”Mă vindec de tot trecutul meu întunecat, de toate faptele și gândurile care m-au oprit să evoluez și care m-au îndepărtat de Lumină. Vreau să evoluez în iubire. Eu sunt iubire. Așa să fie!” (în sprijinul cititorului interesat)

Totalul afișărilor de pagină

miercuri, 30 martie 2011

ESTE DOAR CREAŢIA LUI DUMNEZEU SAU ŞI VOASTRĂ ?


(9 February 2011; channeler: Aruna Byers)  

St. Germain
Copiii lui Dumnezeu sunt lumina întregii galaxii. Ei îşi iau corpuri umane pentru a-şi exprima frumuseţea dar nu totdeauna reuşesc să-şi etaleze strălucirea în afară.
În acest moment, când se produc profunde schimbări ale naturii umane, există pe Pământ peste un milion de suflete evoluate, venite din alte lumi şi care şi-au luat un corp uman. Este uimitor faptul că toată această mulţime de suflete evoluate încarnate şi-au făcut adaptările necesare pentru a ascensiona în continuare.

În afara lor, sunt deja treziţi, sau pe cale de a se trezi, alte 19 milioane de suflete aflate în corp uman.
Cei care, cu toată sinceritatea, îşi pot răspunde afirmativ la toate întrebările de mai jos, pot considera că  fac parte dintre cei aflaţi în plin proces de ascensiune.
Asa dar:
1. Aveţi deschise larg uşile inimii voastre pentru acceptare?
2. Puteţi spune că în fiecare zi nu vă mai simţiţi ataşaţi de valorile materiale ale omenirii?
3. Puteţi accepta conceptul că toate greutăţile şi realizările, toate bucuriile şi necazurile cu care vă confruntaţi au aceeaşi sursă, şi sunt daruri menite să vă ajute?
4. Doriţi din tot sufletul să ascensionaţi în altă dimensiune?  
5. Consideraţi că fiecare fiinţă are dreptul să-şi aleagă calea, chiar dacă este diferită de a voastră?
6. Puteţi depăşi mental şi emoţional dramele care se întâmplă în lume?
7. Puteţi să vă interiorizaţi, desprinzându-vă de lumea exterioară?
8. Puteţi renunţa la lucrurile pe care le iubiţi?
9. Suteţi capabili să vă controlaţi gândurile, impunându-vă un anume mod de gândire, dacă este necesar?
10. Stările de stres vă contractă aura?
11. Aveţi permanent conştienţa că trupul vostru este doar un vehicul căruia fiinţa voastră divină îi dă comenzile necesare pentru ca voi să vă îndepliniţi obiectivele?
12. Ştiţi să vă impuneţi ca perturbările din viaţa altora să nu vă scoată din echilibru ?

Răspunsul afirmativ la aceste întrebări, vă califică pentru programul ascensional.

Aruna Byers
Nimic din ceea ce provoacă destabilizarea gândirii nu trebuie să se manifeste în fiinţa voastră.
Tot ceea ce se petrece pe planetă, indiferent de gravitatea manifestării, nu trebuie să vă scoată din echilibru.
Fiinţele care reuşesc aceasta sunt adevărate surse de lumină pentru ceilalţi, sunt farurile după care lumea se poate orienta în întuneric.

Eu Sunt Ceea ce Sunt!
Maestrul Ascensionat Saint Germain

luni, 28 martie 2011

Comunicare de la MATEI

(12 martie 2011; channeler Suzanne Ward)

1. Vă transmit salutări pline de iubire din partea mea şi a sufletelor aflate pe această navă spaţială.Aici este Matei.
Cutremurul din largul coastelor Japoniei, poziţionat strategic pentru a declanşa tsunami, nu a fost privocat de Mama Gaia. Cei care au produs acest cutremur trebuie căutaţi în rândul oamenilor de ştiinţă ai Illuminati. Familia noastră din spaţiu a reuşit să contracareaze în mare parte planurile distructive ale acestor forţe ale răului. Este adevărat că nu s-a putut obţine o anihilare completă a efectelor acestor cutremure devastatoare şi repetate, deoarece amploarea acestora şi efectele lor asupra oceanului au fost extrem de mari. Dacă cercetătorii cinstiţi ar studia mai cu atenţie acest şir lung al replicilor ar găsi că aici a fost împlicată o mână criminală.

2. În fapt, a fost o măsură disperată a membrilor de vârf ai „Iluminaţilor” care sunt conştienţi că imperiul lor economic s-a prăbuşit. Vă este cunoscut că urmare a trimiterii în ultimii ani a unor cantităţi imense de energie pozitivă, divină, negativitatea pe planetă a scăzut constant. Măsurile luate de forţele răului au vizat tocmai încercarea de a reface cât de cât din volumul pierdut al energiei negative, prin generarea unor catastrofe care să mărească şi să provoace haos, suferinţă, disperare şi ură, modalităţi cunoscute de obţinere a energiilor negative. Rezultatele, ca urmare a cestor acţiuni provocate de forţele potrivnice, nu au fost nici pe departe ceea ce şi-au dorit şi organizat forţele Illuminati care plănuiseră, nici mai mult nici mai puţin, decât să distrugă întreaga Japonie.
Utilizându-şi tehnologiile, civilizaţiile extraterestre au făcut ca distrugerile să fie limitate, incusiv zona afectată de radiaţiile nucleare. La redresarea rapidă a situaţiei, care putea deveni, la un moment dat, foarte periculoasă (dacă acele civilizaţii nu ar fi intervenit), a contribuit şi contribuie, într-un procent de loc neglijabil, şi acea parte a oamenilor de pe Pământ care au înţeles să ajute spiritual şi material poporul japonez. Ajutorul spiritual, care este cel mai important, constă în sentimentele de compasiune şi încurajare adresate celor afectaţi, prin diverse forme de comunicare dar, mai ales, prin meditaţii, consacrări şi binecuvântări.

3. S-a dovedit şi cu această ocazie că forţele răului sunt drastic diminuate, ca urmarea importantelor creşteri a conştinţei colective şi individuale a oamenilor, trendul ireversibil fiind de completă eliminare a forţelor negative de pe planetă. Dealtfel, aceste importante creşteri vibraţionale au făcut posibilă şi conştientizarea din ce în ce mai importantă a multor popoare trezite acum şi hotărâte să-şi alunge conducătorii necinstiţi şi asupritori.

4. După ce poporul libian îşi va recăpăta libertatea, vor urma alte popoare din Orientul Mijlociu, din Asia de Sud şi din Africa. Sub presiunea maselor, forţele politice vor ceda revendicărilor pentru instalarea unor guverne care să se îngrijească, cu adevărat, de bunăstarea naţiunilor lor.Dar ar fi o naivitate să se creadă că vechea gardă va ceda de bunăvoie puterea.

5. Ştim că pierderea unor fiinţe dragi, ca urmare a conflictelor dintre putere şi masele populare, este moment de tristeţe pentru cei rămaşi în viaţă. Doresc însă să vă asigur că toţi cei care-şi părăsesc corpul fizic, în conformitate cu programul cu care au venit pe Pământ sau ca urmare a modificării acelui program, ajung în Nirvana unde găsesc minunate condiţii de fericire personală, alături de fiinţele dragi din vieţile anterioare sau din ultimul lor sejur pe planetă. Lumea spiritelor în care ajung este una de pace şi armonie. Ei ajută în plan spiritual fiinţele dragi lăsate pe Pământ pentru ca acestea să depăşească mai uşor situaţia grea creată prin despărţirea de cel dispărut.

6. Cred că acesta este momentul potrivit pentru a răspunde la întrebarea unui cititor, legată de teama sufletului la despărţirea de trup. Trebuie înţeles că pentru suflet, părăsirea trupului înseamnă o adevărată eliberare. Sufletul ajunge, după cum cunoaşteţi, în Nirvana. Dacă despărţirea de trup s-a produs în condiţii dramatice, dacă a trăit clipe de teamă sau multă durere, sufletul ajuns în acest tărâm, este primit prin portaluri specializate unde este consiliat şi ajutat să treacă cu mai multă uşurinţă de amintirea acelor momente dramatice.
În prima fază, sufletul ajuns în Nirvana păstrează amintirile de pe Pământ, retrăindu-le cu aceleaşi emoţii (fie ele bucurii sau tristeţi) ca şi când ar fi încă în trup.

7. Mamă, te rog, să înserezi aici paragraful cuprins în cartea pe care ai publicat-o şi în care se vorbeşte despre procesul de vindecare a sufletului unui soldat care a murit pe câmpul de luptă. Acest exemplu este similar, ca trăire emoţională, cu al celor care au murit luaţi de valurile aduse de tsunami sau prinşi sub dărâmăturile caselor.
[Nota C.M.: Paragraful poate fi citit în cartea „Matei, vorbeşte-mi despre Rai…” scrisă de Suzanne Ward şi apărută la ed. For You în anul 2002]

8. Mulţumesc, mamă! Doresc să adaug că fiecare persoană care face tranziţia este întâmpinată spunându-i-se pe nume şi i se acordă îngrijirea individualizată, în funcţie de necesităţi. Cei care se adaptează repede la noile condiţii înţelegând că nu mai sunt pe Pământ, sunt primiţi de către sufletele celor din familie, prieteni, animale  cândva dragi lor, decedaţi anterior. Fiecare nou venit primeşte o locuinţă în conformitate cu dorinţele lui unde poate locui singur sau cu cei cu care doreşte.

9. Trebuie spus că în Nirvana sosesc nu numai sufletele celor „decedaţi” pe Pământ ci şi mulţi alţi vizitatori din alte lumi şi planete veniţi cu misiuni speciale, ori ca vizitatori sau pentru anumite tratamente, deoarece acest tărâm este cunoscut ca foarte potrivit şi specializat în recuperarea celor care, din diferite motive au fost traumatizaţi şi au nevoie de refacere.
Dar aici vin şi sufletele oamenilor aflaţi încă în corpul fizic; aceasta se întâmplă în timp ce trupul lor fizic doarme pe Pământ, la trezire nemaiamintindu-şi de călătoria făcută. Trebuie de asemenea menţionat că Nirvana este recunoscută în univers pentru deosebita ei frumuseţe, diversitate şi originala organizare.

10. Deşi nu am fost rezident prea mult timp în Nirvana, încă o consider casa mea. Între activităţile mele de aici, găsesc timp pentru a face câte o vizită mai lungă sau mai scurtă acolo. În zona de univers în care mă aflu, încerc să ajut la crearea unor alte Nirvane pentru aceste civilizaţii, care să semene cu Nirvana Pământului.

11. Cu câtva timp în urmă, noi şi alţi mesageri ai Luminii v-am alertat asupra vremurilor tumultoase care urmau să vină pe Pământ. Iată că acele vremuri au venit. Până de curând, Pământul se afla ancorat exclusiv şi profund în densitatea a 3-a, ceea ce făcea ca informaţia să ajungă greu şi destul de deformată la cunoştinţa fiinţelor umane. Acum, vă aflaţi mult mai aproape de cea de a 4-a dimensiune, ceea ce înseamnă că vălul dintre sistemul vostru planetar şi 4D s-a subţiat considerabil. Informaţiile ajung acum mai uşor şi mai nedeformate la umanitate ceea ce-i accelerează creşterea conştinţei şi îmbogăţirea percepţiilor.
Până la sfârşitul acestui an calendaristic, şi mult mai accelerat în următorul, câmpul energetic al planetei se va îmbunătăţii constant astfel că la sfârşitul acestei scurte perioade care a mai rămas, întreaga negativitate va dispărea de pe planetă.

12. Din cauza vitezei foarte mari cu care se derulează evenimentele, este greu de precizat dacă nu cumva va avea loc o devansare a schimbărilor preconizate pentru sfârşitul anului 2012.
Reiterăm promisiunea că fraţii şi surorile voastre din cosmos sunt foarte aproape de momentul întâlnirii cu voi. Ei sunt nerăbdători ca această întâlnire îndelung aşteptată să se realizeze, totul depinzând de evoluţia şi nivelul de pregătire al pământenilor, pentru ca evenimentul să se producă în deplină siguranţă şi fără incidente. Până atunci ei veghează ca pe Pământ să nu se producă evenimente extrem de grave care să poată stopa evoluţia civilizaţiei umane spre dimensiuni superioare.

13. Pe parcursul acestor stadii finale ale călătoriei Pământului la densitatea a patra, rămâneţi fermi în lumină. Ultimele obstacole care au blocat înaintarea sistemului planetar sunt acum înlăturate. Pe măsură ce conştinţa creşte, tot mai mulţi înţeleg adevărurile divine şi rostul lor, ca fiinţe umane,  pe planetă, în această perioadă.

14. Aşa cum am spus şi în mesajele anterioare, mulţi vor alege în această scurtă perioadă care a mai rămas, să părăsească această viaţă, mai degrabă decât să accepte lumina care le-ar permite supravieţuirea fizică. Dar sunt, de asemenea, şi mulţi cei care-şi vor părăsi corpul fizic în conformitate cu progarmul lor din viaţa actuală. Din cauza dimensiunii inferioare în care mai există planeta, foarte puţini vor fi conştienţi de prevederile acestui program sau care sunt alegerile la nivel de suflet, în ceea ce priveşte modul în care îşi vor continua existenţa. Cu siguranţă însă că programul fiecărui suflet a fost astfel întocmit încât să reprezinte soluţia optimă evoluţiei acelui suflet.

15. Aşa cum s-a spus de multe ori, totul în univers se desfăşoară în aşa fel încât pe Pământ să se „aleagă grâul de neghină”. Este bine ca fiecare dintre voi să poată discerne în prezent care sunt acţiunile şi gândurile utile evoluţiei fiecărui suflet, pentru a mai „prinde un bilet la cursa care aşteaptă să plece”. Străduiţi-vă să faceţi acele alegeri care corespund cel mai mine evoluţiei fiinţei voastre. Depărtaţi-vă de programele care aţâţă la ură, la masacrarea animalelor, la viaţă destrăbălată, la divertismentul de prost gust. Folosiţi-vă timpul cu înţelepciune, numai pentru accelerarea evoluţiei voastre spirituale. Ajutaţi-i pe alţii care au nevoie şi o doresc, dar în aşa fel încât să nu vă încetinească propria voastră înaintare.

16-17. Apelurilor care vi se fac pentru a mari cantitatea de produse cumpărate şi consumate, pentru a revigora economia, răspundeţi-le doar în conformitate cu necesităţile familiei voastre. Conştinţa colectivă se îndepărtează tot mai mult de sloganul îmbogăţirii personale de dragul punerii în mişcare a unor rotiţe economice blocate din alte cauze.

18. Cu câteva luni în urmă Hatonn a vorbit despre puternica opoziţie faţă de acţiunile preşedintelui Obama şi a cerut ca oamenii conştienţi să-l susţină prin meditaţii, rugăciuni, consacrări şi benecuvântări, pentru el şi familia lui. Cu toate acestea, mama mea este asaltată cu întrebări legate de unele sau altele dintre acţiunile preşedintelui, mai cu seamă de cei care au moştenit ideea că SUA trebuie să împartă dreptatea în lume şi că modelul de democraţie american este cel mai avansat. Obama va fi capabil să orienteze administraţia sa către acele reforme naţionale şi mondiale care să asigure pacea în lume.

19. Între timp, în această ţară, cetăţenii şi oficialii aleşi sunt în contradicţie cu privire la direcţiile care ar trebui alese în dezvoltarea viitoare a ţării. De fapt, frământările pe această temă există şi se afirmă tot mai puternic în majoritatea ţărilor unde sunt necesare schimbări.

20. Ca o linie generală de urmat ar fi ca fiecare să lase ca binele şi răul să fie selectate de forul lor interior, de inima şi sufletul lor căci ele nu greşesc niciodată alegerile. În situaţiile în care aveţi de ales o soluţie, o atitudine, lăsaţi mintea deoparte şi întrebaţi-vă inima.

21. Adevărul se alege mai uşor când se apelează la inimă şi mai greu când se cere intelectului să o facă. Dacă raţionametului vostru i se opune inima, este semn că sunteţi pe cale să nu alegeţi soluţia cea mai bună.

22. Creşterea frecvenţei voastre de vibraţie şi a planetei vă va face să aveţi mai mult discernământ în orice situaţie iar intuiţia va cunoaşte o importantă creştere. Pentru a ajuta acest proces este bine ca aceia dintre voi care o pot face, să consume soluţii conţinând aur monoatomic care sporeşte claritatea.

23. Un indiciu că nivelul vostru de conştinţă este la cote ridicate îl aveţi atunci când nu mai acordaţi prea multă atenţie problemelor lumeşti şi sunteţi preocupaţi mai cu seamă de probleme de spiritualitate, chiar dacă la unele dintre ele nu aveţi răspunsuri. Pentru negăsirea soluţiilor nu vă faceţi griji deoarece atunci când veţi avea nevoie stringentă de ele, le veţi afla.

25. În ceea ce priveşte bolile mentale şi emoţionale, cauza poate fi într-adevăr o încărcătură karmică, dar nu este neapărat adevărat acest fapt dacă în viaţa indivizilor afectaţi a intervenit consumul de produse conţinând toxine, droguri, efecte ale poluării etc. Şi da, acele tipuri de boli, ca şi toate celelalte boli, vor fi treptat eradicate pe Pământ după ce frecvenţa de vibraţie va creşte la nivelul dimensiunii a 4-a.

28. Daca oamenii nu ar interfera cu Mama Natură, în orice domeniu în care se produce o lezare a cadrului natural, totul în lumea voastră ar fi în armonie şi echilibru, aşa cum a fost odata, la începuturile civilizaţiei umane.
Planeta se îndreaptă acum cu paşi mari spre refacerea acelei situaţii fericite.

29. Mi se cere să răspund ce ar trebui să facă lumea pentru ca nepoţii voştri să ascensioneze. Dragii mei, încercaţi cât mai des să generaţi lumină, să vă creşteţi frecvenţa de vibraţie, a voastră şi a planetei.
Pentru aceasta, puteţi, de exemplu, să vizualizaţi cum Pământul este îmbrăcat într-o lumină alb-aurie, ca soarele la amiază, şi cum această lumină pătrunde în fiinţa celor dragi vouă (copii, nepoţi, etc). Creaţi-le condiţiile necesare să crească frumos, departe de proastele obiceiuri, de droguri, fumat, alcool, destrăbălare. Lăsaţi copiii să facă sport şi plimbări în aer liber, să privească şi să admire frumuseţea naturii.

30. Vorbiţi-le despre probleme de spiritualitate, despre corectitudine şi iubire etc. Fiţi buni şi blânzi cu ei şi învăţaţi-i să iubească toate formele de viaţă lăsate de Dumnezeu, căci ele au rostul lor în menţinerea sănătăţii planetei şi lanţului trofic din natură.
Suzanne Ward

31. Aceste sugestii pot părea simpliste dar pentru o fiinţă în creştere şi formare, au un rol important.

Efortul şi grija voastră pentru educarea generaţiilor viitoare vor asigura frumuseţea şi IUBIREA pe planeta voastră, care poate redeveni una din perlele universului.

Numai iubire! Matei

Sursa:http://www.matthewbooks.com
(C.M.)

marți, 22 martie 2011

Anul 2011 şi mai departe (2)


Mesaj de la Kryon
(25 February 2011; channeler: Lee Carroll              
(continuare)

Este nepotrivit să atenţionezi Fiinţa Umană care locuieşte pe un vulcan să-şi găsească alt loc de supravieţuire, înainte ca vulcanul va izbucnească? Asta facem noi, atenţionăm. Cu toate acestea, vor exista destui care vor spune că dacă nu s-a întâmplat până acum, nu au motive să creadă că tocmai de acum înainte se va produce catastrofa. Eu le spun că este posibil să aibă o mare surpriză, căci lucrurile s-au mai schimbat între timp. Acest scenariu a început deja să se deruleze pe Mama Pământ.

Tot ceea ce s-a întâmplat şi va urma nu reprezintă o pedeapsă pentru umanitate, şi nici ultimele clipe de viaţă ale Gaei. Spun aceasta pentru a răspunde celor care, dintr-un anume interes, doresc să dea un ultimatum omenirii. Întregul proces în care a intrat sistemul vostru planetar reprezintă schimbarea necesară ascensiunii la o nouă dimensiune. Noul Pământ va avea o viaţă lungă şi mult mai fericită, va oferi un adevărat corn al abundenţei celor care îl vor însoţi în dimensiunile superioare.

În ultimele câteva săptămâni populaţii mari de peşte au murit în diverse locuri ale planetei. Tot astfel, s-a constatat cum în diverse locaţii, mii de păsări sălbatice au fost găsite moarte.Nu cu mulţi ani în urmă, zeci de balene au eşuat. Multă lume a apreciat că acestea erau semne prevestitoare ale sfârşitului lumii.
Balenele şi-au pierdut corecta orientare din cauza modificării magnetismului planetei care le-a perturbat „busolele” biologice. Harta lor biologică nu a mai corespuns noilor linii magnetice modificate ale Pământului. Toate vieţuitoarele care migrează au avut mari probleme de orientare din cauza acestor modificări magnetice. Generaţiile viitoare de animale îşi vor reface şi rememora noile hărţi care să le ajute la o corectă orientare.Următoarea generaţie nu se va mai confrunta cu acest tip de eroare.

Unii dintre voi ar putea concluziona că Mama Natură este foarte severă cu fiinţele de pe planetă. O asemenea apreciere nu ar fi corectă. Salturile care asigură existenţa speciei se fac cu unele pierderi ale indivizilor neadaptaţi. Dar lecţiile de reorientare salvează speciile de la dispariţie.

Dacă ne referim la peşti, trebuie să analizăm ce s-a întâmplat cu apa mărilor şi oceanelor în ultimii ani, datorită schimbărilor climatice şi, mai ales, a topirii gheţarilor. Straturile de apă cu anumite direcţii şi temperaturi, s-au modificat în consecinţă, ceea ce n-a mai corespuns cu ceea ce peştii aveau înregistrat în structura lor biologică, şi asta i-a dezorientat şi i-a ucis, mai cu seamă puietul. Desigur, nu acestea sunt toate cauzele decimării unor mase mari de peşte, dar ele au avut cel mai mare impact. Se mai poate vorbi şi de poluarea masivă a apelor în care omul deversează tot felul de deşeuri sau de sărăcirea în oxigen a apelor. În unele situaţii, ecosistemele au suferit modificări care au desfiinţat sau au mutat locurile în care peştii de la mari distanţe vin să-şi depună icrele.

Exemplificarea cu Camera Curcubeu (Rainbow Room)
Vreau să vă dau o parabolă, o metaforă a vieţii. Să presupunem că ar existao cameră pe care o vom numi Camera Curcubeu. În această cameră, toate culorile curcubeului se prezintă linear, niciodată suprapuse, fiecare culoare schimbându-se la câteva mii de ani. Mii de ani camera este galben, apoi, pentru alte mii de ani, se transformă în albastru, roşu, purpuriu, verde etc, astfel că, după mai mule mii de ani, toate culorile au fost expuse, după care ciclul se reia. Fiecare culoare corespunde unui anume spectru de frecvenţă.

În perioada în care există o anume culoare, deci, implicit, şi un anume spectru de frecvenţă, în cameră vieţuiesc şi nişte creaturi inteligente şi sacre născute să, zicem, în perioada luminii roşii. Şi ascendenţa acestor creaturi (părinţi şi bunici etc) s-a născut, a trăit şi a murit tot în “perioada roşie”. Întreaga istorie scrisă de ei s-a petrecut în această nuanţă cromatică. Toată existenţa acestui arbore genealogic se regăseşte în “perioada roşie”. Pe acest considerent, să-i numim “oamenii roşii”.
Timpul trece şi, după multe mii de ani, în cameră începe să se schimbe culoarea roşie în purpuriu. Care credeţi că va fi reacţia "oamenilor roşii ", la schimbarea culorii? În primul rând, vor intra în panică neînţelegând ce se întâmplă. Totul va deveni înspăimântător pentru aceste fiinţe " roşii "

Ei nu numai că nu înţeleg ce se întâmplă dar, organele lor de vedere nu-i mai ajută deoarece sunt specializate doar pe culoarea roşie. Întunericul le măreşte panica şi disperarea. Negăsind o explicaţie convenabilă, se hotărăsc să facă ceva pentru a reveni la "normal ", adică să înlăture culoarea violet, culoarea pe care ei nu o acceptă, considerând-o rea, dăunătoare.

Dar, printre “ oameni roşii “, există câţiva care declară că, în definitiv, de ce nu ar accepta culoarea violet, care nu le-a făcut, macar deocamdată, niciun rău!? Această parte revoluţionară a celor “roşii” începe să accepte noua culoare cu care încep să se obişnuiască, deşi nu cunosc de unde a venit sau cine a adus-o. Este adevărat că unii prooroci le preziseseră că în viitor culoarea roşie va fi schimbată în violet şi, iată, proorocirea s-a adeverit.
“ Să te binecuvânteze Dumnezeu, culoare violet ! Fii binevenită ! Noi te acceptăm, deşi nu prea înţelegem ce a fost cu stolurile de păsări care au căzut moarte din văzduh sau cu peştii morţi sau în agonie care au umplut plajele”

Predicţia: Reînnoirea ciclului de viata
Când modificaţi temperatura straturilor de apă a oceanelor este normal să vă aşteptaţi că  vor apărea şi unele consecinţe asupra vieţuitoarelor din apă. Ele erau obişnuite cu anumite temperaturi, anumită salinitate a apei (habitatul lor), erau plasate  plasate la anumite adâncimi şi într-o anume ordine. Schimbarea acestor condiţii are impact începând cu veriga cea mai de jos: planctonul, hrană a altor animale, aflate pe următoarea treaptă a ecosistemului. Ce le rămâne vieţuitoarelor care se hrăneau cu plancton, hrană care, în anumite zone dispare? Evident, dispar şi ele, căci nu se pot adapta atât de repede la o altă sursă de hrană.
Permiteţi-mi să mă rezum, deocamdată, la viaţa din apele ocenului planetar. Aţi auzit de somon? Ce vi se spune despre pescutul excesiv al acestei specii, despre coralii şi recifele care dispar?  Fără ele lanţul trofic se întrerupe şi oceanele mor. Aţi întervenit fără discernământ în acest lanţ trofic decimând, din ignoranţă şi dorinţă de înavuţire, multe dintre verigile care asigurau viaţa animalelor marine.

Dar, surpriză: cercetătorii mărilor au constatat că, somonii au reapărut şi populează masiv zonele unde s-au impus restricţii drastice la pescuit. Împotriva tuturor pronosticurilor şi peste orice prevederi ale ecologiştilor sau biologilor, această specie proliferează în alte zone ale ocenului, acolo unde altădată nu exista. În Aleska, de exemplu.
Care ar fi concluzia?  Că Mama Gaia nu stă cu “mâinile în sân” când copiii ei năstruşnici au scăpat de sub control. Încă o dată, buna Mamă a intervenit să repare stricăciunile copiilor ei nesăbuiţi şi ignoranţi, stricăciuni care, lăsate să se propage, s-ar fi putut încheia cu distrugerea umanităţii (mai precis, cu autodistrugerea umanităţii).Asta trebuie să înţelegeţi!
Pentru a nu mai repeta asemenea tip de greşeli, trebuie ca omul să-şi crească accelerat conştinţa, ridicându-şi nivelul vibraţiilor care-i va permite să acceadă într-o dimensiune superioară.
  
Ciclului de viaţă este modificat de schimbările de temperatură şi are loc o reaşezare a florei şi faunei marine în funcţie de noile condiţii oferite vieţii. Mama Gaia reîmprospătează periodic ciclurile de viaţă de pe Pământ.

În cadrul acestui proces, vor dispărea anumite specii de plante şi animale, inclusiv păsări şi peşti. Când anumite forme de viaţă nu mai servesc suficient de bine planeta, ele încep să dispară făcând loc altora, care vor fi mai bine adaptate noilor condiţii oferite de planetă.Toate acestea sunt impuse de planetă, prin schimbarea vremii, redistribuirea climei, reformarea curenţilor marini şi oceanici, redirijarea vânturilor,  schimbarea zonei precipitaţiilor etc.
Este inutil să încercaţi salvarea unor specii, dacă ciclul lor de existenţă s-a încheiat.
Nu pentru toate dispariţiile trebuie făcut responsabil omul. [O explicaţie complementară, pentru apariţia şi dispariţia unor specii din regnul vegetal şi animal, este dată de Dumnezeu în dictările făcute lui Jakob Lorber, unde se pleacă de la ideea că întrucât universul este în expansiune, astrele se îndepărtează unele de altele (imaginaţi-vă ce se întâmplă cu punctele marcate pe suprafaţa unui balon care se tot umflă) ceea ce, în timp modifică firmamentul, geometria astrală. Aceste schimbări fac ca spectrele luminoase pe care şi le trimit corpurile cereşti, să se modifice în timp, în conformitate cu noile poziţii ocupate de astre.
Particularizat, expansiunea determină ca radiaţiile luminoase recepţionate de planeta Pământ să-şi modifice compoziţia.
Se cunoaşte, din aceeaşi sursă, sau din altele, că orice vieţuitoare (plantă sau animal) poate exista şi prospera numai dacă i se asigură un anumit spectru de lumină, deci de energie. (Dacă vă adânciţi în această investigare, veţi constata că este de o complexitate uluitoare). Concluzia este că, întrucât lumina primită de la corpurile cereşti se modifică în timp (îndelungat, este adevărat), ca structură, lungime de undă, intensitate, şi formele de viaţă dependente de această modificare sunt supuse unor adaptări care pot merge până la dispariţia unora şi apariţia altora)]
Să revenim la exemplul cu „oamenii rosii” din Camera Curcubeu. Fiecare dintre noi se află, metaforic vorbind, într-o astfel de cameră. Toţi credem că în camera noastră nu poate exista decât culoarea în care ne-am pomenit: noi, bunicii şi străbunicii noştri etc, deşi, de fapt, trăim într-o „cameră curcubeu” în care, la intervale mari de timp, se schimbă culorile. Când culoarea se schimbă, fiinţele din cameră intră în panică, sunt dezorientate. Unii poate nu vor suporta schimbarea, şi vor „pleca”, alţii se vor adapta. Generaţia care urmează se va naşte în noua culoare şi-i va fi foarte bine aşa.

Carroll Lee
Dacă părăsim metafora, se poate spune că într-adevăr, spectrul luminos în care vor trăi fiinţele umane viitoare va avea ca dominantă culoarea violet, adică o vibraţie superioară celei în care a trăit Pământul şi sistemul său planetar, până acum.
Aceasta concluzie este de bun simţ, dacă ne amintim că dimensiune superioară înseamnă neapărat o frecvenţă de vibraţie mai mare, o conştinţă mai ridicată.
Omenirea se va îndrepta mereu către ţelul şi rostul ei din totdeauna: viaţa în vibraţia cea mai înaltă din Cosmos: IUBIREA.

Si aşa este!
Kryon

(C.M.)

luni, 21 martie 2011

Un mesaj planetar din partea Hathorilor

(16 martie 2011; channeler,Tom Kenyon)

Remediile de Lumina/Medicines of Light:

Protectia si vindecarea de iradiere, neurotoxine, bacterii si virusi.

Odata cu cutremurul din Noua Zeelanda, urmat de cel din Japonia, este clar faptul ca ati intrat intr-o etapa mai complexa a Nodului de Haos.

Dorim sa va facem cunoscuta o metoda de protectie si vindecare de iradiere si alte stari fizice. Noi le numim Remedii de Lumina.

In mod evident, acest lucru are legatura cu evenimentele actuale ce se desfasoara in Japonia, insa, pe masura ce se produc viitoarele schimbari terestre, ati putea face fata si provocarilor similare din viitorul vostru apropiat, care survin in alte zone din lume.

Aceasta metoda va va ajuta deopotriva sa va aparati si sa va vindecati de expunerea la elementele nocive – expunere nu doar la radioactivitate, ci si la neurotoxine si la formele mutante ale bacteriilor si virusilor. Din perspectiva noastra, va puteti astepta sa sesizati o crestere a acestora, in cadrul liniei voastre temporale apropiate.

Metoda implica sa va conectati cu Sufletul vostru Celest, corpul BA. Aceasta se face in vederea conectarii la taramurile de Lumina, ce fac parte din fiinta voastra.

Tot ceea ce exista in cosmosul vostru poate fi privit ca fiind o caracteristica sau o expresie energetica a Luminii – chiar si formele voastre materiale cele mai dense sunt, in esenta, o forma de Lumina.

In aceasta metoda, va conectati cu Sufletul vostru Celest, mentinand intentia si expectativa ca acesta va va aduce o energie care va protejeaza si/sau va vindeca. Trimiteti aceasta intentie Sufletului vostru Celest, emitand vibratia emotionala a aprecierii sau recunostintei. Aceasta este rezonanta vibrationala care activeaza acest aspect mai inalt al fiintei voastre.

Odata cu trimiterea acestei intentii, impreuna cu sentimentul de apreciere sau recunostinta fata de BA-ul vostru, va indreptati constienta in chakra inimii, primind in aceasta chakra, energia pentru vindecare sau protectie.

Ati putea percepe aceasta energie ca pe o forma de Lumina, sau ca pe tipare geometrice, ori ati putea simti senzatia unei energii ce coboara asupra voastra. Ati mai putea percepe aceasta energie, ca pe un gand/sentiment.

Odata ce energia este primita in chakra inimii, aceasta este gata de a fi trimisa.

In aceasta faza, veti avea nevoie de niste apa pura, intrucat apa pastreaza extrem de bine acest gen de informatii. Tinand in maini un recipient cu apa, prin intentie, trimiteti aceasta energie din chakra inimii prin brate si prin maini si prin chakrele existente in centrul fiecarei palme. Energia patrunde in apa, pe aceasta cale.

Va sugeram sa amplificati aceasta energie, repetand procedura de trei ori – sa o parcurgeti de trei ori. Dupa asta, beti apa din recipient. Apa permeaza elementul apa din corpul vostru, iar calitatile de vindecare si protectie patrund, in final, in fiecare celula.

Prin aceasta actiune, ii atribuiti Luminii o calitate, facand-o sa coboare in inima, prin canalul central al corpului si transmitand-o apoi in elementul apa. Constiinta apei primeste aceasta energie, iar atunci cand o beti, corpul vostru o primeste si el.

Daca va aflati intr-o situatie in care ati fost expusi radioactivitatii, veti incepe sa folositi aceasta procedura, asa cum am prezentat-o, atribuindu-i energiei care coboara din BA, calitatea de a va proteja si de a va vindeca de orice posibilitate de a fi iradiati.

Daca aveti alte mijloace de a va proteja, este clar ca ar trebui sa le folositi si pe acestea, insa chiar daca nu va raman decat instrumentele propriei voastre constiinte, va puteti proteja si vindeca.

Daca ati fost expusi la neurotoxine, veti proceda in mod similar. Daca va aflati in mijlocul unei epidemii care implica infectii bacteriene sau virale, va sfatuim sa urmati aceeasi procedura.

In plan colectiv, pe masura ce patrundeti mai profund in aceasta faza mai complexa si mai intensa a Nodului de Haos, bacteriile si virusii vor suferi mutatii mai rapide. Aceasta metoda va va permite sa va protejati si sa va vindecati de aceste forme de viata mutante.

Este important sa intelegeti ca voi creati mijlocul de protectie si de vindecare, prin puterile propriei voastre constiinte. Aveti acces direct la propriile voastre taramuri de Lumina. Aveti dreptul suveran de a angrena taramurile Luminii in numele vostru si in numele celor pe care-i iubiti.

Daca va aflati intr- una dintre aceste situatii dificile pe care le-am descris, va sugeram sa luati Remediile de Lumina — care sunt apa pe care ati incarcat-o energetic — de cateva ori pe zi, dupa cum va indruma intuitia.

Sunt foarte greu de rezolvat ramificatiile de ordin fizic ale activitatii seismice din Japonia si ale valului tsunami declansat. Noi dorim insa sa ne indreptam atentia de la efectele fizice, la efectele mentale, emotionale si spirituale, create de un asemenea dezastru.

Datorita faptului ca va aflati intr-un Nod de Haos, iar energiile venite din spatiul cosmic, impreuna cu activitatea exploziilor solare va afecteaza corpurile energetice, voi, ca o colectivitate, sunteti si mai afectati. Prin aceasta vrem sa spunem ca faptul de a fi martori la suferinta semenilor vostri va zdrobeste inima.

Admiteti ca necazul lor ar putea fi cu usurinta si al vostru. Aceasta recunoastere poate crea o deschidere in inima voastra, iar prin inima – inima voastra – sunt atinse acele stari mai elevate de constiinta, astfel incat, in multe privinte, cutremurul din Japonia este un cutremur al inimii colective.

Vremurile ce se astern in fata voastra nu sunt usoare. Din perspectiva noastra, va asteapta schimbari terestre intense. Insa unul dintre rezultatele unor astfel de evenimente este acela ca sunteti zdruncinati pana in strafundurile voastre, iar hipnoza de masa inceteaza pentru un timp.

Iar intr-o asemenea stare de devastare cumplita, ce intrece imaginatia, multi dintre voi inteleg foarte clar ca civilizatia voastra se bazeaza pe un teren nesigur. Ne referim la acest lucru, atat in sens literal cat si figurativ.

Asadar, sfatul nostru pentru aceasta faza din Nodul de Haos este sa invatati sa stapaniti aptitudinea de a crea Remedii de Lumina pentru voi insiva, astfel incat, atunci cand vine momentul, sa stiti cum sa folositi aceasta putere de a va proteja si vindeca, pe care o detineti in insasi natura voastra.

Va sugeram sa navigati prin aceste vremuri nu doar cu mintea, ci si cu inima voastra – si lasati ca inimile voastre sa fie miscate, deoarece cu ajutorul lor veti urca pe calea in spirala, spre propria voastra maretie.

Hathorii

16 martie 2011

Gandurile si remarcile lui Tom

Am transmis mesaje prin channeling de la Hathori, de aproape douazeci de ani, incepand sa postez Mesajul lor Planetar, in februarie 2003. Si, in toti acesti ani, nu am simtit niciodata in ei o asemenea urgenta de a le posta mesajele.

De obicei, mi se dau cateva zile in care sa ma gandesc si sa meditez la mesajele lor, inainte sa-mi scriu comentariile. Insa, in acest moment, nu mai exista acel lux. Ei ne-au cerut, lui Judi si mie, sa postam acest mesaj deosebit cat mai repede posibil, asa ca imi voi impartasi gandurile, succint si la obiect.

Mesajul central este ca toate fiintele umane au aptitudinea de a crea ceea ce Hathorii numesc Remediile de Lumina. Iar acest gen de remediu are o capacitate si un potential inerent de a ne proteja si de a ne vindeca nu numai de iradiere, ci si de efectele neurotoxinelor si de infectiile cu bacterii si virusi.

Metoda e simpla si la obiect. Intrucat pentru unii dintre voi, care cititi aceste randuri, conceptul de Suflet Celest (sau Ba) s-ar putea sa fie ceva foarte nou, permiteti-mi sa aduc lamuriri privind locatia sa si modul in care sa il angrenati. BA sau Sufletul Celest, este un aspect al propriei voastre constiinte, care exista in afara constrangerilor de timp si spatiu. Unii dintre voi v-ati putea referi la Sufletul Celest, ca fiind Sinele Divin.

Insa, indiferent cum il numiti, Sufletul vostru Celest exista in ceea ce Hathorii numesc Taramurile Luminii, iar acest aspect al vostru este angrenat de fiecare data cand ii trimiteti apreciere sau recunostinta.

BA-ul vostru nu are o locatie in timp si spatiu, intrucat el le transcende pe amandoua.

Insa el are un punct de acces in campul vostru energetic, ce se afla cam la inaltimea bratelor, ridicate deasupra capului. Daca ar fi sa va ridicati ambele maini deasupra capului si sa va uniti varfurile degetelor, degetele s-ar afla in apropierea acestui punct de acces.

Si acesta este punctul in care va concentrati atentia in prima faza a metodei lor de creare a unui Remediu de Lumina. (Retinei ca va ridicati bratele deasupra capului, doar in scopul determinarii acestui punct. Atunci cand creati Remediile de Lumina, nu va ridicati mainile deasupra capului).

Odata ce va indreptati constienta in zona punctului vostru BA, mentineti in minte calitatea Luminii pe care doriti sa o primiti.

De exemplu, sa spunem ca ati fost, sau veti fi expusi, la formele periculoase de radioactivitate, fiind in pericol de a fi iradiati. Dupa ce v-ati concentrat atentia asupra punctului BA de deasupra capului, mentineti intentia că energia care coboara din BA va fi o energie de vindecare si/sau protectie de iradiere.

Apoi trimiteti sentimentul de apreciere sau de recunostinta in sus, din chakra inimii spre punctul BA de deasupra capului – in timp ce mentineti intentia sau premiza ca energia care va este trimisa din BA va va proteja si/sau vindeca de iradiere.

Dupa care va mutati atentia din punctul vostru BA, in chakra inimii (in mijlocul pieptului, sub stern) si asteptati sa primiti energia de protectie si vindecare din BA-ul vostru.

Aceia dintre voi care sunt incepatori in acest exercitiu ar putea avea nevoie sa trimita intentia sau premiza, impreuna cu sentimentul de apreciere sau recunosctinta spre BA, de cateva ori inainte de a sesiza un raspuns.

Continuati insa sa trimiteti aceasta intentie, impreuna cu sentimentul de apreciere sau recunostinta, in sus spre BA, pana cand simtiti o energie ce coboara. Atunci cand simtiti coborarea energiei din Sufletul vostru Celest, mutati-va constienta in chakra inimii. Permiteti-i centrului inimii sa primeasca aceasta energie de protectie si vindecare.

Dupa aceasta, asezati-va mainile in jurul unui recipient cu apa pura si transmiteti-i apei aceasta energie primita de la Sufletul vostru Celest. Energia de vindecare si/sau protectie care a patruns in centrul inimii voastre se va deplasa in jos, prin maini, in apa, prin cele doua chakre ce se afla in centrul palmei fiecarei maini.

Repetati acest proces de trei ori. Apoi beti apa.

Daca va aflati intr-o stare de sanatate precara, Hathorii va sfatuiesc sa creati Remediile de Lumina de cateva ori pe zi si sa le beti dupa cum va indruma intuitia.

Dupa cum subliniaza Hathorii, Remediile de Lumina au mult mai multe aplicatii, in afara de protectie si vindecare de iradiere. Le puteti folosi pentru a va proteja si/sau vindeca de neurotoxine, dar si de infectiile bacteriene si virale.

Desi Hathorii nu au mentionat acest lucru, dupa ce au transmis acest mesaj, i-am intrebat daca metoda ar fi eficienta pentru alte provocari fizice, cum ar fi cancerul. Ei au spus ca, in cel mai categoric mod, Remediile de Lumina ar putea fi create in aceeasi maniera, pentru a rezolva acest tip de situatie – precum si altele.

Evident ca daca va confruntati cu o situatie serioasa – cum ar fi iradirea, expunerea la neurotoxine si/sau epidemii de infectii bacteriene sau virale – veti dori sa va folositi de toate remediile medicale.

Cu alte cuvinte, aceasta metoda nu e menita sa inlocuiasca solutiile medicale sau de sanatate publica, ci e menita sa fie ceva suplimentar, un lucru pe care il puteti face voi insiva —pentru voi.

Dupa transmiterea mesajului lor, i-am intrebat pe Hathori despre crearea Remediilor de Lumina pentru cei care nu au posibilitatea sa o faca pentru ei insisi, cum ar fi copiii si animalele de companie. Ei au spus ca veti putea folosi aceeasi metoda, cu deosebirea ca veti desemna intentia pentru copilul sau animalul caruia urmeaza sa ii dati Remediul.

De exemplu, daca ar fi sa creati un Remediu de Lumina pentru a va proteja sau a va vindeca pe voi de iradiere, veti trimite gandul ca energia pe care o veti primi de la Sufletul vostru Celest este pentru protectia sau vindecarea voastra.

In cazul in care veti face aceasta pentru un copil sau un animal, veti trimite gandul ca energia pe care o veti primi de la Sufletul vostru Celest este pentru protectia sau vindecarea fiintei careia ii veti da Remediul – adica copilului sau animalului vostru.

Iar aici as dori sa inserez ceva. Este mult mai bine sa inveti pe cineva cum sa creeze un Remediu de Lumina, decat sa creati o dependenta.

Aptitudinea de a crea Remedii de Lumina este o aptitudine innascuta in toate fiintele umane. Ea face parte din mostenirea noastra multidimensionala. Iar faptul de a-i da cuiva puterea de a face acest lucru pentru el insusi este un serviciu adus maiestriei sale.

In ce ma priveste, mi-ar displacea sa vad ca aceasta metoda e folosita de „vindecatori”, care sa creeze Remedii de Lumina pentru altii, sub pretextul ca ei au ceva puteri speciale, pe care ceilalti nu le au. Aceasta metoda de creare a Remediilor de Lumina este un drept din nastere al oamenilor, iar sentimentul meu este ca ar trebui sa fie impartasit cu toate persoanele.

Sunt multe lucruri pe care mi-as dori sa le impartasesc, legat de aceasta metoda simpla pentru crearea Remediilor de Lumina, insa remarcile mele filosofice si metafizice vor trebuie sa astepte pentru altadata.

Hathorii insista ca noi sa postam si sa transmitem aceste informatii, cat mai repede posibil.

2011 Tom Kenyon All Rights Reserved www.tomkenyon.com

Cititi, Analizati, Concluzionati... Cu Totii Suntem Co-creatori In Acest Univers!


SURSA : http://armadaa.blogspot.com

(C.M.)

duminică, 20 martie 2011

O precizare a lui Adama din TELOS


(19 February 2011; channeler: Erin Mackley)
 
”Este important să se recunoască diversitatea familiei Telosiene. Fiecare persoană care este rezidentă în Telos, într-un fel sau altul, este simţită vibraţional dacă spune sau nu adevărul. Faptele telosianului corespund totdeauna cu gândurile lui. Nimeni nu va considera că el este mai bun decăt altul şi aceasta face să nu avem inhibiţii sau frustrări. Fiecare contribuie cu ceea ce este conştient că poate fi util societăţii în care trăieşte, şi nimeni nu va apostrofa pe cineva că face mai puţin decât ar trebui.

În Telos, ca de altfel oriunde, nu există niciun motiv de teamă că ceea ce a trecut prin filtrul inimii ar putea să fie apreciat greşit. Fiecare persoana din Telos are certitudinea sincerităţii interlocutorului şi asta face ca scopul fiecăruia să coincidă cu al turturor, testele de sinceritate nefiind necesare în nicio împrejurere. Bănuiala asupra nesincerităţii cuiva este doar o carateristică întâlnită în dimensiunea a 3-a, dimensiunea dualităţii.
Dacă ar exista vreo îndoială cu privire adevărul a ceea ce auzim de la cineva, pur şi simplu trebuie să ne întrebăm dacă aceasta rezonează cu fiinţa noastră ca Adevăr, pentru că sufletul şi inima ştiu ce este bine, dreapt şi sănătos. Este ceea ce recomandăm şi vouă: să vă concentraţi asupra subiectului de apreciat şi să lăsaţi inima să vă ghideze, căci ea va stabili cu precizie adevărul.
În lumină şi adevăr, ai voştri frate şi soră Adama and Rosalia”

Adama referindu-se la copywrighting:
"Bună ziua, vă vorbeşte Adama, din Telos. În ceea ce priveşte observaţiile făcute asupra naturii mele, vreau să mă refer la utilizarea numelui meu ca o resursă. Eu nu voi condamna pe nimeni care-mi foloseşte numele ca pseudonim. Îi încurajez pe cei care scriu sub influenţa energiei mele şi le spun că au toată libertatea să o facă. Îmi place şi încurajez conectarea cu spiritul meu a fiinţelor care mi se adresează sincer
Erin Mackley
Eu nu am pretenţii ca cei care mă contactează prin canneling să comenteze într-un anumit mod ceea ce comunic eu, dacă se respectă adevărul şi sensul comunicării. În Telos, noi nu pretindem drepturi de autor! Nici nu se permit cumpărarea şi vânzarea de idei. Contrariul n-ar servi la nimic. Spun acest lucru pe acest blog, pentru că vreau ca utilizatorii comunicărilor mele nu fie constrânşi la ideea că înterpretările sunt judecate de mine. Deci, ţineţi minte asta ori de câte ori faciţi channeling pentru mine. Este suficient dacă în comunicările mele se respectă adevărul şi nu se fac deformări şi abateri de la sens. Adevărul vorbeşte de la sine. Totdeauna.
 

Vă mulţumesc pentru ascultare!
Preot Adama "


(C.M.)

sâmbătă, 19 martie 2011

MESAJ DE ÎNCURAJARE PENTRU JAPONIA

De la KRYON
(15 March 2011; channeler Lee Carroll) 19 mart.2011/ambele

Salutări dragii mei! Eu sunt Kryon din Serviciul Magnetic.

În aceste zile, pluteşte în aer o teribilă teamă în ceea ce priveşte catastrofa nucleară din Japonia. În luna ianuarie v-am spus că numerologia acestui an dă cifra 4 care este şi numărul Gaei, mai precis, toată materialitatea de pe Pământ. Vă mai reamintesc că în acea comunicare vorbeam şi despre efectele apei rezultată din topirea gheţarilor datorită stricării echilibrului masic al apei pe planetă. Contina topire a gheţii activează vulcani consideraţi stinşi ceea ce provoacă noi erupţii vulcanice şi cutremure de pământ.
Repet ceea ce am spus în acea comunicare: Ceea ce se întâmplă nu trebuie considerată o pedeapsă venită de la Dumnezeu asupra umanităţii. Divinitatea şi Mama Gaia nu ar avea nici-un interes să-şi propună distrugerea omenirii pe care a creat-o, respectiv, pe care o găzduieşte. Lumea trebuie să înţeleagă această manifestare ca pe un punct din programul de purificare a planetei, în drumul ei către dimensiuni superioare. Spun aceasta şi pentru a contracara acţiunile alarmiştilor care au interes în destabilizarea ordinii mondiale şi panicarea oamenilor de pretutindeni.
Japonezii nu reprezinţă o ţintă a Creatorului care ar dori cumva să-i decimeze. Acest popor se află pur şi simplu în una din amplasamentele în care Mama Gaia şi-a programat lucrarea de purificare. La fel ca omologii lor din America de Sud, aceşti oameni au ales să trăiască în zona afectată, pentru a-şi realiza propriile programe de evoluţie.

1.Să ne oprim puţin pentru a vă reaminti că Divinitatea nu are cunoaşterea datei exacte a evenimentelor într-o masură mai mare decât voi, cei care le determinaţi, prin alegerile şi comportările voastre. Tot ceea ce vi se poate oferi sunt potenţialităţile, variantele, care pot fi alese de voi pentru manifestare în realitatea voastră. Nu uitaţi că tot ceea ce se întâmplă este în conformitate cu conştinţa şi nivelul evolutiv la care a ajuns specia umană.
Ştiam că în zona sud-americană va fi un puternic cutremur care va afecta Chile, şi despre aceasta li s-au transmis avertizări din timp. Dar şi în cazul Japoniei au fost avertizări pentru probabile cutremure.
Încă o dată: omul a fost dotat cu conştinţă şi liber arbitru pe care să le utilizeze aşa cum crede de cuviinţă, fără a i se impune nimic din altă parte. Ceea ce putem face noi este să vorbim despre potenţialităţi, condiţii, care se îndeplinesc într-o anume perioadă, omul decizând să le aleagă sau nu.Toate acestea decurg şi din interpretarea corectă a numerologiei.
Dragii mei, trimitem energia compasiunii noastre către cei care au fost şi sunt afectaţi de aceste evenimente, tragice la nivelul dualităţii. Sprijnul şi compasiunea noastră vor ajuta acest popor să depăşească grava situaţie care s-a creat în acea zonă. Dacă asta vă consolează cumva, vă voi spune că, la nivel de suflet, fiecare dintre cei afectaţi au cunoscut ceea ce se va întâmpla deoarece a fost alegerea lui. Poate că evenimentul s-ar fi putut amâna, dar, cu siguranţă, nu ar fi putut trece de anul 2011, fără a se manifesta. Sufletele celor afectaţi au ales să se încarneze pe Pământ şi să se afle în locul potrivit, pentru a trăi evenimentul aşa cum şi l-au programat înainte de naştere.
Cei care au plecat îşi trimit energiile către cei care au rămas pentru a-i îmbărbăta şi a-i încuraja să continuie să trăiască în conformitate cu ceea ce şi-au dorit, pentru a putea evolua. Energiile de compasiune şi iubire pentru cei afectaţi din Japonia, vor ajuta la creşterea puternică a nivelului vibraţiilor IUBIRII pe planetă, ingredientul absolut necesar, şi singurul, pentru ascensiunea accelerată a planetei şi omenirii.

2. Se actualizează acum ceea ce am spus cu peste zece ani în urmă asupra tehnologiei nucleare de obţinere a energiei electrice. Şi atunci am avertizat că se impunea găsirea unor tehnologii pentru producerea din surse alternative a energiei electrice necesare. Evenimentul acesta tragic va determina multe naţiuni să renunţe la programele lor de producere a energiei electrice prin tehnologia fisiuniii nucleare. Acum lumea şi factorii de decizie vor înţelege mai exact cât de importantă este abandonarea producerii de energie prin fisiune şi vor începe să se orienteze spre punerea la punct a tehnologiilor alternative, nepericuloase.
Energia nucleară este o modalitate foarte costisitoare şi periculoasă, pentru a pune în funcţiune un agregat producător de abur. Voi enumera doar câteva dintre soluţiile alternative de obţinerea a unei energii electrice, curate şi nepericuloase.
A. Energia geo-termală. Sursa de căldură extraordinar de mare se află sub picioarele voastre. Puteţi obţine cât de mult abur doriţi din punerea la punct a unor tehnologii de extragerea căldurii din subsolul planetei. Dacă, ipotetic, s-ar fi produs o avarie puternică la o asemenea centrală, consecinţa s-ar fi limitat la acea zonă, pierderile putându-se rezuma cel mult la distrugerea acelor echipamente, fără a putea pune în pericol vieţile oamenilor din afara zonei.
B. Enorme cantităţi de energie s-ar putea obţine din utilizarea energiei mareelor, a valurilor apelor oceanelor şi mărilor, energie care, în prezent, se iroseşte prin neutilizarea sistemului, dealtfel, destul de pus la punct în prezent. Cum Japonia este înconjurată de ape, asemenea tehnologie ar putea fi utilizată prioritar. Cu asemenea tehnologie, o avarie serioasă s-ar putea limita la necesitatea refacerii instalaţiilor, fără a pune în pericol vieţile populaţiei din afara spaţiului restrâns ocupat de asemenea uzină.

Întrebarea firească pe care v-o adresez este: Aveţi de gând să folosiţi acest tragic eveniment ca motivaţie serioasă şi convingătoare de renunţare la tehnologia nucleară utilizată şi adoptarea unor tehnologii nepericuloase, precum cele din exemplele de mai sus, şi multe altele? Sau vă veţi încrâncena să folosiţi orbeşte această tehnologie periculoasă, până când veţi distruge totul? Astăzi s-a întâmplat în Japoniea, mâine, s-ar putea să vină rândul vostru!!

Dezastrul nuclear a fost creat pentru a vă da un puternic şi convingător argument că este urgent necesar să vă opriţi din această cursă nebunească, acum când încă mai aveţi ceva timp.(Nota C.M.: Faptul că s-a ales ca acest tragic eveniment să se producă în Japonia nu este întâmplător şi din alt punct de vedere. Lumea, şi în primul rând factorii de decizie, trebuie să înţeleagă că dacă asemenea eveniment s-a putut întâmpla într-o ţară extrem de dezvoltată tehnologic, cu un popor educat şi disciplinat, dovedind mult spirit de sacrificiu şi patriotism, ce s-ar fi putut întâmpla într-o ţară slab dezvoltată tehnologic, cu un popor din care poţi recruta mai de grabă visători, cârcotaşi, oameni nedispuşi la muncă şi prea puţin patrioţi, cum ar fi, de ex. România? Este dureros ceea ce susţin, dar trebuie să avem curajul de a ne privi în oglindă! Dealtfel, a existat un precedent, la Cernobâl. Acolo, autorităţile au negat în primă fază, apoi au minimalizat evenimentul, după care au spus că vecinii nu au de ce se teme, în privinţa radiaţiilor. Realitatea a fost că mai toată Europa a fost iradiată, mai mult sau mai puţin. O cercetare serioasă ar dovedi că sute de mii de oamneni au murit în timp, ca urmare a acelui val radioactiv).

Lee Carroll
Numai timpul va arăta dacă sacrificiul făcut de japonezi a meritat şi a contribuit la salvarea civilizaţiei umane (Nota C.M.: Din păcate, în istoria omenirii a existat un precedent când războiul stupid dintre Lemuria şi Atlantida, s-a încheiat cu un conflict nuclear care a distrus două continente, acoperite, până la urmă, de apele oceanului planetar).

Cele mai mari aglomerări umane sunt plasate pe malurile apelor planetare şi ar putea foarte bine, şi mult mai lesnicios, să se folosescă forţa apei, prin utilizarea convenabilă a unor tehnologii de captare a energiei valurilor, vânturilor şi soarelui.
Mai gândiţi-vă…cât mai este timp!
Cu dragoste!
KRYON

SURSA: http://www.kryon.com

(C.M.)

joi, 17 martie 2011

Anul 2011 şi mai departe (1)


Mesaj de la Kryon
(25 February 2011; channeler: Lee Carroll)

Salutări, dragii mei; eu sunt Kryon din Serviciul Magnetic. Acesta este prima comunicare făcută de mine, prin channeling, în 2011 (comunicarea a fost recepţionată pe data de 16 feb.2011, nota mea).
Kryon
În aceste momente, doresc vă dau o imagine de ansamblu a aspectelor numerologice ale anului precedent, 2010,apoi, voi face referiri la 2011. Vă voi ruga să vă amintiţi ceea ce v-am mai comunicat şi în urmă cu 22 de ani, cu privire la anii care vor urma. 
Reamintesc că aprecierile pe care le-am făcut şi le voi mai face se referă la potenţialităţi, nu la certitudini, şi aceasta deoarece universul şi lumea voastră nu este statică ci se deplasează într-un sens sau altul, în conformitate cu liberul arbitru al populaţiilor lumii, înclusiv al umanităţii de pe Pământ.Tot ceea ce s-a întâmplat şi se va întâmpla pe planetă nu poate fi decât o rezultantă a gândurilor, dorinţelor şi acţiunilor fiinţei umane. Dumnezeu face ceea ce îi cereţi voi, indiferent că este vorba de cel mai înalt interes al vostru sau nu. 
Nu a trecut prea mult timp de când aţi lăsat în urmă anul 2010. Analiza numerologică se face secvenţial, numerele avansând în mod liniar, dar ele sunt încărcate cu anumite energii caracteristice, care le particularizează. Vă cer să aruncaţi o privire retrospectivă asupra evenimentelor anului 2010, în care aţi fost implicaţi. Analiza numerologică vă oferă o imagine de ansamblu a energiei, şi ea se referă la numerele corespunzătoare anului. Numerologia a fost creată pentru a ajuta fiinţele umane să înţeleagă caracteristicile generale ale energiei unei anume perioade. Este una dintre cele mai vechi ştiinţe de pe planetă, şi-i recomand partenerului meu să-şi însuşească cât mai temeinic acest tip de cunoaştere. Numerologia poate fi simplu de interpretat, dat poate fi şi foarte complexă, dacă cineva doreşte să-i cuprindă întreaga semnificaţie.
analizăm retrospectiv anul 2010, adică 2,0,1,0. În cea mai simplă analiză, cifra zero va fi neglijată, deşi energia lui zero nu este chiar nulă, valoarea şi natura ei fiind determinată de locul ocupat de ea în componenţa numărului analizat. Cu toate acestea, în cazul de faţă, vom lua în consideraţie doar numerele de la 1 la 9. Să mai spunem că numerologia a fost dezvoltată de-a lungul timpului mai ales în Tibet.

Grupurile duale 11, 22, 33, 44, etc le vom numi numere maestru. Însumând, din numărul 2010, cifrele 2 şi 1, ne va rezulta cifra 3 care nu este un număr maestru, însă are semnifucaţia particulară de „catalizator”. Efectul de catalizator s-a manifestat în 2010, în special asupra compoziţiei ADN-ului vostu.Aceasta m-a determinat să cer canneler-ului meu, ca în anul precedent să scrie o carte despre ADN, care este cartea a 12-a din Seria Kryon. Numărul 12 nu „cade” întâmplător ci este legat de cele 12 energii ale noului ADN (12 spirale energetice). Observaţi cum se îmbină cifra trei cu numărul 12, care rezultă din multiplicarea lui 3 cu 4.
Prin urmare, putem spune anul 2010 (adică cira 3), care a constituit un catalizator pentru fiinţa umană, îşi va arăta efectele în perioada următoare în viaţa, componenţa şi realităţile fiinţelor umane.
Este util să vă amintiţi de ceea ce aţi conceput sau început în cursul anului precedent, pentru a cunoaşte cam pe ce linii principale ar trebui să vă continuaţi activitatea, în perioada post 2010.
Ideile şi planurile care v-au apărut în anul precedent le puteţi continua şi materializa în acest an, 2011.Aceasta lămureşte şi sensul afirmaţiei că anul 2010 a fost doar începutul tuturor acţiunilor şi sensurilor de desfăşurare a evenimentelor care urmează.

2011
Numărul reprezentând acest an, 2011, trebuie analizat ţinând cont de modul cum sunt plasate cifrele în componenţa acestui număr. Deci, ne vom uita la 2,011 separat şi împreună.
Separat: Cifra doi înseamnă dualitate. Dualitatea este o caracteristică a puzzle-ului uman, energia cu care aveţi de-a face în fiecare zi, dar şi pendularea lui unu, între lume (exterior) şi sinele interior. Poziţionarea aceasta arată că energia planetei va mai exista încă în stare duală dar planeta va pendula între starea 3D şi multidimensionalitate. În componenţa numărului 2011, cifra doi semnifică dualitatea în timp ce numărul 11 reprezintă măestria. Cele două ipostaze în care se află planeta arată că în acest an starea duală va exista simultan cu singularitatea, cu unicitatea. 
Unsprezece înseamnă stare de iluminare, care se va accentua în valuri la fiecare dată de 11 a fiecărei luni şi va avea un maxim pe 11.11.11 (adică pe 11 noiembrie, când se va realiza triplul 11). 
 
Impreună: Cele două grupuri 11 reprezintă iluminarea în dualitate. Aceasta spune că anul în curs va fi un an foarte interesant şi conţine confirmarea: Călătoria voastră pe „nava” Pământ va continua în zona luminoasă a Creaţiei. Deplasarea „haosului”de pe planetă se face în direcţie pozitivă. Există toate şansele ca potenţialităţile acestui an să se transforme în realitate. Realizarea acestui rezultat va trece prin multă incertitudine în mintea oamenilor, mulţi dintre ei considerându-se la limita posibilităţilor lor de a rezista.

Se poate pune întrebarea firească: „ Dacă direcţia spre care ne îndreptăm este cea corectă, cea pozitivă, de ce trebuie să se mai  treacă prin atâtea sacrificii?” Răspunsul este în natura omului există o importantă reticenţă la ceea ce este nou.
Din acest motiv, chiar lucrurile favorabile vor fi primite cu o anume neîncredere. Acesta arată că omul preferă rutina, complacerea în vechile energii, care, chiar dacă nu i-au adus fericirea, măcar îi sunt cunoscute şi nu-i oferă surprize care să-l scoată din obişnuit.

Analiza numărului întreg: Suma cifrelor din care este format  2011, dă cifra 4 care reprezintă numărul Gaei. Printre altele, acesta va fi un an Gaia. Este vorba despre entitatea Pământ care se află în procesul amplu al schimbărilor. Vor fi încă multe mişcări ale scoarţei planetare şi modificări ale vremii care vor provoca în multe locuri manifestări severe.
În 2011 se vor reface, pe o variantă comprimată, evenimentele care s-au produs la anumite distanţe în timp, începând cu anul 1989. Anomaliile vor fi mai frecvente dar vor avea natura celor cu care v-aţi mai întâlnit din 1989 încoace. Această densitate de evenimente (mai cu seamă în ceea ce priveşte vremea) vă va da impresia că vă confruntaţi cu ceva nou.  Va fi doar refacerea unui ciclu de evenimente prin care aţi mai trecut, dar la o altă scară.
Noutatea constă în faptul că acest ciclu de evenimente se va produce mai devreme decât era preconizat. Exista un motiv pentru asta şi el se referă la necesitatea accelerării schimbării în conştinţa umană pentru a nu face ca termenul stabilit să nu mai fie fezabil. Termenele sunt impuse de momentul Alinierii Galactice, ceea ce include şi alinierea  soarelui vostru cu centrul galaxiei. La aceasta se referă şi vechile profeţii.
Este din ce în ce mai clar că CEVA se întâmplă în acest sistem solar. În principal, a crescut şi se va accelera în continuare viteza de modificare a ADN-ului uman şi viteza cu care se derulează evenimentele, totul implicând creşterea frecvenţei de vibraţie în sistemul vostru planetar.

Permiteţi-mi să întreb, pe voi, Lucrătorii în Lumină, dacă nu aţi început să percepeţi accelerarea timpului!? Evident că da, şi pentru aceasta nu trebuie să fii neapărat Lucrător în Lumină. Nu rareori, accelerarea trecerii timpului vă crează stări de disconfort, de enervare. Mulţi nu mai aveţi un somn liniştit, vă treziţi, în unele cazuri, la trei dimineaţa cu un fel de nedumerire a ceea ce vi se întâmplă. În asemenea momente, este bine să vă amintiţi că perioada aceasta pe care o trăiţi este una de excepţie cu care nu v-aţi mai întâlnit, este perioada schimbărilor care ating şi fiinţa voastră..
Cei care m-aţi urmărit de-a lungul anilor, poate vă amintiţi că în urmă cu 22 de ani vă avertizam că  în viitor unde pământurile dădeau recolte îmbelşugarte, se va instala deşertul iar acolo unde uscăciunea era dominantă, pământul va da roade bogate. Seceta, spuneam atunci, va cuprinde alte zone de pe glob.

Sunteţi în mijlocul unui ciclu care va duce la răcirea planetei. Ciclul acesta de căldură cu care lumea se confruntă de câţiva ani este înşelător. El anunţă în fapt viitoarea eră glaciară. Situaţia aceasta a mai fost cândva pe Pământ şi nu peste prea mult timp, ea va  reveni. Situaţia actuală va mai dura o generaţie plus încă vreo cinci ani.
Lee Carroll
Deocamdată, calotele glaciare vor continua să se topească şi această va avea efecte colosale, cu care nu v-aţi mai întâlnit nici voi şi nici strămăşii voştri.
Acest ciclu se repetă la mai multe mii de ani, şi despre el nu au ramas dovezi în istoria omenirii. Singurele mărturii se regăsesc în trunchiurile copacilor pietrificaţi şi în straturile gheţarilor de la poli.  

Topirea calotelor de gheaţă va avea un efect profund asupra planetei în toate felurile. Va fi imposibil ca asemenea eveniment să se producă fără să aibă un efect aproape total asupra vieţii de pe planetă. Schimbările au început deja să se manifeste. Masa apelor rezultată din topirea gheţarilor va strica total fragilul echilibru masic al planetei. În acest fel, vor apărea eforturi şi tensiuni mecanice înterioare în scoarţa Pământului care vor activa vulcani consideraţi total stinşi şi se vor produce cutremure mai multe şi mai puternice în diverse zone. 

Si aşa este!
Kryon

(C.M.)