”Mă vindec de tot trecutul meu întunecat, de toate faptele și gândurile care m-au oprit să evoluez și care m-au îndepărtat de Lumină. Vreau să evoluez în iubire. Eu sunt iubire. Așa să fie!” (în sprijinul cititorului interesat)

Totalul afișărilor de pagină

luni, 27 februarie 2012

SaLuSa, 24 feb.2012.

Mike
Prin Mike Quinsey.

Istoria de eoni a planetei voastre ne cuprinde și pe noi, cei care de foarte mult timp suntem în contact cu lumea voastră pe care am ajutat-o constant. Dovezile
acestor vizite și legături existau cu mult timp înainte ca voi să puteți zbura pe cerul Pământului. Sunt dovezi de tot felul, descoperite de arheologii voștri, care vorbesc concret de influența  noastră asupra culturii voastre. Cu toate acestea, mereu pământenii au „găsit explicații’’ dintre cele mai stupide sau au trecut aceste dovezi sub tăcere. Multe dintre aceste dovezi sunt incontestabile, navele noastre au brăzdat nu o dată atmosfera Pământului, un lung lanț de evenimente și observații stau mărturie asupra existenței lumilor extraterestre. Dacă faptul real că ați fost mereu vizitați și observați ar fi fost acceptat, programata debarcare a reprezentanților noștri nu ar mai fi fost acum atât de contestată. De fapt, este foarte probabil ca acest evenimet să nu mai fi fost necesar deoarece ar fi devenit de mult o realitate recunoscută de fiecare pământean.           
Ne aflăm în perioada în care se așteaptă acțiunea fermă a aliaților noștri pământeni pentru a convinge guvernele unor țări să accepte un program al debarcării.
Atât guvernele cât și armata voastră sunt conștiente că, într-un fel sau altul, prezența noastră va fi recunoscută în mod oficial. Un element perturbator în această recunoaștere îl constituie conflictele care mai există pe Pământ și escaladarea stării de neîncredere între unele state. Este de dorit ca un asemenea eveniment (debarcarea) să aibă loc într-un climat propice de pace.
Apetitul recunoscut al mass-mediei voastre pentru senzațional, nu este un factor care să contribuie la liniștirea populației, căreia i se pot prezenta tot felul de scenarii închipuite de cei care nu au interes ca noi să apărem prea curând. Dacă mass-media s-ar decide să nu mai facă jocul celor care câștigă averi pe seama colportării știrilor mincinoase, debarcarea noastră s-ar apropia foarte mult. Totuși, se observă unele intenții în acest sens, dar, deocamdată, ele sunt sporadice și doar parțial curățate de senzațional. 
Toți cei bineintenționați suntem deacord că trebuie pusă presiune din ce în ce mai mare pe guverne și inițiate acțiuni care să nu mai poată fi ignorate. Desigur, nu trebuie neglijată nici încă existenta opoziție a forțelor întunecate, care fac tot ce pot pentru ca procesul de ascensionare să fie blocat și lumea să rămână sub influența lor nefastă.
Cunosc că Federația Galactică ia serios în considerare o acțiune directă, în cazul în care lucrurile vor continua să fie tergiversate, mai ales dacă se ține seama că Programul de ascensionare nu poate fi întârziat. De fapt, o primă acțiune foarte serioasă a fost cea prin care, nu cu mult timp în urmă, bazele subterane ale întunecaților au fost anihilate. A fost o dovadă clară a faptului că avertismentele date de Federația Galactică sunt cât se poate de serioase.
Ca și voi, noi vrem să vedem progrese rapide, nu tergiversări și pentru aceasta ne vom ține strict de programul pe care ni l-am elaborat. Puțin mai este până când numărătoarea inversă pentru Ascensioune, va începe.
Noi vă cerem să vă păstrați calmul și încrederea că totul se desfășoară fără abatere de la Programul Divin la Înălțării. Trebui să vă așteptați la o serie întreagă de evenimente care vor arăta că nimic nu este amânat sau uitat. Unul dintre aceste evenimente, poate cel care va produce cotitura, va fi cel al debarcării noastre pe planetă.

Suntem însă conștienți că orice acțiune trebuie astfel înfăptuită încât să nu facă rău planetei, umanității și întregului vostru sistem planetar. Vom proteja, așa cum am făcut-o mereu, Pământul a cărui grijă ne-am asumat-o de foarte mult timp. Vă dăm asigurări că acest act excepțional va fi unul care se va finaliza cu o mare bucurie nu cu un mare dezastru.
Sincer vorbind, ni se umplu inimile de bucurie cînd ne gândim la ceea ce va fi după debarcare. 
Imediat după acest eveniment, vom pune în operă un amplu program de ajutorare și conștientizare a umanității voastre, astfel ca un număr cât mai mare de oameni să aleagă ascensiunea în acest ciclu, nu în următorul. Pentru eforturile pe care le-au depus, pentru lunga așteptare extinsă pe mii de ani, ei merită sprijinul nostru frățesc.  Chiar și cei care nu vor alege să ascensioneze acum, nu vor trebui să reia procesul de la zero, dat fiind faptul că au acumulat foarte multă experiență în viețile pe care le-au avut, dar, mai cu seamă, își vor înregistra în memoria inconștientă zbuciumatele dar foarte utilele etape prin care au trecut în această viață.   
In viitor veți avea mai multă cunoaștere și înțelegere a legilor universale și o conștiință clară a ceea ce sunteți voi cu adevărat. Viața voastră viitoare va pune la bază Iubirea necondiționată pentru întreaga creație. Veți ști că totul face parte din UNUL și că sunteți ființe multidimensionale. Nu veți mai percepe oamenii ca pe niște cutii mici pe care sunt lipite diverse etichete, ci ca pe niște ființe mărețe cu o putere de co-creație imensă.
 
Pentru aceia dintre voi cărora le place să culeagă informații din mai multe surse, este ușor de constatat că, în marea majoritate a cazurilor, informațiile converg spre aceleași concluzii, aceleași termene, același mod de derulare a evenimentelor, aceasta fiind o dovadă clară a faptului că civilizațiile universului interesate de ceea ce se întâmplă la voi, au un program comun, au o viziune comună, decorgând din voința lui Dumnezeu.                  
Eu sunt SaLuSa de pe Sirius și vă trimit iubirea mea care să vă ajute în trecerea cu bine a timpului care a mai rămas.

SURSA: http://galacticchannelings.com
(C.M.)

duminică, 26 februarie 2012

MESAJ DE LA MAESTRII ASCENSIONATI.


7 feb. 2012, prin Sheldan Nidle
Sheldan

9 Akbal, 16 Yax, 8 Manik

Dratzo! Am revenit! Venim să vă spunem că societățile secrete sacre de pe Pământ sunt foarte aproape de succes. Ramurile de Est și de Vest ale acestor societăți au semnat de curând mai multe documente care confirmă că intunericul nu mai are influență în conducerea financiară a lumii voastre. Unele detalii urmează a fi puse la punct în viitorul imediat. Aceasta înseamnă că întunericul nu mai constituie un obstacol de netrecut și că  Lumina va pătrunde peste tot scoțând la iveală tot ceea ce era ascuns. Lumina, aflată întru-un proces de creștere viguroasă, a preluat conducerea în lumea voastră. 

Noi urmărim permanent activitatea diverselor societăți sacre (secrete) și vedem cum ele se consultă permanent cu Maeștrii Ascensionați, sincronizându-și pașii care urmează să-i facă pentru a înainta spre o conștiință cât mai deplină.
Realitatea voastră curentă va fi ștearsă în conformitate cu decretele divine eliberate de către Rai, ceea ce a forțat întunericul să înțeleagă, în sfârșit că rezistența sa este inutilă. 
Cu toate acestea, fiecare individ este încă îmbibat cu o formă de nebunie, o habotnicie, care încă îl ține legat de vechi cutume, verchi credințe, am zice, vechi apucături, care i-au fost implantate de-a lungul multelor existențe consumate în dimensiunea inferioară, când a fost manipulat de forțele întunecaților. A venit timpul ca aceste încărcături de credințe perimate și false să fie părăsite pentru totdeauna, căci ele vă împiedică să deveniți liberi.

Cu ani în urma, Ierarhia Spirituală a Gaiei a elaborat un program-decret care reglementează și redefinește relația dintre umanitatea de la suprafața planetei voastre și ecosistemele Gaiei. Această reevaluare radicală a relației intre voi și planetă va începe să fie pusă în aplicare imediat ce la cârma țărilor vor fi instalate noile guverne.

Puțin mai este până când mii de invenții vor prinde viață și aplicarea lor va eradica poluarea apelor, a solului și a aerului. 
Se va rezolva eterna voastră criză de energie, creată de secole de către lăcomia forțele întunecate care au stăpânit și exploatat nerațional și în interese de grup bogățiile naturale, vlăguind planeta și refuzând aplicarea și utilizarea altor energii ieftine și nepoluante. 

Sperăm ca noile voastre guverne, care au început să fie instalate în unele țări, să demaște întregul monopol deținut de companiile stăpânite direct sau prin interpuși de întunecați și să pedepsească pe cei responsabili de acest dezastru produs asupra planetei, în modul cel mai conștient. 
Deasemenea, trebuie aplicate acele tehnologii de producere a energiilor alternative, tehnologii cunoscute dar neaplicate din rea credință de către întunecați. 
Există o infinită sursă de energie care umple întregul cosmos și care, prin tehnologii nu foarte sofisticate, poate fi utilizată în folosul omenirii, renunțându-se pentru totdeauna la exploatarea resurselor naturale, aproape epuizate ale planetei voastre.(Nota C.M.: Se referă la energia cosmică infinită care, prin utilizarea cristalelor, poate fi convertită în energie luminoasă, calorică, motrică etc., așa cum se întâmplă de mii de ani în lumea interioară a planetei)   

Voi aveți o expresie, o zicală, care spune că timpurile bune bat la ușă.
Saltul în acest domeniu (energetic) se va produce odată cu sosirea pe Pământ, la vedere, a reprezentanților rudelor voastre din univers (Nota C.M.: care, în mare parte, survolează de câțiva ani buni spațiul din jurul Pământului).
 
Flota noastră este pregătită pentru debarcare, momentul zero depinzând în exclusivitate de decizia reprezentanților pământeni cu care suntem în contact. În această privință, avem un program detaliat și foarte bine pus la punct.
Forurile cele mai înalte ale Universului (Dumnezeu) ne-au autorizat pentru această acțiune extraordinară și atât de așteptată de către noi și de către totalitatea civilizației pământene din Lumină.
Opoziția întunecaților, în ceea ce privește această debarcare, este din ce în ce mai firavă, singurele acțiuni la care mai recurg fiind cele prin care se provoacă diverse acte de sabotaj și încercări de a înfricoșa lumea voastră că o asemenea debarcare ar însemna o plănuită invazie a unor civilizații rău intenționate.

O altă găselniță la care mai apelează întunecații este abaterea atenției și preocupărilor lumii voastre prin încercarea de a provoca conflice militare între unele țări ale planetei (cum ar fi cel în care este implicat Iranul și care este plănuit a fi declanșat la sfârșitul acestei ierni și începutul primăverii. Noi monitorizam îndeaproape tot ceea ce este legat de acest plan și vom proceda în consecință, pentru a face ca un asemenea război să nu fie posibil).
Angajarea noastră în programul ascensiunii planetei cuprinde foarte multe aspecte atât la nivel fizic cât și spiritual, cum ar fi: implementarea noului sistem financiar global, ieșire din criza economică, purificarea planetei și a sistemului planetar, anihilarea tuturor acțiunilor întunecaților și celor care-i slujesc, creșterea nivelului de vibrație, modificarea structurii corpului uman, depoluarea de toate tipurile, creșterea intuiției celor care trebuie să “inventeze și să descopere” diversele tehnologii și surse necesatre evoluției ființei umane etc. 

Noi lucrăm îndeaproape cu oamenii de legatură de pe Pământ pentru formarea noilor guverne alcătuite din ființe luminate, curate și devotate popoarelor lor. AȘTEPTAȚI-VĂ CA NU PESTE MULT TIMP SĂ PRIMIȚI UN ANUNȚ LA SCARĂ GLOBALĂ, acel anunț pe care îl așteaptă omenirea de foarte mult timp.
Noi suntem Maeștrii voștri Ascensionați.

Multe evenimente sunt gata să se producă. Există o colaborare strânsă și eficientă între reprezentanții noștri și cei pământeni. În această vastă acțiune sunt implicate foarte multe ființe umane din Lumină.
Un punct important din programul nostru comun prevede eradicarea grabnică din sectorul de justiție a deciziilor nedrepte, a aplicării neuniforme a prevederilor legilor, a protejării unor infractori, a actelor de corupție etc.

Familiile noastre din spațiu și cele din interiorul Pământului vor asigura protecția necesară tuturor acțiunilor și personalului implicat, în așa fel încât situația să se stabilizeze rapid și actele de sabotaj să nu fie posibile. In paralel, noile tehnologiile vi se vor pune la dipoziție pentru ca starea materială și spirituală a umanității voastre (cea care a ales ascensiunea) să se îmbunătățească rapid.

Așa cum am mai spus, programul transformărilor estre extrem de vast și detaliat așa fel încât să fie cuprinse toate domeniile vieții. În două cuvinte, am spune că PACEA și PROSPERITATEA vor fi cele două atribute esențiale ale societății umane. Libertatea și suveranitatea fiecărei ființe umane vor fi asigurate. 
Veți deveni prietenii și ocrotitorii Mamei Pământ.
 
În marea lor majoritate, cărțile, regulile și cutumele bisericilor voastre vor fi aruncate și credința față de Dumnezeu și Creator va avea un alt înțeles. Nimeni nu va mai profita de pe urma credinței în Divinitate, așa cum au făcut până acum prelații bisericilor voastre. Iubirea și credința în Dumnezeu este o relație directă între cele două părți (Creator și creație) și nu va mai exista nimeni care să pretindă că a fost împuternicit de cineva să fie mijlocitor între ei.

Este timpul pentru prosperitatea si armonia universala!
Lăsați această energie magnifică să lumineze acest final al călătoriei voastre spre conștiința deplină! 
Avem certitudinea că veți ști să arătați Divinității de ceea ce sunteți voi capabili.
 
Ierarhia Spirituală de la suprafața planetei, civilizația Pământului Interior și Federația Galactică a Luminii ajută și fac tot ceea ce depinde de ele pentru ca această măreață lucrare să se încheie în modul cel mai fericit.

Momentul primului contact se apropie.
Să întâmpinăm acest moment cu bucurie, căci el va însemna regăsirea noastră, întoarcerea voastră la conștiința deplină.
Să știți, dragii noștri, că infinitele resurse, deplina prosperitate pe care Raiul vi le promite, vă așteaptă.  Sunt ale voastre pentru că le meritați!
Așa Să Fie! Selamat Gajun, Selamat Ja! (Fiți UNUL! Fiți în fericire!)

SURSA: http://galacticchannelings.com

(C.M.)

miercuri, 22 februarie 2012

SaLuSa, 17 feb.2012

Mike
Channeled by Mike Quinsey.
 

Orice poate fi făcut sau obținut dacă ai credință, și asta vine din puterea voastră foarte mare cu care ați fost înzestrați. Voi creați tot timpul, fie că realizați sau nu. Ceea ce sunteți astăzi este rezultatul întregii voastre creații realizată prin experiențele tuturor vieților pe care le-ați avut. Dar nu în toate existențele voastre anterioare v-ați folosit de întreaga putere de care dispuneați. În majoritatea situațiilor, nu v-ați utilizat puterile în relația cu forțele întunecate, din teamă sau din necunoaștere. Este adevarat că acțiunile lor au fost foarte viclene, iar voi v-ați lăsat prea ușor manipulați. Abia de puțină vreme, mulți dintre voi, ați început să înțelegeți cam cine sunteți și cine sunt cei care v-au ținut în ignoranță. Abia de curând v-ați trezit și ați început să vedeți ceea ce se întâmplă în jurul vostru și în lumea voastră. Ați creat o puternică energie de schimbare care a crescut imens și a deschis o cale sigură către Ascensiune. Acum puteți vedea mai clar ceea ce trebuie să faceți pentru a încheia acest ciclu cu succes.

Uitați-vă în jurul vostru și veți putea vedea că din haosul creat, deja au început să apară semnele noului început. Există un plan la nivel mondial pentru răsturnarea Iluminaților. 
Problemelor financiare, economice, de mediu, politice, de credință, de cultură etc. li se găsesc treptat soluții bazate pe concepții noi. Vechile structuri, vechile modele, sunt date la o parte și se implementează altele mult mai raționale, mai corecte și mai utile societății umane. 
Observați cum punct cu punct, averile acumulate prin fraudă, prin exploatare și minciună, încep să fie recuperate de societate. Deocamdată, aceste semne sunt destul de timide, dar ele există și, în viitorul imediat, acțiunea va cunoaște o mare amploare.

Un alt aspect care va cunoaște o puternică accelerare se referă la recuperarea trecutului civilizației voastre, despre care știți încă prea puțin.
Nu trebuie să vă întristați la gândul că multele vieți prin care ați trecut au fost mizerabile, chinuitoare. Acceptați că au fost ale voastre și că experiențele prin care ați trecut v-au adus la stadiul actual în care vă pregătiți să faceți saltul în dimensiuni superioare. În alte vieți ați deținut puterea, ați trăit în lux și bunăstare. Toate trebuie să-și găsească echilibrul, pentru ca ființa umană să dobândească măestrie.

Auzim strigatul multora dintre voi : “De ce sunt eu aici și acum?” Totul are o explicație și o justificare, important este că față de alegerile pe care le-ați făcut de fiecare dată, vă aflați exact acolo unde v-ați propus. Pentru majoritatea dintre voi, perioada grea a dualității este pe sfârșite. Merită să fiți mândri că ați trecut prin toate, ați acumulat cunoaștere, ați ajutat Cosmosul să progreseze și să se rafineze. Aveți cu ce să vă prezentați în fața Creatorului care vă așteaptă să reveniți ACASĂ.

Acum, mai mult ca oricând, este nevoie ca oamenii să se regăsească, să se unească, pentru a-și putea folosi puterea pe care o dă colectivitatea. Schimbările se obțin mult mai ușor dacă ființele umane vor înțelege să colaboreze, să-și unifice puterea gândurilor și lumina. Comunicați între voi, deoarece mulți au nevoie de a înțelege ce se întâmplă cu adevărat. Când adevărurile se revelează, mulți vor fi șocați sau vor intra în panică, căci puterea lor de înțelegere va fi depășită. Ajutați-i să se calmeze și să înțeleagă că tot ceea ce se întâmplă este spre progresul fiecăruia.


Noi, Federatia Galactica, avem îndatoriri pe care ni le-am asumat în ceea ce privește cum trebuie să vă asigurăm asistența, păstrând demarcația care să asigure autonomia acțiunilor liberului vostru arbitru. Totul este cuprins în Planul Divin pentru Ascensiunea întregului Univers.
 
După ce ați parcurs un drum atât de lung, sunteți pe cale de a culege roadele călătoriei voastre căreia i se întrezărește linia de sosire. Nu va lăsați atrași de tentativele celor întunecați care vă servesc neadevăruri și deformează faptele în încercarea lor de a vă face să-i urmați și să-i alegeți să vă conducă. Arma lor principală, dezinformarea, minciuna, este utilizată în această perioadă cu toată nerușinarea. Apreciați-i după fapte nu după discursurile lor zgomotoase și fără acoperire. Puteți face ca mass-media aservită întunecaților să se sufoce în propia-i minciună. Pentru aceasta, este suficient dacă nu-i mai dați atenție, dacă-i refuzați oferta. Dacă informațiilor care vă parvin le răspundeți cu inima, nu veți putea greși în aprecieri. Informările false, tendențioase, denigratoare nu sunt acceptate de inimă, de suflet. Cu cât vă ridicați frecvența
de vibrație, cu atât vă va fi mai ușor să discerneți între adevăr și minciună.
În ultima perioadă a crescut mult cantitatera informațiilor adevărate, atât de mult încât fabica de minciuni a întunecaților începe să fie depășită, numărul celor care-i mai urmează fiind în continuă scădere. Adevărul iese acum din ce în ce mai ușor la suprafață. Odată ce întunecații vor fi înlăturați, subordonarea surselor de informare va dispărea și tot mai multe condeie vor scrie adevărul. Forțele luminii lucrază din ce în ce mai eficient, ele forțănd tot mai puternic redutele pe care le mai ridică iluminații. Noi sprijinim puternic aceste acțiuni, conformându-ne prerogativelor cu care am fost învestiți de Creator.

Colapsul vechiului nu este o vedere sau o experiență placută, dar trebuie dus până la capăt. Este prevăzut ca tranformările să se producă cu precizia și viteza stipulate în program, ținându-se cont de îndârjirea cu care se opun forțele întunecate.


Misiunea noastră a început cu sute de ani în urmă și înaintarea noastră nu ar putea fi oprită tocmai acum când mai sunt doar câteva luni până la încheierea acestui ciclu.

Cea mai plăcută parte a programului va fi cea a întâlnirii cu voi. La acea oră, supliciile prin care ați trecut vor fi doar amintiri.
Momentul va consfinți rervenirea umanității în Marea Familie a Universului. Atunci abia veți înțelege exact care este locul și rolul vostru în Galaxie și în Univers. Deocamdată, foarte puțini dintre voi au abilitatea de a vedea întreaga pictură. A avea conștiința apartanenței la Tot Ceea Ce Este, va fi o adevărată desfătare, un sentiment indescriptiubil de pace și împăcare.
Eu sunt SaLuSa de pe Sirius, și aștept cu nerăbdare să ne prindem de mână într-o horă care se va întinde între Sirius și Pământ.
SaLuSa,

SURSA: http://galacticchannelings.com

(C.M.)

vineri, 17 februarie 2012

Încurajare de la entitatea Salomé


(13 feb.2012; channeler: Kris Won)

Salutări, vouă tuturor!


Este pentru a doua oară când comunic cu voi prin intermediul acestui canal, Kris Won, binecunoscut și iubit de către unii dintre noi. Există o relație între noi de câteva sute de ani de-ai voștri, însă ne cunoaștem chiar de mai înainte, dacă ținem cont și de celelalte locații din Cosmosul Sideral, pe unde am avut existențe. Și mai înainte, aparțineam unei conștiințe/conștiențe comune care a durat mai multe mii de ani.
Să lăsăm însă trecutul și să ne plasăm în momentul prezent, care este timpul real al Universului, AICI si ACUM.
Trăim momente și evenimente excepționale și de mare intensitate, oh, da! Noi toți, Frații și Surorile care au venit să vă viziteze din alte colțuri ale spațiului, trăim cu o mare bucurie în suflete văzând cât de bine și de hotărât v-ați implicat în procesul acesta de ascensionare pe o treaptă superiară a evoluției. O dată cu voi, au intrat în acest proces regnurile animale, vegetale și chiar cele minerale, aparținând sistemului vostru planetar.

Ce salt evolutiv minunat și cât de încântător este el pentru Inteligențele mai Inalte din întregul Cosmos! 
O parte dintre cei care vă vizitează, chiar dacă voi nu știți aceasta încă, sunt Ființe foarte evoluate, Ființe de Lumină și Iubire pură, care vă oferă încurajarea lor, asistență și ajutor pentru a vă încheia cu bine acest ciclu al evoluției voastre.

Noi știm că majoritatea dintre voi așteaptă cu multă nerăbdare schimbările promise în viața voastă, în conștiința voastră și în capacitățile despre care vi se spune că le veți căpăta.
 
Pare a fi o contradicție între ceea ce vă spun comunicările noastre și realitățile cu care vă confruntați. În timp ce vi se spune că faceți progrese, că înaintați pe calea cea dreaptă, ceea ce vedeți în jurul vostru pare a fi din ce în ce mai rău, căci cum altfel ar trebui să interpretați fenomenele meteo dintre cele mai drastice și neobișnuite, criza economică profundă, criza morală a societății și nesiguranța zilei care urmează?
Și totuși, noi continuăm să vă spunem și să vă asigurăm că ceea ce se întâmplă face parte din programul vostru de ascensionare și al planetei Pământ.
Toate crizele acestea prin care trebuie să treceți sunt semnele și efectele curățeniei care are loc. Sunt crizele prin care trece bolnavul înainte de a se face bine. După vindecare, el se va simți mai puternic ca niciodată, deoarece celulele sale au fost reîntinerite, iar vechiul a lasat loc noului.
Aceasta este ceea ce Gaia face acum în acest an important pentru voi. Ea se regenerează; însă inainte să reușească aceasta, ea va trebui sa treacă printr-o criza temporară, pe care o experimentează acum.

Din acest motiv, noi vă cerem să nu vă pierdeți speranța, să nu vă descurajați, și mereu să vă păstrați zâmbetul în fața oricărei situații, chiar dacă ea pare a nu justifica bucuria.

Noi știm că nu este ușor să rămâneți optimiști, când tot ceea ce vedeți în jurul vostru este atât de tern, atât de macabru și atât de gri. Noi vă cerem să faceți efortul de a vă păstra speranța în inimă, că totul se va schimba foarte curând; și cu ajutorul nostru, desigur.

Vă rugăm contați pe noi, pe iubirea noastră, pe capacitățile noastre tehnice și spirituale! Nu ne-am permite să vă dezamăgim, mai ales acum când suntem pe punctul de a vă îmbrățișa.
Păstrați-vă încrederea în această informație și în cele pe care ființele din Lumină vi le trimit pe diverse canale. Observați cât de asemănătoare sunt mesajele care vi se trimit, chiar dacă vin de la surse diferite. Acesta ar fi un motiv puternic să credeți în adevărul lor. Doar n-au înnebunit toate civilizațiile universului și comploteză împotriva micii voastre planete!!

Incă puțină răbdare, frații și surorile mele, frații și surorile noastre, și veți vedea cum Noul Pământ, care vă așteaptă, va fi un loc de vis și de bucurie permanentă, care vă va umple de fericire și recunoștință față de Creator.


Eu vă binecuvântez și vă îndemn să fiți fericiți și mulțumiți în fiecare moment al zilei, al serii și al nopții.
Conectați-vă mental cu noi și realizați că noi suntem practic aici în apropierea voastră, pe cerul vostru spre care vă ridicați privirea.

Fiți fericiți și zâmbiți, și ajutați-i și pe alții să zâmbească!


Salomé

SURSA: http://galacticchannelings.com
(C.M.)

Matei, 1feb.2012(2)

Matei
(1 feb.2012; channeler: Suzanne Ward)

(partea a doua)


-) Există acum pe Pământ dovezi incontestabile ale evoluției în lumină. Multe dintre evenimentele care se produc au această calitate, deși modul lor de manifestare pare a dovedi contrariul. De exemplu, continuarea luptelor în Siria și în alte țări reprezintă efectele Luminii ce crește continuu în cetățenii care și-au depășit frica de a se opune conducatorilor lor opresivi. Conflictele otrăvite din interiorul guvernelor sau parlamentelor au loc între numărul în permanentă creștere al membrilor receptivi la Lumină, care vor să servească intereselor cetățenilor, și cei care servesc interesele proprii, sau de grup.
-) Nu s-a ajuns încă la stabilitate economică, pentru că vechile sisteme corupte nu au fost încă total destructurate, astfel încât să poată fi implementate cele noi. Demolarea aceasta produce haos, unele neînțelegeri, redistribuiri de forțe, multă opoziție și multă diversiune, totul dând impresia că se merge spre mai rău, nu spre mai bine. Așa este oriunde: pentru a se clădi noul, trebuie demolat vechiul, degajat terenul de moloz, pentru a face posibilă începerea noii construcții.
-) Un alt aspect: retragerea trupelor dislocate în diverse teatre de conflict, nu reprezinta o slăbire a capacității de apărare și securitate a țărilor, ci pași în direcția schimbării mentalității internaționale, de la atitudinea de război la cea de pace.
-) Ca urnare a diminuării acumulărilor de negativitate pe Pământ, fenomnele de curățare (cutremure, erupții vulcanice, furtuni devastatoare, inundații etc) care se vor mai produce , vor fi de mult mai mică intensitate și mai puțin frecvente.
Pe de altă parte, reducerea la mai puțin de jumătate a capacităților tehnologice ale Iluminaților, utilizate de aceștia în scop distructiv și al creșterii stării de frică, vor conduce, deasemenea, la micșorarea numărului și gravității fenomenelor “naturale” provocate de aceștia pe Pământ.
Însă negativitatea mai are încă importante resurse pe planetă, pe care forțele întunericului le vor arunca în lupta lor disperată împotriva Luminii. Cei care sunt motivați de profituri financiare și teritoriale vor să provoace un război – dar, acțiunile lor se vor încheia printr-un eșec definitiv. Dezechilibrele majore în economia concurențială, bazată pe „a avea” si „a nu avea”, predominantă în lumea voastră, se vor diminua treptat prin înlăturarea profitorilor, a conducătorilor tiranici, a justiției nedrepte și corupte.
-) Înțelegem că ați dori să cunoașteți mai exact când se vor manifesta în realitatea voastră aceste schimbări; când se va elibera lumea de opresiune și violență, când se va stabiliza economia mondială și când vor fi eliminate sistemele de impunere a celor care produc adevăratele valori ale națiunii? În mod justificat, doriți să știți când hrana, locuința, asistența medicală și educația vor deveni disponibile tuturor. Și, mai ales, când vor debarca pe Pământ solii familiilor noastre din univers?

Suflete preaiubite, dacă am cunoaște cu exactitate răspunsul la aceste întrebări, legitime de altfel, ne-ar face mare bucurie să vi le comunicăm. Ceea ce vă putem spune este că, atunci când se discută cel mai bun moment și cele mai eficiente mijloace de a face cunoscute adevărurile profunde și reformele majore, se are în vedere, în primul rând, siguranța deplină a tuturor. Datorită tenacității Iluminaților în lupta cu forțele Luminii, pe parcursul ultimilor câțiva ani, planul general a trebuit să fie modificat, cu scopul de a păstra obiectivele de eliminare a rezistenței armate și de a pregăti, cât mai bine posibil, populația din punct de vedere psihic.
-) Nu a fost în totalitate îndepărtat controlul deținut de către Iluminați asupra facțiunilor militare care v-ar putea face mare rău atât vouă, cât și navelor care ar ateriza. In plus, majoritatea civilizației voastre tot nu este încă pregătită să facă față schimbărilor dramatice neașteptate – și cu atât mai puțin să poată întâmpina cu bucurie, o masă de extratereștrii care ar aparea brusc din ceruri în diverse locuri ale globului. Cu toate acestea, timpul trece și suflete foarte evoluate din univers lucrează împreună cu conducatorii voștri mai evoluați pentru a reduce sistematic zonele de rezistență și pentru a monitoriza psihicul colectiv, astfel încât schimbările să poata fi inițiate în siguranță și cu un impact minim asupra celor care nu au nicio idee că lumea voastra se transformă cu ajutorul multor altor civilizații.
-) Ciocnirea dintre vibrațiile înalte, aflate în continuă creștere pe Pământ și vibrațiile joase, emise cu ajutorul echipamentelor abuziv folosite de întunecați, determină modificări în câmpul magnetic al corpurilor umane. Aceste influențe pot fi resimțite chiar și de către ființele umane care au acumulat mai multă lumină și care au modificările ADN la zi. Evident, asupra acestora influența este mai mică, dar ei pot acuza anumite stări de oboseală, disconfort la nivel fizic sau mental, episoade de descurajare, de pierdere pasageră a memoriei etc. Remediul cel mai la îndemână, în cazul apriției unor asemenea manifestări este odihna activă sau somnul, consum mai mare de apă pură (cel puțin 2-3 l/zi), hrană mai ușoară și mai puțină, exerciții fizice sau mers mai vioi, cca o oră pe zi.
Interacțiunea dintre vibrațiile de joasă și cele de înaltă frecvență poate da naștere la un fel de bâzâit în urechi (acufene).
-) Dintre cele cinci simțuri ale voastre, auzul este, de cele mai multe ori, cel mai puternic afectat. Influențele pot fi mai mult resimțite și de cei care sunt supuși unor surse de poluare fonică mai pronunțate (diverse mașinării care produc zgomot în timpul funcționării, traficul de mașini, zgomotul din șantierele de construcții, muzica nearmonioasă etc.). Influențele negative ale diverselor surse de poluare fonică, vor dispărea pe măsură ce corpul fizic al omului se va transforma la nivel celular, de la structura de carbon la cea de cristal.
-) În legătură cu modificările la nivel de celulă, am fost întrebat dacă trecerea de la carbon la cristal va avea influență și asupra centrilor de forță (chakrele) ai corpului uman. Da, într-adevar! Atunci când, în antichitate, ADN-ul a fost modificat, chakrele au fost afectate și restructurarea lor are o strânsă legătură cu ceea ce se întâmplă cu celulele.
Orice modificare a structurii celulare, indiferent unde are ea loc (oase, mușchi, organe interne, sânge, creier etc.) modifică parametri de funcționare ai întregului, în sens benefic sau nebenefic. Dar și simțurile vor fi modificate ca urmare a trecerii la structura de cristal. Și nu numai ele, dar și nivelul de conștiență/constiință.
-) Pe masură ce evoluția spirituală va continua, se vor deschide și alte chakre prin care ființa umană va face schimb de informații și de energii cu universul. Corpurile sufletelor foarte evoluate își vor dezvolta sisteme magnetice complexe, pentru a putea interacționa multidimensional cu lumile universului.
Prin contrast, chakrele indivizilor înclinați către întuneric se vor micșora și chiar se vor închide, deoarece, pentru ei, ‘’dincolo’’ nu va mai înseamna nimic. Ca urmare, conștiința lor se va diminua, chakrele superioare se vor atrofia iar izolarea fiecărei ființe va fi din ce în ce mai profundă și mai înspăimântătoare.
-) O altă problemă care suscită interes poate fi rezumata in ceea ce a scris un cititor: „Ce se va întampla cu banii mei, într-un sistem nou?” Câștigurile cinstite, strânse în conturi bancare sau investite, nu vor fi afectate negativ la implementarea noului sistem monetar mondial, bazat pe metale prețioase. In orice caz, chiar si cu explicatii ample date publicitatii înainte de schimbare, va exista, probabil, o scurtă perioadă de confuzie, până când activitățile comerciale vor începe să se desfășoare normal, în noul sistem.
Vor fi sever afectați cei din primele rânduri al Iluminaților, cei care au strâns averi inimaginabile, prin metode ilegale, imorale sau tiranice. Toate bunurile – de ordinul multelor miliarde de dolari – banii și tezaurele din bănci sau alte instituții de credit, depozite de aur, argint, platină și pietre prețioase, corporații multinaționale, resurse naturale, industria drogurilor „ilegale”, tezaure de artă, aflate în special în maruntaiele Vaticanului, toate își vor pierde nemerituoșii deținători. Fondurile provenite din aceste exploatații generatoare de profit, precum și din aurul pe care Iluminații l-au acumulat și tezaurizat, vor fi reintroduse în circulație și distribuite pentru eliminarea sărăciei în întreaga lume. Drogurile vor fi distruse și comorile de artă, care au fost furate sau acumulate prin mijloace lipsite de etică, vor fi reașezate în muzeele naționale și în galeriile de artă.

Acum trecem la întrebările care nu se regăsesc în marea conștiință colectivă, dar care cred că vă vor interesa.
1. Realități neacceptate de știința voastră. Oamenii voștri de știință nu pot înregistra, cu precizie, schimbarea axei Pământului, pentru că ei nu cunosc faptul că aceasta reprezinta o consecință naturală a mișcării pe orbită a planetei, ce s-a redresat pe parcursul ultimelor șapte decenii, prin infuzia masivă de Lumină care s-a dat Pământului. Cum ei nu știu că planeta se afla în procesul de înălțare spre dimensiuni superioare, sunt contrariați de ceea ce observă – apariții naturale pe care le consideră anomalii și „noi” corpuri cerești, care apar în interiorul sau dincolo de sistemul vostru solar. Ei nu știu că toate calculele lor în ani-lumină sunt inutile, pentru că ceea ce ei considera „distanță” reprezintă, de fapt, planuri variabile de energie. Pornind de la o asemenea diferență între cunoașterea lor și realitatea universală, mulți membri ai comunității știintifice vor putea cu greu să accepte adevarurile ce vor fi revelate.
2. Este acceptată folosirea unei arme, ca măsură de salvare? Da, folosirea unui pistol sau a oricarui tip de armă ca masură de salvare a vietii „este acceptabilă”. Rănirea sau uciderea agresorului în asemenea situații poate reprezenta o prevedere în contractul sufletului, care pune capăt experienței în cea de-a treia dimensiune și aduce echilibrul pentru toți cei implicați.
3. Cum este sexul în densitatea a cincea? Răspunsul depinde de locul în care se desfășoară viața; într-o civilizație fizică sau pe tărâm spiritual și încă de multe alte particularități. Unele civilizații fizice au evoluat din punct de vedere intelectual, în a cincea densitate, neavând însă nicio fărâmă de spiritualitate, ceea ce face ca practicile lor sexuale să fie la fel de brutale ca și cele ale naturii umane. Alte civilizații, care au evoluat spiritual către a cincea densitate sau dincolo de aceasta, aleg corpuri cu o densitate mai scăzută, astfel încât să poată experimenta practica relațiilor sexuale și a nașterii, în loc să folosească alte mijloace de reproducere, cum ar fi clonarea sau concentrarea cu intenție, a gândului (Nota C.M.: așa cum este pe Saturn, de ex.). Locuitorii tuturor tărâmurilor spirituale, indiferent de densitate, nu au organe de reproducere, așa că actul sexual, cum il știți voi, nu există. La ce vă puteți aștepta, atunci când Pământul va ajunge la destinația sa din a cincea densitate? Toate uniunile sexuale vor fi fericite, cu senzatii la fel de sublime pentru ambii parteneri. Dar, tinem să vă asigurăm că bucuria de a face dragoste în cea de-a patra densitate nu este nici ea de loc de lepădat!
4. Dacă rutina astrologilor ar fi coroborată cu o suficientă claritate vizionară spirituală, aceștia ar putea întocmi cu precizie diagrame bazate pe poziția la un moment dat a planetei Pământ, în drumul său către dimensiunile 4 și 5.
5. În măsura în care îl cunoaștem noi pe Dumnezeu, vă putem spune că nu are nimic împotrivă să-i spuneți Dumnezeu / Dumnezeiță sau El/Ea – sau orice alt nume folosiți in referirile spirituale sau religioase. Oricum, a-I atribui un sine masculin sau feminin, conducătorului universului, nu este tocmai corect, pentru ca El înseamnă și masculinul și femininul.

Toți dumnezeii/ dumnezeițele aleși de Creator pentru a guverna un anumit univers se află la apogeul echilibrului energiilor masculine si feminine – androginul – astfel că, esența lor cuprinde atat atributele dumnezeului, cât si cele ale dumnezeiței.

Ca parte a lui Dumnezeu – sau oricum vreți să numiți ființa supremă a acestui univers – fiecare dintre voi este un dumnezeu sau o dumnezeiță, în funcție de sexul pe care ați ales să il aveți în această viață. Cu mult mai importantă decât forma voastra fizică este compoziția sufletului vostru, care este Lumină – aceeași energie ca iubirea, cea mai puternică forță din cosmos. Dacă știți asta, puteți înțelege adevărul a ceea ce v-am spus de atâtea ori: Sunteți ființe puternice, cu potențial nelimitat!

Cu iubirea necondițioanată a ființelor de Lumină, din tot acest univers, care va ovaționează, pe măsură ce vă apropiați de „linia de sosire”, vă spunem pentru moment, bun rămas.

IUBIRE si PACE

Matei și Suzanne
SURSA: www.matthewbook.com
(C.M.)

joi, 16 februarie 2012

Matei, 1feb.2012 (1)


(1 feb.2012; channeler: Suzanne Ward)
Matei

Salutări pline ce iubire din partea tuturor sufletelor aflate pe această navă spațială!
Eu sunt Matei.
In timp ce mulți Lucrători întru Lumină aşteaptă cu încredere următoarele etape ale tranziției spre Epoca de Aur, alții doresc dovezi incontestabile referitoare la acest proces. Şi pentru că marea majoritate a populaţiei nu are nicio idee despre faptul că la finele acestui an se va trece pragul unei Noi Ere, a păcii, cooperării și armoniei cu lumea și cu natura, orice zăngănit de arme, starea economică precară, noile evenimente în plan politic, fac ca oamenii să nu creadă prea mult în perspectivele instaurării libertății pe planetă.
La începutul procesului de ascensionare a Pământului, cu cca 70 de ani în urmă, negativitatea atinsese dimensiuni îngrijorătoare în conștiința colectivă.
Era începutul perioadei când civilizații puternice ale universului începeau să trimită lumină divină pentru a contracara energiile negative și a salva planeta Pământ.

Zece ani de efort susținut au fost necesari pentru a începe o redresare a situației. În procesul de reechilibrare energetică au intrat și ființele umane care au început să se trezească într-un număr din ce în ce mai mare. Nivelul conștiinței colective s-a situat pe un trend crescător iar negativitatea a început să se retragă lăsând locul luminii.
Cantitatea foarte mare de Lumină care s-a trimis pe Pământ a stabilizat situația și a asigurat înaintarea sistemului vostru planetar spre dimensiunea 4D, de tranziție. În legătură cu această înaintare, nu există niciun fel de deviere de la Programul Divin. Există o creștere accelerată și masivă a numărului ființelor umane care se trezesc și care își cresc nivelul de conștiință. Energiile benefice, pozitive, au devenit predominante pe planetă, în detrimentul celor negative, ale întunericului.
Dar există un mijloc foarte lesnicios de a crește energiile negative. Frica este elementul principal de refacere a energiilor întunericului. Fără sentimentul fricii, negativitatea nu ar avea nicio șansă. Din acest motiv, din nou, vă cerem să nu dați curs gândurilor negative, disperării și desnădejdiei, dacă vreți să vă continuați ascensiunea către și mai multă lumină. Cineva care urmărește mesajele mele transmise de mama, a scris că frica este tot atât de greu de oprit precum te-ai hotărî să comanzi sângelui să nu mai circule prin corp. Eu îi propun : hai sa transformăm asta în: „Lasați gandurile pozitive să curgă la fel de natural precum sângele prin corp!”

Gândurile preced emoțiile, cu o frântură minusculă de timp care nu poate fi recunoscută, ceea ce dă impresia că gândul legat de o anume situație s-ar produce simultan cu emoțiile. Atunci când percepeți o situație ca fiind înspăimântătoare, instantaneu acel gând conduce la o reacție naturală –
sentimentul de frică. Pe masura ce gândul ezită, preocupat de posibilele rezultate ale situației respective, sentimentul de frică devine din ce în ce mai puternic.

Legea Universala a Atracției, care nu poate face diferența între ceea ce
vreți – ceva de natură pozitivă – și ceea ce nu vreți – ceva negativ - acționează în același fel, aducând în realitatea voastră acel lucru sau eveniment asupra căruia vă concentrați. Când atenția este centrată asupra aspectului terifiant al unei situații – să spunem, lipsa banilor, care reprezinta preocuparea multora – universul nu poate furniza decât sițuatii care să continue aceasta lipsă, fără a face deosebirea între abundența banilor și lipsa acestora.
Voi aveți puterea de a vă schimba gândurile! Dacă gândiți: Am bani pentru tot ce imi trebuie și pentru aceasta sunt recunoscător, veți declanșa fluxul energetic universal, care va face ca asta să se și întâmple în realitatea voastră.

Frica apare și în legătură cu situații asupra cărora nu puteți deține controlul - cum ar fi efectele pe termen lung, asupra corpului, ale radiațiilor nucleare, ale deveresărilor chimice în atmosferă, ale vaccinurilor și ale uraniului sărăcit. În mesajele noastre anterioare, am declarat că nu trebuie să vă faceți griji în legatură cu toate acestea, pentru că efectele lor nocive, care există numai pe nivele vibraționale joase, vor fi eradicate împreună cu tot ce este legat de vibrațiile joase, odată cu creșterea frecvenței de vibrație din cea de a 4-a densitate. Toate persoanele care insoțesc Pământul în cea de-a patra densitate vor fi vindecate de efectele acelor toxine, precum si de orice alte boli sau infirmități s-ar putea să mai aibă.


Ne-am mai referit și la alte situații sau condiții, precum recoltele doar anuale, poluarea de toate felurile, alimentele modificate genetic, tehnologii distructive, legi care vă limitează libertatea, corupția corporatistă etc, toate avînd la bază strădania forțelor întunecate de a ține lumea sub control. Acestea, și multe altele, nu se vor mai regăsi în dimensiunea a 4-a.
Eforturile noastre susținute de a îndepărta frica includ și numeroasele noastre asigurări că nu va exista niciun razboi nuclear, nicio reluare a evenimentelor din 11/9, nicio epidemie globală (pandemie), nicio ciocnire a planetei cu vreun corp ceresc. Nu dați crezare previziunilor sumbre legate de schimbări catastrofale în echilibrul dintre uscat și oceanul planetar, care ar face planeta de nelocuit. Păstrați echilibrul, calmul și încrederea care sunt condiții obligatorii pentru asigurarea înaintării voastre spre densitățile superioare, cea mai mare piedică în această înaintare reprezentând-o frica.
In iubirea noastră pentru toate sufletele de pe Pămânat – și pentru entitatea Gaia, sufletul Pământului, vă asigurăm că stadiul actual al transformărilor este încurajator.
Suzanne
Nu putem însă, sub nicio formă, să încălcăm liberul arbitru al nimănui, de a gândi și a simți după cum alege – nu putem și nici nu vrem așa ceva. Putem totuși să atragem hotărât atenția tuturor să nu se lase pradă fricii în nicio situație prezentă sau viitoare, indiferent cât se va părea că nu mai există cale de salvare. Pe lângă puterea pe care o are de a întârzia evoluția sufletului și de a crea situații personale dramatice, frica este un sentiment dureros. Este mult mai indicat, mai valoros, mai sensibil si mai plin de bucurie, să traiești fără frică!

Dorim cu ardoare ca niciunul dintre voi să nu cadă pradă fricii, mai cu seamă dacă avem în vedere evenimentele care urmează. Printre acestea, nu puține vor fi și revelațiile.                                                 Suntem realiști și știm că reacția voastră în fața evenimentelor nu va fi exact așa cum dorim. Chiar și Lucrătorii întru Lumină, care așteaptă cu bucurie venirea Epocii de Aur, vor încerca din când în când sentimente de frică, în anumite situații concrete, prin care vor trece sau la care vor asista. Ei vor găsi însă puterea de a depăși aceste momente, în timp ce aceia care nu sunt angajați în ascensiune, care sunt nehotărâți și neîncrezători în proces, sunt predispuși în cea mai mare măsură gândurilor cele mai sumbre, disperării și desnădejdiei. Sentimentul de frică, chiar de panică, îi va domina și asta îi va scoate din minți, îi va teroriza și cu greu vor putea să-și recapete echilibrul.

Râmânând statornic în Lumină, veți ține frica la distanță și, prin aceasta, veți transmite și altora încredere și îmbărbătare. Numai energia voastră poate calma anxietățile celorlalți, legate de ceea urmează să apară. Încercați să le fiți de ajutor celor înfricoșați, vorbiți-le despre faptul că tot ceea ce se întâmplă este spre binele umanității și că evenimentele prin care trec sunt ținute sub control de Dumnezeu, cu ajutorul fraților voștri din univers precum și cu contribuția oamenilor evoluați. Spuneți-le că nu sunteți singuri, abandonați stihiilor naturii și amintiți-le că, de fapt, nu există moarte.

Acum, este momentul să răspundeți la întrebarea :”
Cum putem ști dacă înaintăm împreună cu Pământul?” Intuitiv, știți raspunsul. Oricum, dacă aveți îndoieli din cauza necomunicării cu ființa voastră lăuntrică, încercați să vă evaluați cu sinceritate. Inventariați-vă calitățile și defectele în modul cel mai onest. Atitudini și comportamente de genul geloziei, lăcomiei, lipsei de onestitate, aroganței, resentimentelor, amărăciunii, furiei, apatiei și egoismului, toate astea emit vibrații joase, care vă mențin ancorați în densitatea a treia. Dacă recunoașteți în voi o tendință către oricare dintre acestea, acționați cât mai repede pentru a le abandona, și asta vă va crește frecvența de vibrație. Propuneți-vă să aveți ființa calată pe frecvențe superioare precum: generozitate, ajutorare,  iertare, smerenie, adevăr, sinceritate, răbdare, compasiune, recunoștință. S-ar putea să vi se pară mai complicat decât este în realitate, așa că vă spunem că, atunci cand i-a fost pusă lui Dumnezeu întrebarea în legătură cu evoluția împreună cu Pământul, El a răspuns: „Este la fel de ușor ca a fi BUN.”

Dacă vă căutați răspunsurile înlăuntru și le urmați –
ascultandu-vă intuiția – veți avansa pe calea evoluției sufletului și, făcând astfel, separați grâul de neghină în tot ceea ce faceți. Pregătirea înălțării include dezbărarea de meschinărie, de interesele mărunte și de superficialitatea celei de-a treia densități și aderarea la valorile spirituale adecvate vieții în a patra densitate.

Mai există și un alt aspect al înaintării în tandem cu planeta: nu toate sufletele aleg să treacă în 4D păstrându-și corpul fizic. Mulți, care își încheie experiența celei de-a treia densități, vor să părăsească planeta înainte de intrarea acesteia in Epoca de Aur, astfel încât să poată observa acest moment din Nirvana, pe „ecran panoramic”, cum ați spune voi.


IUBIRE si PACE
Matei și Suzanne

SURSA: www.matthewbook.com

(C.M.)

sâmbătă, 11 februarie 2012

SaLuSa, 6 feb.2012.

(6 feb.2012, prin Mike Quinsey) 

Ca răspuns la o întrebare care s-a pus, vom spune că ținem cont desigur de ceea ce face Arhang. Mihail; și noi am urmărit evenimentele asociate călătoriei pe Neptun.
Ceea ce trebuie totuși să subliniem este că avem propriile noastre responsabilități, și nu am interfera niciodată cu misiunea altuia. Dragilor, nimeni nu își va permite să vă nege experiențele, sau să le diminuieze importanța. Evoluția voastră depinde de experiențele voastre, nu de ale altora.
Pe acest subiect, vă rugăm să vă amintiți că Federația Galactică a informat cu claritate că, în timp, vor fi admise multe călătorii în scop “turistic”, la bordul navelor noastre spațiale. Ca urmare,  nu este cazul să vă grăbiți pentru a fi printre primii beneficiari ai acestui tip de călătorie.
Unele dintre Navele noastre Mamă sunt asemenea unor orașe enorme, și nu vor avea nici o problemă în a face față unui numar mare de vizitatori. Programul nostru, în ceea ce privește contactul cu voi, cuprinde și aspecul călătoriilor de agrement efectuate de pământeni pe aceste nave, motivat și de necesitatea ca temerile voastre să dispară și să se nască sentimente de prietenie și fraternitate între noi.

Cum am mai spus, una dintre păreocupările și sarcinile noastre este cea legată de transferul de tehnologii către civilizația Pământului pentru a vă ajuta să acoperiți repede golul de cunoaștere creat în timp.  Secolul 21 rezolva definitiv această diferență.
Multe se petrec pe Pământ chiar acum, și voi veți realiza că puțin a mai rămas până cănd își vor face aparția schimbările la care vă așteptați.

În ceea ce privește declanșarea unui război la scară globală, repetăm că, deși va mai fi “războiul rece”, cel “cald” nu va fi permis. Aceasta vă îndreptățește să nu dați curs sentimentelor de frică pe producerea cărora mizează întunecații.
Deși situația financiară este încă dificilă, succesul nu va întârzia prea mult să apară, el relevând noi abordări în tehnica și procedurile bancare. Soluționarea va fi una de foarte lungă durată, foarte stabilă și de mare succes.

Orice s-ar spune, Pământul nu te lasă să te plictisești. Noi îl considerăm un loc minunat și adecvat pentru tot felul de experiențe interesante, chiar captivante, un loc în care poți evolua foarte repede, dacă urmărești cu stăruință acest aspect.

Pământul poate fi un paradis, fără egal în univers, un loc al făgăduinței și împlinirilor. Voi cunoașteți că Pământul a fost cânva Grădina Domnului, Edenul, dar a decăzut pe măsură ce vibrațiile au scăzut, din cauza lăcomiei ființei umane care s-a îndepărtat tot mai mult de Lumină. Lăcomia, lipsa de scrupule, izolarea, interesele egoiste au proliferat pe planetă din cauza unor judecăți greșite născute din frică.
Acum voi vă treziți la realitate și înțelegeți că această bijuterie a universului, care poate fi Pământul, poate și trebuie să-și reia strălucirea de altădată. Intr-adevar, este responsabilitatea voastră de a-l readuce în starea de deplină curățenie, ca parte a pregatirii Ascensiunii.

In vremuri atât de zbuiciumate, precum cele în care vă găsiți acum, voi trebuie să vă păstrați gândirea rece și să nu uitați niciodată motivele pentru care ați venit pe Pământ în aceste vremuri.
Ați ales să vă treziți la adevăratul vostru sine ca Ființă de Lumină ce sunteți, și să vă ridicați nivelul conștiinței pentru a putea ascensiona imediat ce oportunitatea apare.
Ceea ce contează acum este să subordonați întreaga voastră activitate și gândire unicului comandament important: ASCENSIUNEA.
Mare păcat ar fi să ratați această șansă sau s-o amânați din diferite motive. Fiți fermi în hotărârea voastră de a nu pierde acest tren, altfel, va trebui să treacă multă, multă vreme ca următorul să apară.

Voi nu puteți ști pe deplin ce se petrece în spatele scenei, dar, vă asigurăm, este o intensă activitate. Noi urmarim ce se petrece în lumea voastră și avem un tablou complet al evenimentelor și tendințelor în desfășurarea viitoare. Poziția noastră ne permite să cuprindem cu vederea întregul tablou al evenimentelor și aceasta ne face foarte utili pentru Aliații noștri Pământeni.

În ceea ce privește tehnologia și echipamentele care vă sunt necesare pentru a descuraja și înfrânge forțele întunericului, vă putem spune că situația s-a îmbunătățit total în favoarea voastră (evident, și a noastră), astfel că doar motive de nehotărâre din partea aliaților mai pot întârzia procesul de lichidare a foțelor întunecate de pe planeta voastră.
Trebuie să spunem ca întunecații utilizează mult activitățile de spionaj și șantaj. Noi dispunem însă de echipamente superinteligente care pot colabora între ele în mod eficient, fără intervenția celor care le-au creat.
Această înaltă tehnică va fi suficientă pentru aflarea și dejucarea planurilor celor întunecați.
Cei care ne vor vizita navele se vor convinge cât de avansată este tehnica noastră de calcul. Până atunci însă, mulți dintre voi ne vizitează chiar acum, folosind-și doar corpul spiritual, în timp ce corpul fizic se odihnește pe Pământ. Asta va face ca, pentru unii, ceea ce vor vizita în viitorul apropiat să li se pară cumva cunoscut, un déjà vu, căci, cu adevărat, ei mai fuseseră pe acolo.

Dragilor, ieșiți din gogoașa ce vă ascunde de adevaratul vostru Sine, Ființa de Lumină care sunteți și veți fi întotdeauna.
Acum este momentul să vă revendicați drepturile voastre divine și suveranitatea; pentru aceasta, vi se oferă tot ajutorul. Voi sunteți Ființe cu o putere colosală și dacă veți deveni capabili s-o accesați, veți putea ascensiona și deveni creatorii care ați fost înainte de a cădea în dimensiunea inferioară.
Chiar și acum voi creați, însă aceasta durează mult mai mult până la manifestare, ceea ce face ca în multe cazuri să nu mai puteți face corelarea. Dacă veți exersa în acest sens, și vă veți concentra asupra unui aspect pe care-l doriți în realitatea voastră, veți reuși să vă perfecționați de pe acum această abilitate.                                   
În sfârșit, mai dorim să amintim și de legea Atracției, a cărei aplicabilitate nu ar fi rău să o urmăriți. Știți că ceea ce se aseamănă se adună, acesta fiind principiul pe care-l aplicați instinctiv atunci când vă creați cercul de părieteni, de dușmani sau de interese. Tot din această categorie mai fac parte și sincronicitățile, coincidențele fericite care apar exact atunci când aveați nevoie mai multă de ele.
Legea Atracției nu face discriminări între ceea ce este bun sau rău, ea doar se aplică, așa că aveți grijă ce gîndiți și ce faceți căci este foarte posibil să atrageți evenimente neplăcute chiar dacă nu lea-ți dorit. Faptul că vă concentrați asupra lor, fie și cu dorința ca ele să vă ocolească, să nu se producă, este o punte pe care o aruncați spre ele, facilitându-le posibilitea de a ajunge la voi. (Nota C.M.: un gând persistent, vizând un eveniment dorit sau nedorit, este un fir energetic care ne leagă de acel eveniment. Astfel, binele sau răul este ghidat spre cel obsedat chiar prin energia acelui gând). Toate experiențele voastre pornesc de la gând. Dacă gândul persistă și se adâncește, acțiunea de a-l materializa este aproape. (Nota C.M.: Gândurile sunt entități vii care, odată lansate, își încep propria existență. Gândurile nu pot fi anulate dar acțiunea lor asupra noastră poate fi contracarată prin emiterea altor gânduri de factură contrară) 

Sunt SaLuSa de pe Sirius și voi fi încântată să vă ajut la îndeplinirea dorințelor și gândurilor voastre luminoase.
Fiți siguri că acțiunile noastre sunt însoțite de o mare iubire pentru voi.

SaLuSa.
SURSA: http://galacticchannelings.com
(C.M.)

joi, 9 februarie 2012

MESAJ DE LA ENTITATEA CHRIS din FEDERAȚIA GALACTICĂ


Greg Giles
(26.01.2012, channeled by Greg Giles)

Dragilor, 
Voi sunteți cei care mereu ați făcut regulile care vă guvernează existența.

Acum, lucrând cu energia tuturor la unison, redescoperiți puterile pe care mereu le-ați avut. Revendicați-vă puterile de co-creatori și sculptați-vă noua voastră lume în orice mod considerați a fi potrivit. Este dreptul vostru să existați în lumea pe care o alegeți. Nimeni nu are dreptul de a vă dicta reguli, legi, reglementări; toate sunt obiectul creației voastre.

Voi ați clădit zidurile care acum vă blochează, ținându-vă prizonierii propriilor voastre alegeri. Zidurile acestea le-ați ridicat cu propria voastră muncă, propria voastră sudoare și tot vouă vă revine sarcina de a le dărâma.

Noi, Federația Galactică, suntem aici pentru a vă ajuta la înlaturarea și alungarea "directorului închisorii" și a "gardienilor", dar voi sunteți cei care trebuie să dați acest ordin. 
Asistența noastră actuală în lumea voastră crează oarecare confuzie și derută unora dintre voi. Prezența noastră acolo este considerată, în mod eronat, ca absolvindu-vă de ceea ce vă revine vouă să faceți. Noi vă spunem cum ar trebui făcut, dacă ne cereți părerea, vă punem la dispoziție și tehnica necesară, dacă voi nu o aveți, dar lucrarea de demolare și curățare rămâne în sarcina voastră. Aceasta este regula, aceasta este Înalta Directivă: cu mâinile și mintea voastră ați ridicat zidurile închisorii, tot cu mâinile și mintea voastră trebuie să le desființați, pentru a vă elibera.

Noi ne aflam aici ca urmare a Decretului Creatorului și trebuie să ne supunem prevederilor lui directoare. Reprezentația voi o dați după un scenariu pe care vi l-ați scris singuri. Repet, noi suntem aici pentru a ne asigura că tot ceea ce este prevăzut veți realiza prin alegerile pe care le faceți. Răsplata va fi pe măsura strădaniilor voastre, nimic mai mult, nimic mai puțin.

Prin toată existența voastră v-ați creat propria realitate. Voi ați ales experiențele pe care le-ați considerat necesare pentru evoluția voastră și această lege va rămâne imuabilă pentru vecie. De ce credeți că aveți acum nevoie să experimentați pentru a vă asigura creșterea și maturizarea în calitatea voastră de ființe co-creatoare? Simtiți că a sosit momentul de a vă revendica puterile care vi s-au dat încă de la plecare? Atunci, așa să fie!

Concentrați-vă asupra puterii voastre de creație și testați-vă abilitățile, pe masură ce înaintați. 
Dacă ați putea înțelege pe deplin ce vi se întâmplă, ați fi uimiți de viteza cu care înaintați. Ați putea fi surprinși de puterea pe care o aveți. 
Găsiți-vă timp pentru a vă concentra voința asupra unor obiective, unor dorințe, și veți constata că ele se înfăptuiesc, apar în realitatea voastră existențială. 
Doar de voința și puterea voastră de concentrare aveți nevoie pentru a vă elibera din propria voastră închisoare.

Fiecare dintre noi se recunoaște și poate fi recunoscut prin amprenta sa energetică, inconfundabilă și imposibil de reprodus. În întregul univers amprenta vibrațională a fiecăruia dintre noi este unică. Ea este semnătura și sigilul nostru. 
Noi suntem capabili să citim semnătura frecvenței celuilalt, ea fiind vibrația emanată din esența celuilalt (Nota C.M.: principiul diapazonului) și suntem capabili să facem o identificare instantanee, bazându-ne doar pe această informație. 
Ființele din toate universurile posedă această capabilitate pe care și voi o veți avea în viitorul foarte apropiat. De fapt, multe alte atribute veți căpăta odată cu ascensiunea într-o dimensiune superioară. 
Astăzi, fiecare pământean poate identifica ființele după fizionomie, voce, eventual, după miros. Aceste metode de identificare au posibilități limitate dar sunt singurele care se puteau aplica în lumea voastră 3D. Curând, capacitățile voastre de identificare și recunoaștere vor fi îmbunatățite extraordinar de mult, aceasta fiind doar una dintre abilitățile pe care le veți avea.

Noi am încercat să comunicăm direct cu un numar de ființe umane dar am constat că ele nu recepționează chemările noastre, astfel că ne este imposibil să stabilim un contact. Totuși, voi puteți îmbunătăți capacitatea de percepție dacă veți exersa tehnica de ascultare a vocii voastre interioare, mai ales în timpul somnului, înainte de culcare propunându-vă să vă amintiți ceea ce ați visat. 
Perioada cât trupul vostru se odihnește este foarte favorabilă ca noi să interacționăm. Până atunci, noi vom continua să vă transmitem mesaje prin ființele cunoscute de voi ca channeleri, adică oameni cu sensibilități de recepție deosebite, mulți dintre ei fiind vechi colaboratori de-ai noștri.

Mesaj Personal pentru Greg, de la Cris din Federatia Galactică.
După ce am primit mesajul de astăzi, am fost supus la o nouă “reglare de frecvență” de la Federația Galactică (Nota C.M.: cred că se referă la relocarea altei frecvețe de comunicare între cei doi) Aceasta s-a manifestat printr-o adevărată explozie de energie de parcă trupul meu era supus unei tensiuni de mii de volți, pe care o percepeam ca pe o explozie incredibilă de fericire și bunădispoziție. Asemenea energii sunt adesea însoțite de un sunet sau o gamă de sunete extrem de plăcute  asemănătoare sunetului Transportorului (,,Beam me up Scotty,,) din serialul vostru Star Trek. Am sesizat numeroase asemenea reglaje și în anii trecuți dar, în timp, frecvența de emisie/recepție a crescut mult în ultima perioadă. De fiecare dată, am fost informat și mi s-au dat explicații asupra acestor reglaje doar că, de data aceasta, mi s-au transmis foarte repede, de la centrala Federației Galactice. Dacă tu consideri ca fiind de interes, eu pot să-ți transmit conținutul acestei informări (Nota C.M.: existența unor Centrale de Comunicație Galactice a fost menționată și de către Adrian Dvir, în cartea ”CLINICA EXTRETEREȘTRILOR” din care am publicat mai multe extrase, pe acest blog).

Agent Greg Giles, ai experimentat o transformare a corpului tau dimensional. Aceasta transformare este importantă și te califică pentru a putea să lucrezi cu noi la bordul navei noastre, dacă dorești, deoarece, pentru moment, nava noastră operează în principal în banda de frecvențî a celei de a cincea dimensiuni. Corpul tau se adaptează la aceste schimbări foarte bine și în curând tu vei fi capabil să traversezi dimensiunile cu ușurință și la voință. 
Te rugăm să fi conștient că vei avea parte de mai multe astfel de reglaje în zilele care vor urma. Oferă-ți timp suficient pentru odihnă, pentru a permite trupului tău refacerea și vindecarea rapidă. Totul merge bine și noi vedem că faci progrese rapide.

Noi vom fi în curând din nou în contact cu tine. Până atunci, continuă munca minunată pe care o faci în ceea ce priveste channeling-ul tau. 
Mulți membri ai echipajului nostru doresc să vorbească cu tine, pentru a împărtăși mesaje de lumină cu cei care doresc să învețe despre ei și despre lumea din jurul lor. 
Te rugam să le satisfaci curiozitatea, deoarece multe pot fi învățate prin această cooperare. Până vom vorbi din nou, salutări! Eu sunt Chris din Federatia Galactica.

Sursa: ascensionearth2012.blogspot.com

(C.M.)
                            

miercuri, 8 februarie 2012

De la Maeștrii Ascensionați.


24 ian.2012 2012, prin Sheldan Nidle

Dratzo ! Vă transmitem încă un mesaj!
Sheldan Nidle
In ultimele 2 săptămâni, am observat dificultățile prin care au trecut cei care au îngenunchiat de mult în fața cabalei întunecate, atunci când li s-a cerut să acționeze într-un nou mod.
Aliații noștri Pământeni doresc cu tărie să aducă această lume într-o nouă realitate, și totuși ei continuă să caute un fel de redresare adecvată pentru foștii lor maeștrii.
Suntem cu adevărat uimiți de această întorsătură în desfășurarea evenimentelor. Bărbații și femeile acestei cabale necruțătoare au adus lumea voastră în pragul ruinei, dar persistă pe acest curs al dezastrului; de aceea singura măsură pe care o putem lua este să-i înlăturăm fără menajamente. Le reamintim aliaților noștri pământeni de durerea imensă și suferința îndurată de lumea voastră în fiecare zi, și că este timpul să îndepărtăm acești oameni puși pe rele pentru a putea crea o lume mai bună pentru toți. Din păcate, aceste apeluri pentru o viziune mai înaltă par să ajungă la urechile surde ale grupurilor de interese.
Societățile sacre și secrete de pe Pământ nu împărtășesc această viziune tolerantă: pentru ele, întunericul este o monstruozitate a existenței umane și doresc să-i imobilizeze în mod legal pe acești făcători de rele, cât mai curând posibil. Cu acest grup mai intransigent noi putem lucra mai ușor și ne bicurăm de o mai mare înțelegere.
Cum acest grup se ocupă cu noile aranjamente financiare, am cerut acestor societăți sacre și secrete să ia atitudine pentru formarea noilor guverne interimare.
Maeștrii Ascensionați sunt de acord cu programul lor și le-am cerut să definitiverze aceste planuri cît mai urgent posibil, pentru a putea trece la desființarea cabalei întunecate, înainte ca forțele întunericului să mai pună în aplicare alte acțiuni distructive.

Trebuie să spunem că suntem derutati de reticența Aliaților Pământeni deși ei sunt pe deplin conștienți de criminalitatea intolerabilă practicată îndelung de guvernele aservite întunecaților.
Anumite componente politice ale unor națiuni sunt atât de corupte încât uneltesc împotriva propriilor cetățeni pe care-i instiga la acte ce vor genera haos. Se observă o deturnare a manifestărilor de nemulțumire, justificate în multe situații, pentru ca indivizi sau grupuri politice să acceadă la putere, pentru a profita cât mai mult de situațiile neclare (Nota C.M.: asemenea pescuitori în ape tulburi și intriganți sunt exponenții partidelor PSD, PNL și PC precum și ai așa-zisului Partid al Poporului).
Primii pași pe care intenționăm să-i facem în aplicarea programului de curățare și însănătoșire a climatului de pe Pământ este stoparea acțiunilor de distrugere a vieții inteligente pe care le-au practicat dintotdeauna forțele întunericului. 
 
Formele de guvernare actuale nu cuprind ființele cele mai oneste și cu conștiința cea mai înaltă din societatea umană. Cei care vă conduc nu au niciun interes în a vă ridica standardul de viață, căci bunurile societății sunt împărțite între capii partidelor politice, membrilor parlamentelor și guvernanților. La popor mai ajunge ceea ce a scăpat printre degetele celor care împart bogațiile țărilor. Corupția este comportamentul cel mai des întâlnit la oamenii politici actuali. Prin supușii lor plătiți și răspândiți în mijloacele de informare, ei abat atenția popoarelor de la problemele esențiale, formând adevărate perdele de fum, la adăpostul cărora ei își continuă nestingheriți acțiunile de jefuire a bogățiilor și spolierea maselor. Aveți într-o proporție covârșitoare o mass-medie aservită celor corupți și întreținută din munca lucrătorilor cinstiți.
In societățile civilizațiilor superioare, ocuparea unui post în guvern sau a oricărei funcții de decizie este o onoare specială conferită numai pentru că cel ales dovedește într-adevar responsabilitate și devotament în treburile cetății sau ale țării. Deocamdată, modelele de conducere a societății voastre vor mai funcționa pentru o perioadă, dar ele vor fi înlocuite cu unele noi, mult mai eficiente, în care se urmărește și se realizează o mai directă legătură între factorii de decizie și populație.
În societățile galactice, guvernarea este realizată prin mijloace colective cu informarea și participarea directă a tuturor cetățenilor națiunii.
In prezent, vouă vă lipsesc tehnologiile adecvate pentru a putea înființa un model asemănător de guvernare. 
Noi intenționăm să vă ajutăm să dezvoltați această tehnologie interactivă complexă și să vă arătăm cum să optimizați folosirea ei. Desigur, acest lucru nu se va putea face decât după contactul cu lumea voastră, recunoscut în ambele sensuri, și oficial, după care noi am putea începe o serie de emisiuni, explicand în detaliu tot ceea ce vi s-a ascuns până acum. 
Conceptul de guvernare care există la voi, se va schimba total în sensul că vocea fiecăruia va putea fi auzită și nimeni nu-și va permite să vorbească în numele altcuiva, dacă nu cumva i s-a atribuit în mod special această procură. Așa funcționează națiunile stelare.
Namaste ! Noi suntem Maeștrii Ascensionați !
In continuare, vom face o prezentare generală a ceea ce se întamplă.
Noi ne folosim societățile noastre sacre și secrete pentru a emite o serie de directive care pun la punct mijloacele prin care să vă prezinte noua realitate. 
Desființarea monopolului deținut de forțele întunericului asupra puterii și bogăției pe planeta voastră și controlul exercitat de aceste forțe asupra ființelor umane este preocuparea de bază a acestor societăți.
I-am informat pe întunecați că legiunile Luminii sunt ferm hotărâte să oprească ceea ce foștii lor stăpâni, Anunnaki, au pus la cale cu 13 milenii înainte. 
Autorizați printr-un număr de decrete și directive primite de la Înaltele Sfere Divine, colaboratorii noștri scot la suprafață corupția și fărădelegile domniei întunericului si pun la punct mijloace pentru eradicare acestor stări de lucruri. Ne referim în special la contribuția pe care o are civilizația subterană a Agarthei si celelalte, aflate  din Interiorul Pământului.
Suntem, în acest moment, gata să anunțăm victoria noastra finală!
Impreună, noi am ținut piept cu succes întunericului, chiar dacă această luptă a durat mai mult decît se anticipase inițial. 

Scopul nostru este să vă eliberăm din sclavie și să oferim libertate și prosperitate pentru toți. Acest lucru ne va ajuta să vă convingem de înalta valoare a Înțelepciunii Divine. Avem certitudinea că la efortul nostru se va adăuga și cel al umanității pământene, care înțelege din ce în ce mai clar importanța ascensionării în dimensiunea a 5-a a Mamei Pământ și a ființelor umane deschise acestui proces, care prevede și unificarea voastră cu cei din interiorul planetei. Ceea ce se va întâmpla nu peste mult timp vă va uimi și vă va face fericiți.

Ajutorul pe care vi l-am acordat în revenirea voastră la Lumină, a fost unul plin de satisfacții. Următorul pas va fi să vă facem cunoștință cu familia voastră extinsă prin univers (și nu numai), ceea ce se va întâmpla înainte ca voi să vă încheiați călătoria sacră programată la sfârșitul ciclului actual.
Agarthienii au privit și au așteptat cu răbdare și încredere momentul potrivit pentru a se arăta la suprafața planetei și pentru a vă pune la dispoziție cunoștințele lor în multe domenii. Dealtfel, mulți dintre voi vor fi invitați să pășească în lumea lor interioară, pentru a le cunoaște la fața locului habitatul pe care și l-au creat cu multe mii de ani în urmă. Vi se vor arăta lucruri în materialitatea fizică pe care voi le credeți imposibile și care vor justifica nașterea unei științe cu totul nouă. Veți cunoaște, în sfârșit, adevărata voastră istorie, mult diferită de ceea ce credeți acum.
Într-un fel, noi toți suntem extratereștri, nevoiți cândva să se adapteze unor condiții vitrege, pe care le oferea planeta Pământ, în acele vremuri de început.
În programul vostru actual suntem incluși și noi, ca ființe ale unor civilizații înalt tehnologizate și cu existență în dimensiuni superioare, angajați în edificarea unei societăți umane superioară din toate punctele de vedere, dar, mai cu seamă, din perspectivă spirituală.
A sosit timpul pentru ca ceva cu adevărat minunat să se manifeste pe planeta voastră!
Să știți, dragii noștri, că Resursele și Prosperitatea fără limite aflată în ceea ce voi numiți a fi Rai, vă vor aparține fără restricții.
Așa să fie! Selamat Gajun Selamat Ja! (Fiți Unul, fiți în fericire!)  

SURSA: http://galacticchannelings.com
(C.M.)