Ayurveda „Sushruta-Samhita” menţionează: „Ştiinţa vieţii (Ayurveda) este veşnică şi conferă merite, prestigiu, fericire, longevitate, mijloace de trai şi oferă fiinţei umane accesul la Cerul divin (Dumnezeu)”.

La începuturile Ayurveda-ei, în India antică, acum câteva mii de ani, oamenii se bazau în mod preponderent pe capacităţile lor intuitive excepţionale şi totodată explorau realitatea manifestată prin intermediul unor capacităţi de percepţie mult superioare celor pe care noi le utilizăm în mod obişnuit astăzi, şi care în prezent sunt numite capacităţi de percepţie paranormale. În plus, datorită faptului că oamenii acelor timpuri trăiau chiar în mijlocul Naturii, cunoşteau mult mai bine efectele tainice ale plantelor de leac, ale arborilor sau ale mineralelor, ale căror părţi constitutive le foloseau în prepararea feluritelor remedii naturale sau a unor elixiruri aducătoare de vigoare, armonie şi fericire.

Înţelepţii din timpurile trecute dispuneau de un tezaur inestimabil de cunoştinţe pe care îl aveau prezent în propria lor fiinţă, transmiţându-l prin iniţiere fiinţelor pregătite şi dornice să acceadă la această cunoaştere fundamentală (Ayurveda). Pentru aceste fiinţe excepţionale din trecut Ayurveda reprezenta o veritabilă artă a vieţii pline de armonie, al cărei scop esenţial consta în realizarea stării de nemurire spirituală ce survine prin revelarea Spiritului Nemuritor Divin (Atman). Cunoaşterea Ayurveda-ică ne revelează faptul că atât perfecţiunea spirituală, cât şi perfecţiunea minţii sau cea a trupului reprezintă condiţii la fel de importante pentru atingerea stării de nemurire spirituală.

Dezvăluind unele dintre tainele laturii secrete ezoterice a Ştiinţei Vieţii (Ayurveda), lucrarea celebră „Charaka Samhita” afirmă: „Deoarece Ştiinţa sacră a Ayurveda-ei este benefică umanităţii atât pentru viaţa ce se desfăşoară în această lume fizică, cât şi pentru viaţa ce va urma într-una din lumile (sferele subtile sau tărâmurile) în care fiinţa spirituală va continua să existe după părăsirea planului fizic, ea (Ayurveda) este considerată de către înţelepţii cunoscători ai scrierilor sacre (Veda) ca fiind cea mai sacră şi mai onorată dintre acestea (Veda-e)”.

Ştiinţa Ayurveda-ei are ca obiect atât viaţa din această lume fizică, cât şi condiţiile premergătoare ale vieţii viitoare, desfăşurată după aşa-zisa moarte fizică, într-o dimensiune subtilă, într-una dintre lumile sau tărâmurile subtile astrale sau cauzale. Ştiinţa Ayurveda-ei este pentru fiecare fiinţă umană un ghid nepreţuit pentru sănătate şi acţiuni binefăcătoare. Aşa cum se precizează în tratatul fundamental secret de Ayurveda, „Charaka Samhita”, ştiinţa Ayurveda-ică ne indică „ceea ce este adecvat şi ceea ce este neadecvat, fericit sau nefericit în condiţiile de viaţă ale fiinţei umane, ce este favorabil sau nefavorabil pentru longevitate, precum şi măsura vieţii în sine”. În conformitate cu această viziune tradiţională, viaţa oricărei fiinţe umane poate fi o viaţă fericită, atunci când, prin menţinerea stării de echilibru, fiinţa nu este afectată de boli fizice, psihice sau mentale sau o viaţă nefericită, în care fiinţa se confruntă cu suferinţa ce însoţeşte tulburările sau bolile de tot felul. De asemenea, viaţa fiinţei umane poate fi o viaţă bună, în care fiinţa are o orientare spirituală ascendentă, care îi permite să îndeplinească acţiuni bune, aducătoare de virtute şi când ea este devotată ajutorării pline de bunăvoinţă a celorlalte fiinţe sau o viaţă care este rea, în care ea stagnează din punct de vedere spiritual sau chiar involuează, fapt care corespunde cu îndeplinirea unor acţiuni rele, cu efecte negative. Aceste precizări ne indică perspectiva profund spirituală pe care o are cunoaşterea teoretică şi practică cuprinsă în această Ştiinţă străveche (Ayurveda). Tocmai de aceea, Ayurveda este onorată de către cei înţelepţi ca fiind o Ştiinţă Sacră prin excelenţă. Ea este unanim apreciată ca fiind „Cunoaşterea secretă cea dătătoare de viaţă”.

Ceea ce este însă mai puţin cunoscut în prezent de către cei mai mulţi oameni este latura secretă, ezoterică, a Ştiinţei milenare a Vieţii (Ayurveda). Scrierile păstrate până în zilele noastre cuprind doar o mică parte din ceea ce în trecut reprezenta cunoaşterea esenţială, iniţiatică, a Ayurveda-ei. Chiar şi aşa, ceea ce este inclus în scrierile păstrate până în prezent se găseşte consemnat adeseori într-o formă misterioasă, a cărei descifrare bazată pe decriptarea unor simboluri arhetipale este posibilă numai printr-o cât mai profundă introspecţie şi deschidere spirituală.

Toate sursele Ayurveda-ice scrise, existente la ora actuală concordă asupra faptului că transmiterea cunoaşterii Ayurveda-ice s-a realizat în trecut într-o formă iniţiatică. În decursul timpului au existat două etape majore ale transmiterii iniţiatice a Ştiinţei Vieţii. Prima etapă este numită „Tradiţia divină” şi cuprinde procesul iniţiatic al transmiterii originare a Ayurveda-ei ce a avut loc în lumea subtilă superioară a fiinţelor celeste, începând de la Brahma, aspectul lui Dumnezeu de Creator al Universului. Cea de-a doua etapă majoră este numită „Tradiţia înţelepţilor” şi include procesul iniţiatic al transmiterii Ştiinţei Sacre a Vieţii ce a avut loc în lumea oamenilor, odată cu momentul revelării de către Indra (fiinţa divină ce îndeplineşte rolul de ocrotitor al discipolilor căii spirituale) a Ştiinţei Vieţii (Ayurveda) înţelepţilor ei plini de compasiune faţă de toate fiinţele umane. 

Extras din lucrarea „Mari iniţiaţi ai tradiţiei Ayurveda” de Gregorian Bivolaru, Andrei Gămulea, Aurora Nicolae, Editura Shambala, 2002. 

SURSA: yogaesoteric.net, din iunie 2006

(pentru conf. C.M.)


vineri, 21 februarie 2014

La noi, de ce nu s-ar putea? 

  
(Comparați cu ceea ce-și permit parlamentarii noștri. Vă propun să luăm o atitudine unitară împotriva acestor profitori)
În parlamentul Suedez:
*In prezent, parlamentarii suedezi au la dispozitie garsoniere detinute de stat, cu o suprafata de circa 40 de metri patrati. Singura camera este folosita atat ca living, cat si ca dormitor. Spalatoria este comuna, iar demnitarii trebuie sa se programeze din timp daca vor sa isi spele asternuturile.

*Sunt si parlamentari care traiesc intr-un spatiu chiar mai mic, de doar 18 metri patrati. In aceste cazuri, inclusive bucataria este impartita in comun. Nu exista personal de serviciu, iar regulile sunt stricte: "Pastrati curatenia".
*Biroul unui parlamentar are circa 18 metri patrati. Demnitarii nu au secretare sau consilieri, nici masini de serviciu cu sofer.

* "Eu ii platesc pe politicieni. Nu vad niciun motiv pentru care banii platitorilor de taxe sa fie folositi pentru a le oferi politicienilor o viata de lux", explica un suedez in reportajul televiziunii braziliene.

*Resedinta oficiala a premierului suedez nu depaseste circa 300 de metri patrati. Nici acesta nu beneficiaza de personal de serviciu. Mai mult, purtatorul de cuvant al guvernului a declarat ca premierul isi calca singur camasile si isi spala singur rufele, la fel ca orice simplu cetatean.

*Suedia este impartita in 21 de comitate conduse de cate un birou administrativ numit de guvern impreuna cu un consiliu ales de cetateni. Pe teritoriul Suediei sunt 290 de localitati.

*Nici primarii si guvernatorii nu au dreptul la resedinte oficiale gratuite, iar consilierii nici macar nu au salariu lunar sau un birou propriu, asa ca lucreaza de acasa. "Suntem alesi sa reprezentam cetatenii si, la fel ca ei, avem propriile noastre slujbe", a explicat o consiliera.

*Doar parlamentarii, care lucreaza la elaborarea legilor, se considera ca exercita un serviciu public pentru care trebuie sa fie remunerati cu salarii lunare. Un parlamentar suedez castiga aproape dublul venitului net al unui profesor.
Fara indemnizatii special :
*Parlamentarii care nu domiciliaza in capitala nu primesc bani in plus pentru costurile suplimentare, cum ar fi plata unei eventuale chirii sau pentru a avea asistenti la cabinetele parlamentare din localitatile de origine. Acolo, multi dintre ei lucreaza de acasa si utilizeaza sediile partidelor sau bibliotecile publice pentru a se intalni cu alegatorii.
*Toate calatoriile cu avionul ale parlamentarilor trebuie sa fie aprobate si rezervate la agentia de turism din cadrul Parlamentului, nefiind alocate indemnizatii speciale.

Fara imunitate
:
*Politicienii suedezi nu sunt privilegiati in fata legii si nu se bucura de niciun fel de imunitate.
*Mona Sahlin a cumparat o ciocolata si alte cateva obiecte personale cu credit cardul guvernamental si a platit scump - si-a pierdut postul de vicepremier. *Scandalul a fost celebru in anii '90, fiind cunoscut sub numele de "cazul Toblerone". Sahlin si-a compromis cariera politica, fiind nevoita sa demisioneze din functia de lider al Partidului Social Democrat.

Transparenta si control cetatenesc :
*Cetatenii sunt foarte atenti la modul in care Parlamentul isi foloseste puterea. Transparenta activitatii parlamentare are radacini in Constitutie. Fiecare cetatean are dreptul sa verifice cheltuielile politicienilor, actele contabile emise de guvern si declaratia de impozit pe venit a premierului.
*Mai mult, functionarii trebuie sa puna la dispozitia doritorilor corespondenta zilnica si emailurile oficiale ale prim-ministrului, orice cetatean avand acces la aceste informatii.
*In sala calculatoarelor este posibil chiar sa studiezi traseul unor documente, cum ar fi cheltuielile guvernamentale sau detaliile unei licitatii publica. De exemplu, unul din rapoartele cu cheltuielile premierului a inclus si pranzul luat impreuna cu presedintele Bancii Centrale, precizandu-se chiar si ce au mancat si au baut cei doi.

*Administratia Parlamentului suedez tine socoteala cheltuielilor in rapoarte ale membrilor, depozitate intr-o singura incapere. Exista dosare individuale pentru fiecare dintre cei 349 de demnitari, precum si pentru Purtatorul de cuvant al Parlamentului.
*Orice suedez poate veni sa studieze dosarele sau poate cere informatiile prin intermediul Internetului.
*Principiul transparentei este inclus in Constitutia suedeza de mai bine de 200 de ani. El face ca excesele de putere sau cazurile de coruptie sa fie extrem de rare in aceasta tara.

(primit pe net; C.M.)
A SUNAT ADUNAREA!!!(pe parcursul anului 2014 veți înțelege mai bine, mai complet cele ce urmează)

Mesajele de mai jos conteaza și nu mesagerii.

Poate ca știi ceea ce scrie mai jos, dar oferă pisibilitatea și altora să afle.

Mesaj Celest transmis, simțit și „văzut” în ziua de Crăciun 2013:
A SUNAT ADUNAREA. A SOSIT TIMPUL. VOI SUNTEȚI CONDUCĂTORII LUMII FIZICE DAR CONDUCĂTORUL VOSTRU SPITIUAL ESTE IISUS CRISTOS, LORDUL SANANDA

Mesaj Extras din Conversația lui Ga..cu Do..
(selecțiuni)

Ga..:
Aseara mi-a apărut o entitate in cameră. Cred ca avea culoarea galbena…era la colțul camerei mele … Doamne, mulțumesc pentru comfirmari!
Eu mă tot intrebam cine este această entitate galbenă. (raspunsul este mai jos).
Prima oară când a apărut a fost cu câteva zile în urmă.  Seamăna cu Zamolxe…n-a apărut scris niciun nume și nici nu mi s-a comunicat în alt mod. Preponderentă era culoarea galbenă și un alb, ca la portretul lui Zamolxe …Era lângă mine, stătea pe pat și mă întreba: „Iar vrei nume?”
În continuare îmi transmise:„  Sunt cu voi, pentru ce ai nevoie de un nume?” (În acest timp simt miros de lumânări aprinse și observ că și entitatea ține în mână o lumânare aprinsă.” Pregatiti-va căci va începe, ziua a sosit… Stați in lumina acestei făclii și veți fi biruitori… Aveti de partea voastră intraga oaste cerească… Nu vă temeți români!….Ziua abia acum începe… Noi suntem cu voi și nouă ni se alătură multe ființe care se află în mii de nave spațiale. Suntem aici…gata, ziua a venit”
Il intreb despre ce zi vorbește? El îmi răspunde: ziua mult visată…Țineți-vă bine (râde) , saltul acum incepe!
Do.. : este ASTHAR?
Ga.. : daaaaaaaa; Doamne, este minunat! Vin entitati, se grupează de parcă s-ar pregăti de luptă…Se aude în cor :„ liberareeee…ziua a sosit1”. Doamne, îmi dau lacrimile…o văd pe Mama Pământ; e scăldată în lumină după care dispare. Acum începe, gata! Noi suntem gata …se aprind multe luminițe, nenumărate lumânări….dar eu nu mai simt miros de lumânare. O o, nu, este înăși Lumina, o explozie de Lumină.
Doamneeeee, dragul meu Do..,  vin spre tine ,…Ne adună… in aceaași oaste…scutul, pelerina și brâul se atașează singure de fiecare dintre noi…Lumina este cu noi, lumina este in noi …Stati treji, ziua acum începe, nu-i noapte… Doamne, Iisus este prezent este in fruntea noastră și strigă:  ZIUA A VENIT!
NOI NU STRIGAM, EFECTIV SIMTIM…Nu-mi mai simt corpul1 Doamne, ce senzație!!! Plutesc!!
INTREAGA…. OASTE INCONJOARA PĂMÂNTUL, SE FACE LUMINĂ.
ÎNCET, ÎNCET SE FACE LUMINĂ, ESTE MIRIFIC!!
Se aude:…PRIMIȚI…PRIMIȚI! PACEA FIE CU VOI. Fiți uniți, fiți treji …ADUCEM LUMINA.
Mi se comunică să rămân de strajă.  
DOAMNE, CE FRUMOS MIROASE, ESTE UN PARFUM DE FLOARE .    
AU ADUS LUMINA, O RĂSPÂNDESC… ESTE SUBLIM!
Au înconjurat Pământul dar, așa cum vezi pe Google Eart, ȚARA NOASTRĂ APARE ÎN RELIEF. Se vede și se știe că a primit o binecuvântare aparte. Se spune și se știe că: A ÎNCEPUT, A ÎNCEPUT ASTĂZI, ACUM ȘI AICI.

Am amețit!! 
Dacă simți nevoia, te rog transmite mesajul: să știe întreaga suflare că odată cu prima zi de Lumină a sosit întreaga oaste cerească. Este cu noi, ne adună pe toți în aceeași oaste de Lumină. Dumnezeule mare, îți mulțumim!! 
În mijlocul mulțimii de entități celeste a coborât Iisus.
S-a mers din casă în casă pentru a-i anunța pe toț și a le duce vestea că pe Pământ a coborât soborul îngerilor și că între ei se află înuși Iisus.
Do..: a sunat Goarna!!! S-a sunat Adunarea!!!

O apreciere făcută de un mesager:
„Dragii mei, e minunat!
Tot  ce scrieți voi, în mesajele primite este mirific.
Am intrat profund în energii și sunt minunate.
Deosebite sunt trăirile pe care le-am citit.

„Draga mea, ai călătorit în viitor, dar un viitor apropiat.
Totul s-a dorit sa fie o pregatire, pentru noi, pentru ceea ce v-a veni la noi în curând.
Am fost cu toții anunțați, pentru a fi mereu pregătiți, că s-a sunat adunarea.
Este timpul să fim foarte bine pregătiți, să acceptăm transformarile noastre interioare, pentru a fi pe fază cu evenimentele spirituale anunțate cosmic.

Conducătorul nostru este Lord Sananda = logos solarital și avatar al Caii Lactee. Iisus (Yeshua) este un aspect al lui Lord Sananda. 
Avatarul Pămintului pentru 5D este Adamus St. Germain.

O entitate cu o energie galbenă (Energia Cristica) stă în colțul camerei mele. 
Este o entitate deosebita, de o mare blândețe și bunătate, are un zâmbet cald iar numele său este  Ioan Evanghelistul (În Lumina este numit Lord Ioan).
El este Cohan al Energiei Cristice, alături de Maria Magdalena, pentru constelația noastră.
Yeshua, după ce și-a încheiat mandatul de Avatar al Pamântului in Era Peștilor, a mai urcat o dimensiune.
Relația dintre Yeshua și Ioan Evanghelistul, a fost relatia Mestru - elev.  
Lord Ioan apare adesea ținând în mâini un potir din care iese o lumină puternică.
Potirul și lumina care iese din el, este simbolul inițierilor prin care a trecut fiecare din noi, pe drumul Ascensiunii spirituale.
Prin acel minunat potir ni se atrage atentia că mereu trebuie să avem Energia Cristică în Inima Sacra șsi numai mergând pe acest Drum de Lumină vom putea să urcăm trepte de Lumina și să atingem Iluminarea si Inalțarea
Lord Ioan vine să anunțe victoria ființelorr trezite de pe Pământ.
Toate entitățile de Lumină din cer sunt de partea noastră și ne sprijină energetic în munca noastră spirituală.
El spune sa nu vă temeți, ci să mergeti cu curaj în Lumină, mai departe.
Flota de Lumina este mereu alaturi de noi. Ei ne protejează  de navele care vin din zona de întuneric și ne susțin mereu pe noi cei treziți.
Ashtar este unul din cei 12 comandanți ai Flotei de Lumină.
El este unul din aspectele Arh. Mihail.
Ashtar a fost pe Pamânt, în Epoca de aur a Atlantidei, cunoaște destul de bine Pământul. 
El colaboreaza direct cu Lord Sananda, în momentele importanteți la luarea hotaririlor importante luate de șefii acestei flote.

Intreg Universul este cu ochii pe noi, și observă cum evoluăm.
Ei cunosc situația deosebită a Pământului și prezența pe Pământ a celor întunecaților. Ei sunt dispusi sa facă totul pentru a scoate la Lumina Pământul și Umanitatea.

Dar victoria este a noastra și este sigură deoarece punctul critic a fost depășit demult.
Mare bucurie este în Cer, și mare bucurie va fi și pe Pământ.

Mama Pământ este acum din ce în ce mai plină de stralucire și de frumusețe. Lumina ei este deosebită.
Toți cei treziti, toti cei care au lucrat în ultimii 26 de ani pentru ridicarea spirituală a planetei și a umanității, primesc scutul, pelerina si brâul.
Ele se vor prinde singure de noi și vor reprezenta recunoașterea muncii noastre de Lucrători în  Lumină.
Lumina este în noi, iar noi suntem victorioși.

Ni se spune să stăm treji, că ziua a venit, a venit Lumina iar întunericul a rămas în urmă.
Este multă Lumină pe Pământ, entitățile trezite se bucură de acest moment și simt o energie puternică care le stăpânește ființa.
Intreg Pământul este în Lumină. Flota de Lumină înconjoară Pământul.
Energia Cristica se revarsă pe planetă.
O stare de pace interioară  se instalează în sufletele oamenilor.

Ni se cere să stăm mereu în Lumină, să fim mereu uniți și treji, să fim mereu de strajă Pământului. Un parfum de flori se răspândește pe Pământ.
Tara noastră a primit o binecuvintare aparte, ea apare in relief pe glob.
Da, este adevarat.
Tară noastră are o chakră a Pământului și aceasta este Ajna.
Locul exact al plasării acestui centru de forță nu va fi divulgat.
Dar când, Ajna Pământului se va deschide iar cei treziți aflați pe teritoriul Rămâniei (Mari) vor primi clarvederea.
La momentul producerii Iluminarii, țara noastră va avea cei mai mulți iluminați de pe întregul glob.
Acest lucru, va atrage atenția, simpatia  și admirația tuturor oamenilor de pe glob.
Da, a sunat goarna.
Ea anunță evenimente importante pentru Pământ și pentru Umanitate.
Ea anunta pentru Lucratorii in Lumina apropiata Iluminare si Inaltare.
Ea anunta  pe fiecare din noi, sa stea mereu in Energia Cristica, sa fie mereu pregatiti, pentru ca fiecare din noi sa-si inceapa activitatea pe noile misiuni pe care le au in D5.
Ne asteapta vremuri deosebite.
Abia aștept să ne întâlnim cu toții în 5D, să începem  noul nostru program și să facem  o Planetă de vis din Pământ, care sa uimeasca Universul.
Felicitari !  Felicitari.
IMBRĂȚIȘĂRI CU IUBIRE.

Sursa: Primit pe e-mail de la Gicu Dan
Surse alternative: http://tristar77.blogspot.ro                                                              http://daniilgaucan.wordpress.com

(pentru conf. C.M.)

O alta mesagera :
AM simtit sa scriu iar …..solutia este la Iisus .
Undeva in mine simt ca Iisus e solutia prima si finala .
Intrebarea mea a fost : Te poti mantui singur?Sau numai prin IISUS?
Raspunsul a fost:
Eu sunt CErul si PAmantul.
Eu sunt alfa si omega.
Nu exista nimic in afara mea care sa nu fiu Eu.
Eu sunt Dumnezeu -Om.
Eu sunt Totul si sunt voi toti la un loc.
Am coborat in Om si am luat asupra mea pacatele omenirii pentru a le transmuta.
Le-am ingropat si le-am transmutat.
M-am ridicat la cer si asa v-am eliberat, iertat, mantuit.
Trebuie doar sa credeti in Mine pentru a crea cu gandul vostru puntea catre Mine.
Pentru a beneficia de sacrificiul Meu…de Eliberarea voastra .
Nu va puteti mantui singuri, ca parte din Intreg.
Va puteti mantui ca parte doar atunci cand Intregul va mantuieste.
Cu alte cuvinte Voi toti ,ca tu si tu si tu, esti o picatura ce detii proprietatile intregului.
Totusi picatura nu va putea niciodata sa mute un ocean.
Dar multe picaturi adunate pot crea valuri .
Cand intregul se aduna in UNUL si devine o singura picatura, acea picatura condensata si comasata care detine in ea tot oceanul se poate expanda si poate recrea o lume din nou de la o picatura ..dar din perspectiva Picaturei-Intreg.
Intelegi?
Mi-a mai spus asa:
Tot ceea ce promoveaza new age-ul este adevarat 99%.
Dar 1% este fals.
Si 1% fals inseamna ca nu e ADEVAR!.
Inseamna ca buturuga mica rastoarna carul mare.
Inseamna ca poate fi mai mult decat 99%.
Am intrebat: CE este fals??
Mi-a zis:
Partea cu mantuirea.
Nu poti sa te mantuiesti, sa te inalti singur ca si parte.
Nu ai cum tu ca parte sa cresti mai mult doar prin tine ca parte.
Macar doua parti de-ai avea …ca sa devii mai mult …trebuie sa accesezi intregul .
Cind Lucifer a decazut nu a decazut din lipsa de iubire ci prin iubire de sine ca parte care a fost mai mare decat a intregului.
El a crezut ca el ca si parte poate fi mai presus decat Intregul.
Atunci a adunat ingeri, picaturi , vrand sa fie el intregul ocean .
Numai ca el nu va putea fi niciodata intregul ocean .
Pentru ca oceanul e infinit si chiar daca aduna multe picaturi de partea lui, pe aceeiasi parte creste si cealalta parte a oceanului si astfel creatia creste.
Insa ca sa iesi din dualitate, opusul iubirii de sine ca parte este SMERENIA si apoi IUBIREA INTREGULUI.
Smerenia este pasul in care cosntientizezi ca esti o parte din Intreg . Pasul urmator este sa Iubesti Intregul si sa vezi celelalte parti ca fiind egale cu tine .
Asa incepi sa Iubesti Intregul si sa traiesti pentru Intreg si nu pentru tine .
Asta inseamna daruire.
In new age, nu se mai daruieste nimeni .

Doar cei …care totusi sunt culesi de Domnul Isus cred.
Cam asta am primit .
Si inca ceva ..noaptea nu pot dormi de energie …am mai primit asa: Inca o diferenta este porunca a 2-a. Iubeste-ti aproapele ca pe tine insuti”.Asa suna cum a azis Iisus.
NEw age-ul suna asa: Iubeste-te pe tine insuti si-ti vei iubi si aproapele.
Stii care e diferenta?
Diferenta este ca iubindu-te pe tine insuti mai intai, tu vei ramane la constiinta de “parte” si atat!
Iar mai apoi vei vrea sa fii ocean crezand ca esti doar parte.
Si iubirea ta de sine, va deveni de ego -sine.
Pe cand daca vei iubi aproapele ca pe tine insuti, atunci vei iubi colectiv, intelegeti diferenta?
Porunca e foarte desteapta ca sa zic asa …Adica iubeste-te pe tine insuti dar din perspectiva colectivului, a aproapelului tau, a Unului ce sunteti.
Astfel nu vei mai ravni sa fii mai mult decat ceea ce esti.
Pentru ca oricum esti .
Seria clarviziunii
-De ce clarviziune?
-Clarviziunea inseamna claritate in primul rand dar atemporala si nu liniara.
-Ce e nou aici in aceasta etapa pentru mine?
-Lucrurile se aseaza, se sedimenteaza, se aduna si se depun precum uleiul care se lasa la fundul apei. Este o etapa a discernamantului, a intelepciunii care se lasa la fund ..se adanceste in ea insasi, se depune..Se depun icrele ei..Aici in aceasta etapa este tacere, smerenie, interiorizare, detasare pana la izolare de tot ce e la suprafata indiferent de sunt valuri, nori sau soare. In adanc ..simti pamantul. Simti sa discerni. Ai cules la suprafata raze de soare, nori, ai adunat ploi si vant..ai oglindit mari si oceane, ai cunoscut oameni si minuni..pana cand nu ti-ai mai gasit sens la suprafata..si ai simtit sa te cobori. Cand te cobori..incepi a te inspaimanta putin ..caci pe masura ce cobori in tin,e realitatea in care erai devine difuza si departe..zgomotul se aude din ce in ce mai putin, razele de soare nu mai patrund decat putin, nici valurile nu se mai resimt ca la suprafata si nici vantul nu-ti mai adie prin parul descatusat de vremuri..Cobori mai mult si mai mult ..tacerea devine asurzitoare, intunericul te acopera din ce in ce mai mult..apatia apare si mai tarziu chiar frica cea asupritoare. Mori incet si vidul te cuprinde in haul lui ..Bajbai si dai cu mana in jur desi nu vezi nimic ..cu greu si rar si pare din intamplare, mai intalnesti ceva: un om, un gand, o raza de soare ce s-a pierdut si ea la fund, o soapta ce vine de nu stii unde si de cand …Si tot cobori incet si sigur..din cand in cand si nu stii de unde apare cate o gura de aer in vid si atunci tu crezi ca ai ajuns la fund ..E insa necesara ..dar pana la fund mai ai de coborat prin straturile celulare. Si tot asa, din cand in cand..cate o gura de aer pare salvatoare. EA te ajuta sa nu mori in scufundarea ta cea mare..Cu cat ajungi in straturile inferioare atingi nivele inferioare ce au fost ca baza atunci cand tu, inconstient fiind urcai pe treptele superioare. Acum le iei rand pe rand ..si le parcurgi intocmai dar nu in sensul cel dorit ci in sensul cel neplacut. Cum ai putea oare evolua daca nu te-ai intoarce in timp la celulele primare? Treci dar prin stari de animal, prin furii devastatoare, prin depresii ale unei constiinte inferioare. Ajungi sa fii planta si te miri de ce nu simti nimic in jur si totusi, totii te inconjoara cu atata respect, iubire si aprecieri, exact ca pe o floare. Nu-ti pasa de vei fi rupta, de vei pasi in alt anotimp, de cineva iti va picura apa si soare…esti doar o planta si te oferi lumii inconjuratoare, fara sa simti, sa gandesti, sa ceri ..ci doar sa fii!
Si uite-asa cobori in jos pe a tulpinii vietii cant, in dimensiuni ce par a fi inferioare..In realitate fara ele, tu nu ai fi ce eu sunt. Nu ai fi miscare. Mergand in jos pe firul bland, cand gura de aer reapare, tu doar respiri si cu nesat mai tragi odata in piept, menirea de a fi Om si atunci pe animal il doare..si pe planta o doare. Caci la nivelul lor ei simt cum e sa fii Om si nazuiesc si ei la mai mult..Sa fie stratul superior! Atunci in straturile tale de cellule, constiintele se intrepatrund si informatiile se schimba de la om, la animal , la floare si intr-un sens chiar ascendant de jos in sus, prin floare-animal –om, fiinta creatoare. Gura de aer, nu uita este cea care face schimbul informational intre constiintele inferioare-superioare. Este un fel de a spune, inferior-superior. In realitate, acestea sunt doar etape si atat. Doar nu va fi niciodata o floare mai prejos ca un animal si invers..
Dincolo de floare si starea ei nepasatoare si totusi atat de iubitoare ..treci in starea de cristal. Sa nu intelegi gresit. Floarea simte si ea si comunica cu Universul intreg. Dar in starea de constiinta- floare, aceasta stare, omul o percepe ca pe o nepasare, detasare, este o stare in care ramane om frumos si iubit si el se ofera asa cum este, dar e ca floarea-n vant. Si este asa, pentru ca, pe de o parte el retraind starea aceasta de constiinta-floare face transferul de informatii de la un nivel la altul. Asa floarea simte ce inseamna sa fii Om, iar Omul nu uita ce inseamna sa fii floare. Acest schimb informational, face ca evolutia sa fie posibila instantaneu pe toate nivelele de viata, ca si cum aceasta scara a evolutiei este ca un acordeon al carui clape inferioare si superioare se aduna, se strang, se departeaza pentru a crea cea mai frumoasa melodie a Universului si a creatiei. Scara creatiei nu este fixa si liniara. Ea este precum acordeonul, fara clape superioare sau inferioare, ci doar clape care se intalnesc si-si predau una, alteia, informatia potrivita pentru a crea sunetul perfect al evolutiei.
In starea de cristal, devii un bun conductor de informatii. Dar nu mai stii cine esti tu. Primesti si emiti atatea frecvente care te depasesc chiar pe tine insuti ca si constiinta. Paradoxal, in starea de cristal, poti canaliza informatii superioare si inferioare din constiinte inalte sau foarte joase. Starea de cristal este ca un diapazon. In aceasta stare ajungi dupa ce ai trecut de faza de nepasare si detasare a florii, la acest nivel esti un fel de raspandac al Universului. Esti undeva la mijloc pe scara evolutiva intre superior si inferior si emiti cu puterea diapazonului frecvente de unda de jos in sus si de sus in jos. Cu alte cuvinte, emiti ce prinzi. Primesti ce emiti. In aceasta stare poti fi bulversat. Poti fi capabil de vindecari miraculoase, de clarvedere prin ochiul al ,3-lea, clarauditie dar poti deasemenea primi si frecvente joase care sa te tulbure. In fapt ..tu incepi sa nu mai ai identitate clara in faza de cristal. Esti doar un amplificator. Un diapazon. Captezi, emiti si in acelasi timp reglezi si faci un schimb de informatii. La acest nivel schimbul de informatii in constiinte este cu mult amplificat. Aceasta amplificare vine tocmai din etapa floare, prin detasare. Aceasta detasare te face sa fii vid. Acest gol-vid va amplifica apoi in starea de cristal toate undele primite si emise mult mai puternic .Ca si cum ai bate gongul …Este insa etapa marilor impliniri dar si a marilor indoieli ..Informatiile se aduna, se schimba, se amplifica iar tu nu mai stii cine si ce esti ..Nu te mai poti identifica cu nimic. Pare totul un haos si singurul moment de echilibru este atunci cand vine gura de aer-gura de Om. Atunci pentru cateva momente crezi ca stii cine esti. Dar nu dureaza mult. Este doar momentul in care cristalul care esti, aduna informatiile si face transferul de constiinta cu mult amplificat dintr-o parte in alta. In aceasta etapa, poti fi bulversat. Vechiul se aduna cu Noul, nu mai intelegi nimic sau devii extremist.Te agati de vechi sau de agati de nou si atunci nu vei mai emite in ambele extreme informatia necesara. Starea de floare te slujeste dar in aceasta nebuloasa tu nu mai stii cine si ce esti..Poti fi ca un acordeon care canta numai pana la jumatea clapelor sau un pian ce canta doar cu clapele dintr-o extrema fara a le folosi pe celelalte. Cristalul poate fi nebun si poate fi inaltator. Poate fi depresiv si poate fi extrem de entuziast. Nici una din extreme nu e necesara. Necesar ar fi sa fie neutru, sa lase toate vibratiile sa cante prin el, sa tina la mijloc frecventele, sa aiba ambele haturi in mana si sa struneasca caruta. Este vorba si de a struni dualitatea, calul alb si calul negru. Cristalul e birjarul. Daca birjarul e puternic si stapaneste dualitatea, albul si negrul ,atunci el va emite o frecventa de echilibru in tot Universul care prin starea de cristal va fi f amplificata. Daca Birjarul e tras mai mult de calul alb sau mai mult de calul negru..el va transmite amplificat in Univers o vibratie neunificata, extremista, neechilibrata. Acest moment de cristal in constiinta este foarte important pentru fiecare dintre noi.
Stadiul de animal in constiinta este un stadiu al inconstiintei defapt si totusi este un stadiu in care putem fi perfecti asa cum un animal este.
Fiecare stadiu de constiinta are 9 trepte. Aceste treceri se fac gradat si nu dintr-odata. Exista insa si exceptii. Cand se trece foarte rapid prin aceste trepte.
Dincolo de stadiul de cristal este zona nula. Atentie. Nu este un punct 0. Este o zona-bariera intre creatie si non creatie. Ai coborat mai mult pe fundul marii. Te-ai depus. Te odihnesti. Aici este un process de creatie complex. E un fel de a crea, de a fecunda. Exista o poarta a materialului. O nisa. Un baraj vibrational sa-I spunem. Este foarte adevarat ca apa ca si materie dar si ca energie il precede de o parte si de alta. Ca si cum te-ai spala pe picioare inainte de a intra intr-un loc curat..Aici stai pe fundul marii, in intuneric, ca intr-un pantec in care si tu la randul tau esti si totusi de unde chiar tu vei naste ..Ca un pantec intr-un alt pantec..
Aici ..te-ai astepta sa-ti fie bine ..Dar sunt temerile cele mai mari, grijile si indoielile cele mai ascunse. Aici esti ca o mama grijulie de sarcina ei ..Nu stii nici ce te asteapta, nici ce vei naste, nici pe unde, cum si cand vei naste..si esti intr-o stresanta asteptare pe care tocmai o eliberasesi din stadiul de floare ..
Incepi sa te simti mic dupa ce te simteai mare si tare ..pare ca dualitatea a reaparut si tu nu mai esti nici birjar, nici cal alb, nici negru ..esti ..asa o boare ..
Incepi sa te plangi desi nu o mai faceai demult ..incepe sa te doara de unde ..totul era roz si ai vrea sa fii macar o floare ..
Ti-e rau..te doare peste tot si ai vrea sa nu mai fii ..sa pleci de pe pamant oricum ..numai sa nu te doara..Te uiti in sus si simti ca-s valurile mari ..te uiti in jos ..nu vezi nimic..de stai mai bine si gandesti ..ar trebui sa-ti fie bine aici la fund ..deci ce-ti lipseste oare? Si de ar fi sa nasti, atunci cand? Nu mai vine termenul oare?
De acel baraj nu treci frate/sora prea curand ..e granita dintre creat si increat cu un pic de apa presarat ..
Deci eu pe tine te intreb? Tata de vrei sa fii sau mama, singur ai putea crea din tine oare? Iata ai ajuns pana aici ..dar esti la o poarta mare.
Poate mai bine ar fi, sa bati la poarta mare …si cine stie daca nu cumva asa te vei naste iara? Altfel, in travaliul nasterii vei sta caci singur sa creezi nu-I bunaoara ..caci multe in lume poti sa creezi si multe totusi nu-s necesare. Insa la poarta dintre lumi cand vii, e testul cel mai mare. Pe loc, smerit de-ai fi, ai cere o indrumare. Si-o rugaciune de-ai rosti, din inima atotcuprinzatoare. Caci vine momentul cand mare ce esti, devii mic si mic fiind, devii mare, insa la poarta dintre Lumi, e o purificare si o mare binecuvantare. Poti sta la poarta o vesnicie si poti trece usor prin ea, doar smerenie sa ai si credinta in mantuire. Isus te va salva! Caci El este partea din tine si din mine si din noi si voi toti la un loc care asteapta dupa usa spre a fi recunoscut ca si intreg. El nu este doar o parte ci este chiar tot Intregul. Menirea Sa este si a ta. Identifica-te cu El si o lume noua vei crea prin El. O veti materializa.
Conducatorul nostru este Lord Sananda = Logos Solarital și avatar al Caii Lactee. Iisus (Yeshua) este un aspect al lui Lord Sananda. 

Mesajul lui de astăzi este :
Eu, LORD SANANDA-IISUS CRISTOS va anunț: „Contractul nostru de colaborare Cristica pe Terra”, incepe cu                  „ MISIUNEA ROMANIA ” și a fost reînnoit incepind cu anul 2014. Oferta mea este de prelpungire a Contractului pe durată nedeterminată.

Trimiteti acest mesaj tuturor celor care vor sa Mi se alature și care mă consideră MINTUITORUL și CONDUCĂTORUL VOSTRU!
A SUNAT ADUNAREA.
BUN VENIT TUTUROR IN UNIMEA CRISTICA .

Sursa: Primit pe e-mail de la Gicu Dan
Surse alternative: http://tristar77.blogspot.ro                                                              http://daniilgaucan.wordpress.com